Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימות 2

1ראשית כל אני מבקש מכם להרבות בתפילה בעד כל בני-אדם. התחננו לפני אלוהים ובקשו ממנו שירחם עליהם, ואל תשכחו להודות לו בשם כולם.

התפללו בעד המלכים, המנהיגים ואנשי-השלטון למיניהם, כדי שנוכל לחיות בשקט ובשלווה, באורח מכובד וביראת אלוהים. זהו רצונו של האלוהים מושיענו, כי הוא חפץ שכולם ייוושעו ויאמינו באמת, כלומר: שיש רק אלוהים אחד ומתווך אחד בינו לבין בני-האדם, הלא הוא בן-האדם ישוע המשיח, אשר הקריב את נפשו בעד כל בני-האדם, והעדות לכך ניתנה במועד המתאים. אני אומר לכם את האמת: נבחרתי לתפקיד שליחו של אלוהים כדי ללמד את הגויים אמת זאת, וכדי להראות להם את תוכניתו של אלוהים לישועה דרך האמונה. משום כך אני רוצה שהמאמינים יתפללו בכל מקום ויניפו את ידיהם, כשליבם נקי מכל טינה, כעס או ספק.

על הנשים להתלבש בצניעות, בתלבושת נאה ופשוטה, ואל להן להתגנדר בתסרוקות המושכות את העין, ולא בתכשיטים או במלבושים יקרים. 10 כי על הנשים המשיחיות למשוך תשומת-לב במעשיהן הטובים, כיאה לנשים שבחרו לאהוב את אלוהים ולשרתו. 11 עליהן להקשיב וללמוד בשקט ובענווה.

12 על הנשים לשבת בשקט באסיפות הקהילה. איני מרשה לנשים ללמד את הגברים או להתנשא עליהם. 13 מדוע? מפני שאלוהים ברא לראשונה את אדם, ורק לאחר מכן את חוה. 14 ולא אדם הוא שרומה על-ידי השטן, כי אם חוה לא עמדה בפיתוי וחטאה. 15 מכאן הכאב והסבל של האישה בעת לידת בניה, אך נפשה תיוושע אם תמשיך לחיות באמונה, קדושה, אהבה וצניעות.

New Russian Translation

1 Timothy 2

Указания относительно богослужений

1Я, прежде всего, прошу тебя: совершайте молитвы, прося, ходатайствуя и благодаря за всех людей, 2за царей и за всех находящихся у власти, чтобы у нас была возможность жить мирно и спокойно в благочестии и достоинстве. 3Это хорошо и приятно Богу, нашему Спасителю, 4ведь Он хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину. 5«Бог един»[a], един и посредник между Богом и человеком – это Человек Иисус Христос. 6Он отдал Самого Себя как выкуп за всех людей, Он – свидетельство Бога миру, данное в свое время. 7Поэтому я и был поставлен глашатаем, апостолом и учителем истинной веры для других народов, и я говорю вам правду, не лгу.

8Поэтому я хочу, чтобы мужчины, оставив гнев и споры[b], поднимали на всяком месте чистые руки в молитве.

9Женщинам же следует одеваться скромно и пристойно, соблюдая приличия; пусть они украшают себя не плетением волос, золотом, жемчугом и дорогой одеждой, 10а добрыми делами, которыми и следует заниматься женщинам, посвятившим себя Богу. 11Пусть женщины учатся тихо, в полной покорности. 12Я не позволяю женщине учить или же руководить мужчиной; ей следует молчать. 13Ведь первым был сотворен Адам, а потом Ева[c], 14и обманут был не Адам, а женщина, именно она поддалась лжи и совершила грех[d]. 15Но женщина будет спасена, рожая детей[e], если будет жить[f] в вере и любви, свято и благоразумно.

Footnotes

  1. 2:5 См. Втор. 6:4.
  2. 2:8 По-гречески это слово также означает «сомнение».
  3. 2:13 См. Быт. 2:2-23.
  4. 2:14 См. Быт. 3:1-6.
  5. 2:15 Но женщина будет спасена, рожая детей – букв.: Но она будет спасена (сохранена) через (во время) деторождение(я) …
  6. 2:15 Букв.: «если пребудут».