Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-הקורינ 5

1אנו יודעים שכאשר משכננו הארצי ייהרס, כלומר כאשר נמות ונצא מגופנו הגשמי, יצפה לנו בשמים משכן נצחי מאת אלוהים, שאינו מעשה ידי אדם. מה עייפנו מגופנו הנוכחי! אנו נכספים ליום שבו נקבל גוף חדש מן השמים אשר נלבשהו כבגד, כדי שלא נהיה נשמות ללא גוף. כל עוד אנו בגופנו הגשמי, אנו נאנחים מתוך דיכאון ומועקה, אך איננו רוצים למות ולהיוותר ללא גוף. ברצוננו ללבוש את הגוף החדש, כך שהגוף בן התמותה יבלע על-ידי החיים. אלוהים הוא שהכין כל זאת למעננו, וכערבות לכך נתן לנו את רוח הקודש.

עתה אנו מצפים בביטחון לגופנו הרוחני, כי אנו יודעים שכל עוד אנו שוכנים בגופנו הגשמי אנו רחוקים מן האדון. אנו יודעים שאלה דברי אמת מתוך אמונה, ולא ממראה עיניים. אנו כה בטוחים בדבר, עד כי אנו מעדיפים לצאת מן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. משום כך אנו משתדלים למצוא-חן בעיניו בכל מעשינו, אם אנו בגופנו הגשמי ואם בשמים. 10 כי כולנו עתידים לעמוד לפני המשיח ולהישפט על-ידו. כל אחד יקבל את המגיע לו על-פי מעשיו הטובים או הרעים בחייו הגשמיים.

11 מתוך הכרת יראת ה' אנו משתדלים להביא אנשים לידי אמונה בו. מניעינו הטהורים בעניין זה גלויים לפני אלוהים, ואני מקווה שגם לפני מצפונכם! 12 האם אנו שוב טופחים לעצמנו על השכם? לא! אני נותן לכם הזדמנות להתגאות בנו לפי אלה המתפארים בהופעתם החיצונית ובדרך הטפתם, במקום בטוהר לבם. אנחנו לפחות ישרים ומניעינו טהורים. 13 האם יצאנו מדעתנו? אם כן, הרי זה כדי להביא כבוד לאלוהים. אך אם דעתנו שפויה, הרי זה למענכם. 14 איננו עושים דבר למען עצמנו, שכן אהבת המשיח מכוונת עתה את מעשינו. הואיל ואנו מאמינים שהמשיח מת בעד כולנו, עלינו להאמין שמתנו לגבי החיים שנהגנו לחיות. 15 הוא מת למען כולם כדי שכל החיים – אשר קיבלו ממנו חיי נצח – שוב לא יחיו למען עצמם, אלא למען המשיח אשר מת וקם לתחייה בעדם.

16 לכן חדלו לשפוט את המאמינים על-פי חיצוניותם או על-פי דעתם של הלא-מאמינים. פעם שגיתי ושפטתי את המשיח על-פי קנה מידה אנושי, אך איני עושה זאת שוב. 17 המאמין במשיח נעשה בריאה חדשה; שוב אין הוא אותו אדם כמקודם, שכן יש בו עתה חיים חדשים. 18 כל הדברים החדשים האלה הינם מאת האלוהים אשר השיבנו לעצמו בזכות קורבנו של המשיח. אלוהים העניק לנו את הזכות לעודד אחרים לשוב אליו, 19 ולבשר להם שהוא מקרב אליו את כל בני-האדם באמצעות המשיח, ושוב אין הוא זוכר להם את חטאיהם. זוהי הבשורה הנפלאה שמסר לנו לבשר לאחרים.

20 לפיכך שגרירי המשיח אנחנו, ואלוהים מזהיר אתכם באמצעותנו. על כן אנו מתחננים לפניכם בשם המשיח: אנא, היענו לאהבתו והתרצו לאלוהים. 21 למרות שהמשיח היה ללא חטא, אלוהים שם בו את חטאינו, ואחר כך שם בנו את צדקת אלוהים.[a]

Footnotes

 1. אגרת פולוס השנייה אל-הקורינ 5:21 או: אם כי המשיח היה ללא חטא, אלוהים עשהו לחטאה בעדנו, כדי שנלבש את צדקת אלוהים בו.

New American Standard Bible

2 Corinthians 5

The Temporal and Eternal

1For we know that if [a]the earthly tent which is our house is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For indeed in this house we groan, longing to be clothed with our dwelling from heaven, inasmuch as we, having put it on, will not be found naked. For indeed while we are in this tent, we groan, being burdened, because we do not want to be unclothed but to be clothed, so that what is mortal will be swallowed up by life. Now He who prepared us for this very purpose is God, who gave to us the Spirit as a [b]pledge.

Therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in the body we are absent from the Lord— for we walk by faith, not by [c]sight— we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. 10 For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for [d]his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad.

11 Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest to God; and I hope that we are made manifest also in your consciences. 12 We are not again commending ourselves to you but are giving you an occasion to be proud of us, so that you will have an answer for those who take pride in appearance and not in heart. 13 For if we [e]are beside ourselves, it is for God; if we are of sound mind, it is for you. 14 For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died; 15 and He died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf.

16 Therefore from now on we recognize no one [f]according to the flesh; even though we have known Christ [g]according to the flesh, yet now we know Him in this way no longer. 17 Therefore if anyone is in Christ, [h]he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come. 18 Now all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, 19 namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and [i]He has [j]committed to us the word of reconciliation.

20 Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. 21 He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him.

Footnotes

 1. 2 Corinthians 5:1 Lit our earthly house of the tent
 2. 2 Corinthians 5:5 Or down payment
 3. 2 Corinthians 5:7 Or appearance
 4. 2 Corinthians 5:10 Lit the things through the body
 5. 2 Corinthians 5:13 Lit were
 6. 2 Corinthians 5:16 I.e. by what he is in the flesh
 7. 2 Corinthians 5:16 I.e. by what he is in the flesh
 8. 2 Corinthians 5:17 Or there is a new creation
 9. 2 Corinthians 5:19 Lit having
 10. 2 Corinthians 5:19 Lit placed in us