Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-הקורנתים 5:1-21

1אנו יודעים שכאשר משכננו הארצי ייהרס, כלומר כאשר נמות ונצא מגופנו הגשמי, יצפה לנו בשמים משכן נצחי מאת אלוהים, שאינו מעשה ידי אדם. 2מה עייפנו מגופנו הנוכחי! אנו נכספים ליום שבו נקבל גוף חדש מן השמים אשר נלבשהו כבגד, 3כדי שלא נהיה נשמות ללא גוף. 4כל עוד אנו בגופנו הגשמי, אנו נאנחים מתוך דיכאון ומועקה, אך איננו רוצים למות ולהיוותר ללא גוף. ברצוננו ללבוש את הגוף החדש, כך שהגוף בן התמותה יבלע על־ידי החיים. 5אלוהים הוא שהכין כל זאת למעננו, וכערבות לכך נתן לנו את רוח הקודש.

6עתה אנו מצפים בביטחון לגופנו הרוחני, כי אנו יודעים שכל עוד אנו שוכנים בגופנו הגשמי אנו רחוקים מן האדון. 7אנו יודעים שאלה דברי אמת מתוך אמונה, ולא ממראה עיניים. 8אנו כה בטוחים בדבר, עד כי אנו מעדיפים לצאת מן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. 9משום כך אנו משתדלים למצוא־חן בעיניו בכל מעשינו, אם אנו בגופנו הגשמי ואם בשמים. 10כי כולנו עתידים לעמוד לפני המשיח ולהישפט על־ידו. כל אחד יקבל את המגיע לו על־פי מעשיו הטובים או הרעים בחייו הגשמיים.

11מתוך הכרת יראת ה׳ אנו משתדלים להביא אנשים לידי אמונה בו. מניעינו הטהורים בעניין זה גלויים לפני אלוהים, ואני מקווה שגם לפני מצפונכם! 12האם אנו שוב טופחים לעצמנו על השכם? לא! אני נותן לכם הזדמנות להתגאות בנו לפי אלה המתפארים בהופעתם החיצונית ובדרך הטפתם, במקום בטוהר לבם. אנחנו לפחות ישרים ומניעינו טהורים. 13האם יצאנו מדעתנו? אם כן, הרי זה כדי להביא כבוד לאלוהים. אך אם דעתנו שפויה, הרי זה למענכם. 14איננו עושים דבר למען עצמנו, שכן אהבת המשיח מכוונת עתה את מעשינו. הואיל ואנו מאמינים שהמשיח מת בעד כולנו, עלינו להאמין שמתנו לגבי החיים שנהגנו לחיות. 15הוא מת למען כולם כדי שכל החיים – אשר קיבלו ממנו חיי נצח – שוב לא יחיו למען עצמם, אלא למען המשיח אשר מת וקם לתחייה בעדם.

16לכן חדלו לשפוט את המאמינים על־פי חיצוניותם או על־פי דעתם של הלא־מאמינים. פעם שגיתי ושפטתי את המשיח על־פי קנה מידה אנושי, אך איני עושה זאת שוב. 17המאמין במשיח נעשה בריאה חדשה; שוב אין הוא אותו אדם כמקודם, שכן יש בו עתה חיים חדשים. 18כל הדברים החדשים האלה הינם מאת האלוהים אשר השיבנו לעצמו בזכות קורבנו של המשיח. אלוהים העניק לנו את הזכות לעודד אחרים לשוב אליו, 19ולבשר להם שהוא מקרב אליו את כל בני־האדם באמצעות המשיח, ושוב אין הוא זוכר להם את חטאיהם. זוהי הבשורה הנפלאה שמסר לנו לבשר לאחרים.

20לפיכך שגרירי המשיח אנחנו, ואלוהים מזהיר אתכם באמצעותנו. על כן אנו מתחננים לפניכם בשם המשיח: אנא, היענו לאהבתו והתרצו לאלוהים. 21למרות שהמשיח היה ללא חטא, אלוהים שם בו את חטאינו, ואחר כך שם בנו את צדקת אלוהים.5‏.21 ה 21 או: אם כי המשיח היה ללא חטא, אלוהים עשהו לחטאה בעדנו, כדי שנלבש את צדקת אלוהים בו.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Коринфянам 5:1-21

1Мы знаем, что когда наша земная палатка – наше тело – будет уничтожена, тогда на небе нас ждёт вечный дом – духовное тело, созданное Аллахом, а не руками людей. 2Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда облечёмся в наше небесное жилище. 3Облёкшись же в него, мы не будем бестелесными духами5:3 Букв.: «не будем нагими».. 4Но пока мы ещё находимся в нашей земной палатке и стонем; нам трудно, но не потому что мы хотим избавиться от земного тела, а потому, что мы хотим быть одеты в вечное, чтобы всё смертное было поглощено жизнью. 5Для того мы и созданы Аллахом, давшим нам Своего Духа как залог того, что Он нам обещал.

6Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своём земном теле, мы удалены от Повелителя; 7ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что видим. 8Зная это, мы спокойны и хотели бы уже, покинув наши тела, поселиться у Повелителя. 9Поэтому и цель наша – делать то, чего хочет от нас Повелитель, будь мы в теле или вне его. 10Ведь всем нам предстоит явиться на Суд аль-Масиха, и каждому будет дано по заслугам, за его добрые или злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле.

Служение примирения

11Итак, зная, что такое страх перед Повелителем, мы стараемся убедить других. Аллаху же хорошо известно, каковы мы, и я надеюсь, что мы так же хорошо известны и вашей совести. 12Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем «служителям», которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. 13Если кто-то полагает, что мы не в своём уме, то мы стали такими для Аллаха, если же мы рассуждаем здраво – это для вас. 14Любовь аль-Масиха движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз аль-Масих умер за всех, то, значит, все умерли для греховной жизни. 15Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живёт, жили уже не для себя, но для Того, Кто умер за них и был воскрешён.

16Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на аль-Масиха, но больше не смотрим. 17Поэтому, если кто-то находится в единении с аль-Масихом, он уже новое творение. Всё старое миновало, теперь всё новое! 18А всё это от Аллаха, Который примирил нас с Собой благодаря аль-Масиху и дал нам служение примирения. 19То есть Аллах через аль-Масиха примирил с Собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении.

20Итак, мы – представители аль-Масиха, так как через нас с людьми говорит Аллах. Поэтому мы умоляем вас от имени аль-Масиха: примиритесь с Аллахом. 21На безгрешного аль-Масиха Аллах возложил вину за грех людей, чтобы в единении с Ним мы стали праведными перед Аллахом5:21 Букв.: «Не знавшего греха Он ради нас сделал грехом, чтобы в Нём мы стали праведностью Аллаха»..