Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-הקורנתים 5:1-21

1אנו יודעים שכאשר משכננו הארצי ייהרס, כלומר כאשר נמות ונצא מגופנו הגשמי, יצפה לנו בשמים משכן נצחי מאת אלוהים, שאינו מעשה ידי אדם. 2מה עייפנו מגופנו הנוכחי! אנו נכספים ליום שבו נקבל גוף חדש מן השמים אשר נלבשהו כבגד, 3כדי שלא נהיה נשמות ללא גוף. 4כל עוד אנו בגופנו הגשמי, אנו נאנחים מתוך דיכאון ומועקה, אך איננו רוצים למות ולהיוותר ללא גוף. ברצוננו ללבוש את הגוף החדש, כך שהגוף בן התמותה יבלע על־ידי החיים. 5אלוהים הוא שהכין כל זאת למעננו, וכערבות לכך נתן לנו את רוח הקודש.

6עתה אנו מצפים בביטחון לגופנו הרוחני, כי אנו יודעים שכל עוד אנו שוכנים בגופנו הגשמי אנו רחוקים מן האדון. 7אנו יודעים שאלה דברי אמת מתוך אמונה, ולא ממראה עיניים. 8אנו כה בטוחים בדבר, עד כי אנו מעדיפים לצאת מן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. 9משום כך אנו משתדלים למצוא־חן בעיניו בכל מעשינו, אם אנו בגופנו הגשמי ואם בשמים. 10כי כולנו עתידים לעמוד לפני המשיח ולהישפט על־ידו. כל אחד יקבל את המגיע לו על־פי מעשיו הטובים או הרעים בחייו הגשמיים.

11מתוך הכרת יראת ה׳ אנו משתדלים להביא אנשים לידי אמונה בו. מניעינו הטהורים בעניין זה גלויים לפני אלוהים, ואני מקווה שגם לפני מצפונכם! 12האם אנו שוב טופחים לעצמנו על השכם? לא! אני נותן לכם הזדמנות להתגאות בנו לפי אלה המתפארים בהופעתם החיצונית ובדרך הטפתם, במקום בטוהר לבם. אנחנו לפחות ישרים ומניעינו טהורים. 13האם יצאנו מדעתנו? אם כן, הרי זה כדי להביא כבוד לאלוהים. אך אם דעתנו שפויה, הרי זה למענכם. 14איננו עושים דבר למען עצמנו, שכן אהבת המשיח מכוונת עתה את מעשינו. הואיל ואנו מאמינים שהמשיח מת בעד כולנו, עלינו להאמין שמתנו לגבי החיים שנהגנו לחיות. 15הוא מת למען כולם כדי שכל החיים – אשר קיבלו ממנו חיי נצח – שוב לא יחיו למען עצמם, אלא למען המשיח אשר מת וקם לתחייה בעדם.

16לכן חדלו לשפוט את המאמינים על־פי חיצוניותם או על־פי דעתם של הלא־מאמינים. פעם שגיתי ושפטתי את המשיח על־פי קנה מידה אנושי, אך איני עושה זאת שוב. 17המאמין במשיח נעשה בריאה חדשה; שוב אין הוא אותו אדם כמקודם, שכן יש בו עתה חיים חדשים. 18כל הדברים החדשים האלה הינם מאת האלוהים אשר השיבנו לעצמו בזכות קורבנו של המשיח. אלוהים העניק לנו את הזכות לעודד אחרים לשוב אליו, 19ולבשר להם שהוא מקרב אליו את כל בני־האדם באמצעות המשיח, ושוב אין הוא זוכר להם את חטאיהם. זוהי הבשורה הנפלאה שמסר לנו לבשר לאחרים.

20לפיכך שגרירי המשיח אנחנו, ואלוהים מזהיר אתכם באמצעותנו. על כן אנו מתחננים לפניכם בשם המשיח: אנא, היענו לאהבתו והתרצו לאלוהים. 21למרות שהמשיח היה ללא חטא, אלוהים שם בו את חטאינו, ואחר כך שם בנו את צדקת אלוהים.5‏.21 ה 21 או: אם כי המשיח היה ללא חטא, אלוהים עשהו לחטאה בעדנו, כדי שנלבש את צדקת אלוהים בו.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多後書 5:1-21

天上的房屋

1我們知道,我們的身體好比是地上的帳篷,如果毀壞了,我們就從上帝那裡得到一個住處,不是人手造的,而是天上永恆的「房屋」。 2我們在這地上的「帳篷」裡歎息,渴望早日遷進那天上的「房屋」,好像更換衣服一樣。 3我們一旦穿上新衣,就不會赤身露體了。 4我們在這「帳篷」裡勞苦歎息,並非想脫去這地上的身體,而是切望能穿上那天上的新身體,讓永恆的生命吞滅必朽的身體。 5是上帝為此目的預備了我們,並賜給了我們聖靈作擔保。

6所以,我們總是坦然無懼,儘管知道住在肉身之內便無法與主在一起。 7因為我們行事為人,是憑對上帝的信心,不是憑眼見。 8是的,我們坦然無懼,甚至更樂意離開身體,回到天家與主相聚。 9因此,我們立定心志,無論是住在肉身之內還是離開肉身,都要取悅主。 10因為我們所有的人都要出現在基督的審判台前,好按照各人在肉身之時所行的善惡接受賞罰。

勸人與上帝和好

11我們知道主是當受敬畏的,所以勸人歸信祂。我們的內心如何,上帝知道,我盼望你們的良心也知道。 12我們不是稱讚自己,而是讓你們有機會以我們為榮,叫你們可以反駁那些只貪圖外表虛榮、不注重內在實質的人。 13如果我們瘋狂,那是為了上帝;如果我們清醒,那是為了你們。 14因為基督的愛激勵我們,因為我們確信:基督一人既代替所有的人死了,所有的人就都死了。 15祂為眾人死,是要叫那些活著的人不再為自己活,而是要為替他們死而復活的基督活。

16從今以後,我們不再以貌取人了,雖然我們曾這樣看待基督,現在卻不再這樣看待祂了。 17若有人在基督裡,他就是新造的人,舊事已過,看啊,一切都更新了。 18這一切都是上帝的作為,祂藉著基督使我們與祂和好,又把勸人與祂和好的職分賜給了我們。 19也就是說,上帝在基督裡使世人與自己和好,不再追究他們的過犯。祂已託付我們去傳揚這和好之道。 20所以我們現在是基督的大使,可以說上帝正藉著我們發出呼求。我們替基督懇求你們:要與上帝和好! 21上帝使無罪的基督擔當我們的罪,使我們可以藉著基督成為被上帝接納的義人。