Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הגלטים 6:1-18

1אם ייכשל אחד מכם בעבירה כלשהי, אלה מביניכם החזקים יותר באמונה צריכים לעזור לו לשוב לדרך הנכונה, בעדינות ובענווה, ואל תשכחו שבפעם הבאה אתם בעצמכם עלולים להיות בצד הנכשלים. 2השתתפו איש בבעיות רעהו, כפי שביקש מאיתנו המשיח. 3מי שחושב שהדבר הוא למטה מכבודו אינו אלא גאוותן; מי שחושב את עצמו ל”מישהו“ הוא לא כלום.

4כל אחד יעשה את שלו על הצד הטוב ביותר, כי אז יהיה לו סיפוק מעבודתו הטובה, ולא יצטרך להשוות את עצמו לאחרים. 5כל אחד מאיתנו חייב לקחת אחריות על מעשיו.

6אלה שלומדים את כתבי־הקודש צריכים לעזור למוריהם ולתמוך בהם כפי יכולתם.

7אל תחשבו שאתם יכולים להתל באלוהים, שהרי הוא יודע בדיוק מי אתם ומה אתם. כל אחד קוצר את מה שהוא זרע. 8מי שזרע זרעים של רוע ושחיתות יקצור בבוא הזמן מוות, הרס וכליון. אולם מי שזרע את הזרעים המשובחים של רוח הקודש יקצור בבוא הזמן חיי נצח – מתנת רוח הקודש. 9הבה נמשיך לעשות את הטוב בלי להרפות, כי מובטח לנו שאם לא נתייאש נראה בבוא הזמן ברכה רבה בעבודתנו. 10לכן עלינו להתנהג יפה תמיד עם כל אדם, ובמיוחד עם אחינו המאמינים. 11‏-12לסיכום: האנשים שמנסים לשכנע אתכם לקיים ברית־מילה עושים זאת מסיבה אחת בלבד: הם יודעים היטב שאם יודו כי ישוע הוא המשיח, יהיה עליהם לסבול למענו. אבל אין הם רוצים לסבול ולאבד את הצלחתם החברתית. 13אנשים אלה מקיימים את המילה, אך אינם שומרים בעצמם את חוקי התורה; הם רוצים שתקיימו את ברית־המילה רק כדי שיוכלו להתפאר בכוח־השפעתם ובעליונותם.

14אני עצמי מתפאר אך ורק בצלב ישוע המשיח. הודות לצלב כבר אין לי עניין בשום דבר שקשור להנאות העולם הזה ולפיתוייו. וזה זמן רב כבר שלעולם הזה אין כל עניין בי. 15עתה, כשאנו מאמינים בישוע המשיח, כלל לא חשוב אם עשינו ברית־מילה או לא. מה שחשוב הוא אם באמת אפשר לראות שאופיינו השתנה לטובה אם לא.

16שלום ורחמים מאת אלוהים לכל השייכים לאלוהים והשומרים על העיקרון הזה. 17אני מבקש מכם שמעתה ואילך לא תטרידו אותי בוויכוחים נוספים בנושא זה, שכן גופי מלא צלקות וחבורות, שגרמו לי אויבי המשיח, המשמשים לי סימנים של עבד ישוע המשיח.

18אחים יקרים, יהי רצון שחסד ישוע המשיח יהיה עם כולכם. – אמן.

Nouă Traducere În Limba Română

Galateni 6:1-18

Ajutați‑vă unii pe alții!

1Fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire1 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături., voi, care sunteți duhovnicești, să‑l îndreptați într‑un duh de blândețe. Și fii atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu! 2Purtați‑vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Cristos. 3Căci, dacă vreunul crede că este ceva, cu toate că nu este nimic, se înșală singur. 4Fiecare să‑și cerceteze propria lucrare și atunci va avea un motiv de laudă numai cu privire la el însuși, iar nu cu privire la alții. 5Căci fiecare își va purta propria povară. 6Cel ce primește învățătură din Cuvânt, să‑i facă parte din toate lucrurile lui bune și celui ce l‑a învățat.

7Nu vă înșelați! Dumnezeu nu Se lasă batjocorit! Căci ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. 8Cel ce seamănă în firea lui va secera din firea lui putrezirea, dar cel ce seamănă în Duhul va secera din Duhul viață veșnică. 9Să nu obosim făcând binele, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. 10Așadar, cât avem vreme, să facem bine tuturor, mai ales celor din familia credinței.

Încheiere

11Vedeți cu ce litere mari v‑am scris chiar cu mâna mea!

12Toți cei ce doresc să dea o impresie bună în trup, vă obligă să fiți circumciși, numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Cristos. 13Căci nici chiar ei, cei circumciși, nu păzesc Legea, ci vor să fiți circumciși ca să se laude cu trupul vostru. 14În ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine, și eu față de lume. 15Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci a fi o făptură15 Gr.: ktisis. Pentru sensurile acestui termen grecesc, vezi notele din 2 Cor. 5:17 și 1 Pet. 2:13. nouă. 16Și peste toți cei ce vor urma această poruncă16 Sau: cei ce vor umbla potrivit acestei porunci. și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și milă!

17În rest, nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port în trupul meu semnele lui Isus!

18Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin.