Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-הקורינ 5

1אנו יודעים שכאשר משכננו הארצי ייהרס, כלומר כאשר נמות ונצא מגופנו הגשמי, יצפה לנו בשמים משכן נצחי מאת אלוהים, שאינו מעשה ידי אדם. מה עייפנו מגופנו הנוכחי! אנו נכספים ליום שבו נקבל גוף חדש מן השמים אשר נלבשהו כבגד, כדי שלא נהיה נשמות ללא גוף. כל עוד אנו בגופנו הגשמי, אנו נאנחים מתוך דיכאון ומועקה, אך איננו רוצים למות ולהיוותר ללא גוף. ברצוננו ללבוש את הגוף החדש, כך שהגוף בן התמותה יבלע על-ידי החיים. אלוהים הוא שהכין כל זאת למעננו, וכערבות לכך נתן לנו את רוח הקודש.

עתה אנו מצפים בביטחון לגופנו הרוחני, כי אנו יודעים שכל עוד אנו שוכנים בגופנו הגשמי אנו רחוקים מן האדון. אנו יודעים שאלה דברי אמת מתוך אמונה, ולא ממראה עיניים. אנו כה בטוחים בדבר, עד כי אנו מעדיפים לצאת מן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. משום כך אנו משתדלים למצוא-חן בעיניו בכל מעשינו, אם אנו בגופנו הגשמי ואם בשמים. 10 כי כולנו עתידים לעמוד לפני המשיח ולהישפט על-ידו. כל אחד יקבל את המגיע לו על-פי מעשיו הטובים או הרעים בחייו הגשמיים.

11 מתוך הכרת יראת ה' אנו משתדלים להביא אנשים לידי אמונה בו. מניעינו הטהורים בעניין זה גלויים לפני אלוהים, ואני מקווה שגם לפני מצפונכם! 12 האם אנו שוב טופחים לעצמנו על השכם? לא! אני נותן לכם הזדמנות להתגאות בנו לפי אלה המתפארים בהופעתם החיצונית ובדרך הטפתם, במקום בטוהר לבם. אנחנו לפחות ישרים ומניעינו טהורים. 13 האם יצאנו מדעתנו? אם כן, הרי זה כדי להביא כבוד לאלוהים. אך אם דעתנו שפויה, הרי זה למענכם. 14 איננו עושים דבר למען עצמנו, שכן אהבת המשיח מכוונת עתה את מעשינו. הואיל ואנו מאמינים שהמשיח מת בעד כולנו, עלינו להאמין שמתנו לגבי החיים שנהגנו לחיות. 15 הוא מת למען כולם כדי שכל החיים – אשר קיבלו ממנו חיי נצח – שוב לא יחיו למען עצמם, אלא למען המשיח אשר מת וקם לתחייה בעדם.

16 לכן חדלו לשפוט את המאמינים על-פי חיצוניותם או על-פי דעתם של הלא-מאמינים. פעם שגיתי ושפטתי את המשיח על-פי קנה מידה אנושי, אך איני עושה זאת שוב. 17 המאמין במשיח נעשה בריאה חדשה; שוב אין הוא אותו אדם כמקודם, שכן יש בו עתה חיים חדשים. 18 כל הדברים החדשים האלה הינם מאת האלוהים אשר השיבנו לעצמו בזכות קורבנו של המשיח. אלוהים העניק לנו את הזכות לעודד אחרים לשוב אליו, 19 ולבשר להם שהוא מקרב אליו את כל בני-האדם באמצעות המשיח, ושוב אין הוא זוכר להם את חטאיהם. זוהי הבשורה הנפלאה שמסר לנו לבשר לאחרים.

20 לפיכך שגרירי המשיח אנחנו, ואלוהים מזהיר אתכם באמצעותנו. על כן אנו מתחננים לפניכם בשם המשיח: אנא, היענו לאהבתו והתרצו לאלוהים. 21 למרות שהמשיח היה ללא חטא, אלוהים שם בו את חטאינו, ואחר כך שם בנו את צדקת אלוהים.[a]

Footnotes

  1. אגרת פולוס השנייה אל-הקורינ 5:21 או: אם כי המשיח היה ללא חטא, אלוהים עשהו לחטאה בעדנו, כדי שנלבש את צדקת אלוהים בו.

Священное Писание (Восточный Перевод)

2 Коринфянам 5

1Мы знаем, что когда наша земная палатка – наше тело – будет уничтожена, тогда на небе нас ждёт вечный дом – духовное тело, созданное Всевышним, а не руками людей. Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда облечёмся в наше небесное жилище. Облёкшись же в него, мы не будем бестелесными духами[a]. Но пока мы ещё находимся в нашей земной палатке и стонем; нам трудно, потому что мы не хотим избавиться от земного тела, но, тем не менее, хотим быть одеты в вечное, чтобы всё смертное было поглощено жизнью. Для того мы и созданы Всевышним, давшим нам Своего Духа как залог того, что Он нам обещал.

Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своём земном теле, мы удалены от Повелителя; ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что видим. Зная это, мы спокойны и хотели бы уже, покинув наши тела, поселиться у Повелителя. Поэтому и цель наша – делать то, чего хочет от нас Повелитель, будь мы в теле или вне его. 10 Ведь всем нам предстоит явиться на Суд Масиха, и каждому будет дано по заслугам, за его добрые или злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле.

Служение примирения

11 Итак, зная, что такое страх перед Повелителем, мы стараемся убедить других. Всевышнему же хорошо известно, каковы мы, и я надеюсь, что мы так же хорошо известны и вашей совести. 12 Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем «служителям», которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. 13 Если кто-то полагает, что мы не в своём уме, то мы стали такими для Всевышнего, если же мы рассуждаем здраво – это для вас. 14 Любовь Масиха движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз Масих умер за всех, то, значит, все умерли для греховной жизни. 15 Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живёт, жили уже не для себя, но для Того, Кто умер за них и был воскрешён.

16 Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Масиха, но больше не смотрим. 17 Поэтому, если кто-то находится в единении с Масихом, он уже новое творение. Всё старое миновало, теперь всё новое! 18 А всё это от Всевышнего, Который примирил нас с Собой благодаря Масиху и дал нам служение примирения. 19 То есть Всевышний через Масиха примирил с Собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении.

20 Итак, мы – представители Масиха, так как через нас с людьми говорит Всевышний. Поэтому мы умоляем вас от имени Масиха: примиритесь со Всевышним. 21 На безгрешного Масиха Всевышний возложил вину за грех людей, чтобы в единении с Ним мы стали праведными перед Всевышним.[b]

Footnotes

  1. 5:3 Букв.: «не будем нагими».
  2. 5:21 Букв.: «Не знавшего греха Он ради нас сделал грехом, чтобы в Нём мы стали праведностью Всевышнего».