Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימות 2

1ראשית כל אני מבקש מכם להרבות בתפילה בעד כל בני-אדם. התחננו לפני אלוהים ובקשו ממנו שירחם עליהם, ואל תשכחו להודות לו בשם כולם.

התפללו בעד המלכים, המנהיגים ואנשי-השלטון למיניהם, כדי שנוכל לחיות בשקט ובשלווה, באורח מכובד וביראת אלוהים. זהו רצונו של האלוהים מושיענו, כי הוא חפץ שכולם ייוושעו ויאמינו באמת, כלומר: שיש רק אלוהים אחד ומתווך אחד בינו לבין בני-האדם, הלא הוא בן-האדם ישוע המשיח, אשר הקריב את נפשו בעד כל בני-האדם, והעדות לכך ניתנה במועד המתאים. אני אומר לכם את האמת: נבחרתי לתפקיד שליחו של אלוהים כדי ללמד את הגויים אמת זאת, וכדי להראות להם את תוכניתו של אלוהים לישועה דרך האמונה. משום כך אני רוצה שהמאמינים יתפללו בכל מקום ויניפו את ידיהם, כשליבם נקי מכל טינה, כעס או ספק.

על הנשים להתלבש בצניעות, בתלבושת נאה ופשוטה, ואל להן להתגנדר בתסרוקות המושכות את העין, ולא בתכשיטים או במלבושים יקרים. 10 כי על הנשים המשיחיות למשוך תשומת-לב במעשיהן הטובים, כיאה לנשים שבחרו לאהוב את אלוהים ולשרתו. 11 עליהן להקשיב וללמוד בשקט ובענווה.

12 על הנשים לשבת בשקט באסיפות הקהילה. איני מרשה לנשים ללמד את הגברים או להתנשא עליהם. 13 מדוע? מפני שאלוהים ברא לראשונה את אדם, ורק לאחר מכן את חוה. 14 ולא אדם הוא שרומה על-ידי השטן, כי אם חוה לא עמדה בפיתוי וחטאה. 15 מכאן הכאב והסבל של האישה בעת לידת בניה, אך נפשה תיוושע אם תמשיך לחיות באמונה, קדושה, אהבה וצניעות.

Nádej pre kazdého

Prvý List Timotejovi 2

Modlitby v cirkvi

1 Žiadam, aby sa cirkev neprestávala modliť. Proste za všetkých ľudí a ďakujte za nich.

Myslite aj na vládnucich činiteľov, na tých, čo rozhodujú o dôležitých veciach, aby sme v mieri a pokoji mohli žiť v pravej zbožnosti a vážnosti.

Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi,

ktorý si želá, aby všetci ľudia boli zachránení a poznali pravdu,

že je iba jeden Boh pre všetkých a iba jeden, čo Boha a ľudí navzájom spája -- človek Ježiš Kristus.

On dal sám seba ako výkupné za všetkých,

čo Boh vo vopred určenom čase oznámil svetu a mňa poveril, aby som to ako Boží posol verne a pravdivo zvestoval iným národom. Pravdu hovorím, neklamem!

Chcem teda, aby sa muži všade modlili so zdvihnutými rukami a s čistým srdcom, bez hnevu a pochybovania.

Taktiež ženy nech sa obliekajú nenápadne a ozdobujú sa jednoducho a triezvo, pozornosť nech vzbudzujú radšej svojou láskavosťou ako zložitým účesom, drahými šatami a šperkami.

10 Ich najkrajšou ozdobou nech je konanie dobra. Tým dokážu, že milujú a ctia Boha.

11 Poučenie nech prijímajú v tichosti a pokore.

12 V zhromaždení nech verejne nevystupujú. Žena nemá vládnuť nad mužom, ale má sa ním dať viesť.

13 Lebo Boh najprv stvoril Adama a potom Evu.

14 A nebol to Adam, čo sa dal zviesť satanovi, ale Eva prvá prekročila Boží zákaz.

15 Aj ženy však budú spasené, lebo plnia dôležitú úlohu zachovať ľudský rod. Musia však zotrvať vo viere a žiť v láske, svätosti a pokore.