Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-הקורנתים 5:1-21

1אנו יודעים שכאשר משכננו הארצי ייהרס, כלומר כאשר נמות ונצא מגופנו הגשמי, יצפה לנו בשמים משכן נצחי מאת אלוהים, שאינו מעשה ידי אדם. 2מה עייפנו מגופנו הנוכחי! אנו נכספים ליום שבו נקבל גוף חדש מן השמים אשר נלבשהו כבגד, 3כדי שלא נהיה נשמות ללא גוף. 4כל עוד אנו בגופנו הגשמי, אנו נאנחים מתוך דיכאון ומועקה, אך איננו רוצים למות ולהיוותר ללא גוף. ברצוננו ללבוש את הגוף החדש, כך שהגוף בן התמותה יבלע על־ידי החיים. 5אלוהים הוא שהכין כל זאת למעננו, וכערבות לכך נתן לנו את רוח הקודש.

6עתה אנו מצפים בביטחון לגופנו הרוחני, כי אנו יודעים שכל עוד אנו שוכנים בגופנו הגשמי אנו רחוקים מן האדון. 7אנו יודעים שאלה דברי אמת מתוך אמונה, ולא ממראה עיניים. 8אנו כה בטוחים בדבר, עד כי אנו מעדיפים לצאת מן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. 9משום כך אנו משתדלים למצוא־חן בעיניו בכל מעשינו, אם אנו בגופנו הגשמי ואם בשמים. 10כי כולנו עתידים לעמוד לפני המשיח ולהישפט על־ידו. כל אחד יקבל את המגיע לו על־פי מעשיו הטובים או הרעים בחייו הגשמיים.

11מתוך הכרת יראת ה׳ אנו משתדלים להביא אנשים לידי אמונה בו. מניעינו הטהורים בעניין זה גלויים לפני אלוהים, ואני מקווה שגם לפני מצפונכם! 12האם אנו שוב טופחים לעצמנו על השכם? לא! אני נותן לכם הזדמנות להתגאות בנו לפי אלה המתפארים בהופעתם החיצונית ובדרך הטפתם, במקום בטוהר לבם. אנחנו לפחות ישרים ומניעינו טהורים. 13האם יצאנו מדעתנו? אם כן, הרי זה כדי להביא כבוד לאלוהים. אך אם דעתנו שפויה, הרי זה למענכם. 14איננו עושים דבר למען עצמנו, שכן אהבת המשיח מכוונת עתה את מעשינו. הואיל ואנו מאמינים שהמשיח מת בעד כולנו, עלינו להאמין שמתנו לגבי החיים שנהגנו לחיות. 15הוא מת למען כולם כדי שכל החיים – אשר קיבלו ממנו חיי נצח – שוב לא יחיו למען עצמם, אלא למען המשיח אשר מת וקם לתחייה בעדם.

16לכן חדלו לשפוט את המאמינים על־פי חיצוניותם או על־פי דעתם של הלא־מאמינים. פעם שגיתי ושפטתי את המשיח על־פי קנה מידה אנושי, אך איני עושה זאת שוב. 17המאמין במשיח נעשה בריאה חדשה; שוב אין הוא אותו אדם כמקודם, שכן יש בו עתה חיים חדשים. 18כל הדברים החדשים האלה הינם מאת האלוהים אשר השיבנו לעצמו בזכות קורבנו של המשיח. אלוהים העניק לנו את הזכות לעודד אחרים לשוב אליו, 19ולבשר להם שהוא מקרב אליו את כל בני־האדם באמצעות המשיח, ושוב אין הוא זוכר להם את חטאיהם. זוהי הבשורה הנפלאה שמסר לנו לבשר לאחרים.

20לפיכך שגרירי המשיח אנחנו, ואלוהים מזהיר אתכם באמצעותנו. על כן אנו מתחננים לפניכם בשם המשיח: אנא, היענו לאהבתו והתרצו לאלוהים. 21למרות שהמשיח היה ללא חטא, אלוהים שם בו את חטאינו, ואחר כך שם בנו את צדקת אלוהים.5‏.21 ה 21 או: אם כי המשיח היה ללא חטא, אלוהים עשהו לחטאה בעדנו, כדי שנלבש את צדקת אלוהים בו.

New International Reader’s Version

2 Corinthians 5:1-21

Waiting for Our New Bodies

1We know that the earthly tent we live in will be destroyed. But we have a building made by God. It is a house in heaven that lasts forever. Human hands did not build it. 2During our time on earth we groan. We long to put on our house in heaven as if it were clothing. 3Then we will not be naked. 4While we live in this tent of ours, we groan under our heavy load. We don’t want to be naked. Instead, we want to be fully dressed with our house in heaven. What must die will be swallowed up by life. 5God has formed us for that very purpose. He has given us the Holy Spirit as a down payment. The Spirit makes us sure of what is still to come.

6So here is what we can always be certain about. As long as we are at home in our bodies, we are away from the Lord. 7We live by believing, not by seeing. 8We are certain about that. We would rather be away from our bodies and at home with the Lord. 9So we try our best to please him. We want to please him whether we are at home in our bodies or away from them. 10We must all stand in front of Christ to be judged. Each one of us will be judged for what we do while in our bodies. We’ll be judged for the good things and the bad things. Then each of us will receive what we are supposed to get.

Christ Brings Us Back to God

11We know what it means to have respect for the Lord. So we try to help other people to understand it. What we are is plain to God. I hope it is also plain to your way of thinking. 12We are not trying to make an appeal to you again. But we are giving you a chance to take pride in us. Some people take pride in their looks rather than what’s in their hearts. If you take pride in us, you will be able to answer them. 13Are we “out of our minds,” as some people say? If so, it is because we want to serve God. Does what we say make sense? If so, it is because we want to serve you. 14Christ’s love controls us. We are sure that one person died for everyone. And so everyone died. 15Christ died for everyone. He died so that those who live should not live for themselves anymore. They should live for Christ. He died for them and was raised again.

16So from now on we don’t look at anyone the way the world does. At one time we looked at Christ in that way. But we don’t anymore. 17When anyone lives in Christ, the new creation has come. The old is gone! The new is here! 18All this is from God. He brought us back to himself through Christ’s death on the cross. And he has given us the task of bringing others back to him through Christ. 19God was bringing the world back to himself through Christ. He did not hold people’s sins against them. God has trusted us with the message that people may be brought back to him. 20So we are Christ’s official messengers. It is as if God were making his appeal through us. Here is what Christ wants us to beg you to do. Come back to God! 21Christ didn’t have any sin. But God made him become sin for us. So we can be made right with God because of what Christ has done for us.