Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימות 4

1רוח הקודש אומר לנו בפירוש שבאחרית הימים יפנו מאמינים מסוימים עורף למשיח, ויאמינו בכל מיני תורות שקר אשר השראתן מהשדים ומהרוחות הרעות. הם ישקרו ללא בושה, ומצפונם כלל לא יציק להם. הם יאמרו שאסור להינשא ואסור לאכול מאכלים מסוימים, למרות שאלוהים ברא אותם כדי שאנחנו, המאמינים ויודעי האמת, נאכל אותם בתודה. שהרי כל מה שברא אלוהים הוא טוב ומותר לאכילה, בתנאי שנודה עליו לאלוהים ונבקש ממנו לברך את האוכל, כי המזון מקודש בתפילה ובדבר-אלוהים.

אם תסביר כל זאת למאמינים, תמלא את תפקידך כמנהיג קהילה נאמן שניזון מהאמונה ומתורת האמת שבה דבקת. אולם התרחק מאגדות מרושעות ומטופשות, והרגל את עצמך למשמעת ולקדושה. כושר גופני הוא דבר טוב, אך כושר רוחני חשוב הרבה יותר, ויועיל לך בכל הנוגע לחיי העולם הזה והעולם הבא. אין כל ספק בדבר; אתה יכול להאמין בדברים אלה ללא כל הסתייגות. 10 אנחנו עובדים קשה וסובלים הרבה כדי שאנשים יאמינו בזאת, כי תקוותנו היא באלוהים חיים, מושיעם של כל בני-האדם ובמיוחד של המאמינים בו.

11 המשך לצוות וללמד דברים אלה. 12 אל תניח לאיש לזלזל בחשיבותך בגלל גילך הצעיר. שמש דוגמה ומופת למאמינים במעשיך, בדברך, באהבתך, באמונתך ובטוהר מחשבותיך. 13 עד שאגיע, הקדש את עצמך לקריאת כתבי-הקודש לפני הציבור, ולמד אותם את דבר ה'.

14 נצל את המתנה שהעניק לך ה' באמצעות נביאיו, כשזקני הקהילה סמכו את ידיהם על ראשך. 15 נצל מתנות אלה; הקדש להן מרץ וכל תשומת לבך, כדי שכולם יראו בבירור את התקדמותך והצלחתך. 16 שים לב לכל מה שאתה עושה וחושב. הישאר נאמן לאמת ולמה שישר, ואלוהים יברך אותך ואת שומעיך.