Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 12

1אחים יקרים, אני מתחנן לפניכם שתמסרו את עצמכם לאלוהים כקורבן חי וקדוש, כפי שרצוי לאלוהים. לאור כל מה שעשה אלוהים למענכם, האם זאת בקשה מופרזת? אל תחקו את העולם בהתנהגותכם ובמעשיכם, אלא הניחו לאלוהים לפעול בכם ולשנות אתכם ואת דרך מחשבתכם, כדי שתלמדו להבחין מהו רצון אלוהים, ותדעו מה טוב, מושלם ורצוי בעיניו.

כשליחו של אלוהים אני מזהיר כל אחד מכם: אל תפריזו בהערכתכם העצמית, אלא היו צנועים והעריכו את עצמכם לפי מידת האמונה שהעניק לכם אלוהים. כשם שגופנו האחד הוא בעל איברים רבים, ולכל איבר תפקיד משלו, כך אנחנו, המאמינים הרבים, הננו גוף המשיח. לכל אחד מאיתנו תפקיד משלו, אך אנו שייכים זה לזה וזקוקים איש לאחיו.

אלוהים העניק לכל אחד מאתנו מתנות וכישרונות לפי רצונו. אם הוא העניק לך את מתנת הנבואה, נבא בכל הזדמנות, לפי מידת אמונתך. אם אלוהים העניק לך רצון מיוחד לשרת את הזולת, עשה זאת בלב שלם. אם אתה מורה, למד כמיטב ידיעתך. אם קיבלת את מתנת העידוד, פעל מתוך דאגה אמיתית. אם אלוהים העניק לך כסף, עזור לאחרים ביד רחבה. אם נבחרת למנהיג, מלא את תפקידך ברצינות ובאחריות. אם אתה עושה מעשה טוב, עשה אותו מתוך שמחה אמיתית.

אל תעמידו פנים שאתם אוהבים אנשים אחרים, אלא אהבו אותם באמת ובכנות. שנאו כל דבר רע ועודדו כל מעשה טוב. 10 אהבו איש את רעהו אהבה אמיתית – כאהבת אחים – והקדימו לכבד איש את רעהו. 11 שרתו את האדון בחריצות ובהתלהבות, ולעולם אל תתעצלו בעבודתכם.

12 שמחו על כל מה שאלוהים מתכנן למענכם. אם באה עליכם צרה, שאו אותה בסבלנות והתמידו בתפילה. 13 אם אחיכם המאמינים זקוקים לעזרה, עזרו להם ברצון ובשמחה. היו מכניסי אורחים.

14 אם מישהו רודף אתכם בשל אמונתכם במשיח, אל תקללו אותו, אלא התפללו שאלוהים יברך אותו! 15 השתתפו בשמחתם של החוגגים ובצערם של האבלים. 16 חיו בשלום זה עם זה. אל תתגאו ואל תימלאו חשיבות עצמית. אל תנסו למצוא-חן בעיני אנשים חשובים ואל תהיו חכמים בעיניכם.

17 לעולם אל תשלמו רעה תחת רעה. עשו את הטוב בעיני כולם, ואל תתנו להם סיבה למתוח עליכם ביקורת. 18 עד כמה שהדבר תלוי בכם, חיו בשלום עם כל אחד.

19 ידידי, אל תיקחו את החוק לידיכם, ואל תנקמו באחרים; השאירו תפקיד זה לאלוהים, כי הוא הבטיח שיעניש את הראויים לעונש. 20 במקום לנקום באויבך, האכל אותו אם הוא רעב, ואם הוא צמא – הגש לו משקה. כי ככה כאילו "גחלים אתה חתה על ראשו."[a] 21 אל תניח לרע להשתלט עליך, אלא השתלט אתה על הרע במעשיך הטובים.

New Living Translation

Romans 12

A Living Sacrifice to God

1And so, dear brothers and sisters,[a] I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Let them be a living and holy sacrifice—the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him.[b] Don’t copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God’s will for you, which is good and pleasing and perfect.

Because of the privilege and authority[c] God has given me, I give each of you this warning: Don’t think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us.[d] Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ’s body. We are many parts of one body, and we all belong to each other.

In his grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly.

Don’t just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. 10 Love each other with genuine affection,[e] and take delight in honoring each other. 11 Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically.[f] 12 Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble, and keep on praying. 13 When God’s people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality.

14 Bless those who persecute you. Don’t curse them; pray that God will bless them. 15 Be happy with those who are happy, and weep with those who weep. 16 Live in harmony with each other. Don’t be too proud to enjoy the company of ordinary people. And don’t think you know it all!

17 Never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. 18 Do all that you can to live in peace with everyone.

19 Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the Scriptures say,

“I will take revenge;
    I will pay them back,”[g]
    says the Lord.

20 Instead,

“If your enemies are hungry, feed them.
    If they are thirsty, give them something to drink.
In doing this, you will heap
    burning coals of shame on their heads.”[h]

21 Don’t let evil conquer you, but conquer evil by doing good.

Footnotes

  1. 12:1a Greek brothers.
  2. 12:1b Or This is your spiritual worship; or This is your reasonable service.
  3. 12:3a Or Because of the grace; compare 1:5.
  4. 12:3b Or by the faith God has given you; or by the standard of our God-given faith.
  5. 12:10 Greek with brotherly love.
  6. 12:11 Or but serve the Lord with a zealous spirit; or but let the Spirit excite you as you serve the Lord.
  7. 12:19 Deut 32:35.
  8. 12:20 Prov 25:21-22.