Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס 3:1-16

1אכן נכונה האמרה: השואף להיות מנהיג בקהילה, שואף לתפקיד טוב.

2מנהיג בקהילה צריך להיות אדם טוב וחסר דופי, בעל לאישה אחת בלבד, מושל ברוחו, צנוע, נעים־הליכות, מכניס אורחים, מורה טוב של כתבי־הקודש, אינו מפריז בשתיית יין, אינו אלים ואינו רודף בצע. 3עליו להיות טוב־לב ואדיב, להתחשב באחרים, לרדוף שלום ולא לאהוב כסף. 4עליו להנהיג היטב את משפחתו, ולחנך את ילדיו למשמעת. 5כי אם אדם אינו מסוגל להנהיג כהלכה את משפחתו, כיצד יוכל להנהיג את קהילת אלוהים? 6עליו להיות מאמין משיחי בעל ניסיון, שכן אם הוא מאמין צעיר ובלתי־מנוסה, הוא עלול להתגאות על שנבחר לתפקיד חשוב תוך זמן קצר בלבד, וכך ייפול בידי השטן. 7צריך להיות לו שם טוב בין הלא־מאמינים, כדי שהשטן לא יוכל להעליל עליו עלילות ולהכשילו.

8גם על שמשי הקהילה להיות ישרים וטובים כמנהיגי הקהילה. אסור להם להרבות בשתייה ולרדוף בצע. 9עליהם להיות רציניים, לאהוב את אלוהים, ולשמור במצפון נקי את סוד האמונה אשר מוסתר מהלא־מאמינים. 10עליהם להוכיח את עצמם לפני שהם נבחרים לתפקיד שמשי הקהילה. יש לבחון את אישיותם ואת יכולתם, ואם יעמדו במבחן ייבחרו לתפקיד. 11נשותיהם צריכות להיות ישרות, לא מלשינות ולא רכלניות, כי אם סובלניות ונאמנות בכל מעשיהן. 12לכל שמש בקהילה תהיה אישה אחת בלבד, ועליה לנהל היטב את משפחתה ומשק ביתה. 13כי המשרתים כהלכה ירכשו את אהדתם של אחרים, ואף ירכשו ביטחון רב באמונתם בישוע המשיח.

14‏-15אני אמנם מקווה לבוא אליך במהרה, אך אני כותב לך דברים אלה עתה, כדי שאם אאחר לבוא תדע אילו אנשים לבחור לתפקיד שמשי בית האלוהים. זכור: קהילת האלוהים היא ביתו של אלוהים חיים, שהוא עמוד האמת ויסודה.

16אין ספק שסוד אמונתנו גדול ביותר, אך פתרונו טמון במשיח שבא לעולם כאדם, הוכח כחסר־דופי וטהור ברוחו, נגלה אל המלאכים, התפרסם בין העמים, נתקבל באמונה על־ידי רבים ונלקח חזרה לשמים בכבוד.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Ti-mô-thê 3:1-16

Người Lãnh Đạo Hội Thánh

1Đây là lời trung thực: Muốn lãnh đạo Hội Thánh là một ước mơ cao quý. 2Người lãnh đạo phải có nếp sống không ai chê trách được, một chồng một vợ, điều độ, tự chủ, thứ tự, hiếu khách, khéo giáo huấn, 3không say sưa hoặc hung bạo, nhưng nhẫn nhục, hòa nhã, không tham tiền bạc, 4giỏi việc tề gia, dạy dỗ con cái biết vâng phục trọn vẹn. 5Nếu không biết tề gia, làm sao cai trị Hội Thánh của Đức Chúa Trời?

6Người mới tin Chúa không được giữ chức vụ lãnh đạo, vì có thể lên mặt kiêu căng mà bị xét xử như ác quỷ. 7Hơn nữa, người lãnh đạo Hội Thánh phải được người chưa tin Chúa làm chứng tốt, để khỏi bị sỉ nhục và mắc vào cạm bẫy của ác quỷ.

Các Chấp Sự

8Các chấp sự cũng thế, phải trang nghiêm, thành thật, không say sưa, không tham tiền. 9Họ phải giữ lẽ huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch. 10Họ phải chịu thử nghiệm, nếu không có gì đáng trách, mới được làm chấp sự.

11Vợ của chấp sự cũng phải nghiêm trang, không vu oan cho người khác, Họ phải điều độ, trung tín trong mọi việc.

12Chấp sự cũng chỉ một chồng một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình. 13Chấp sự phục vụ tốt sẽ được kính trọng và đức tin càng thêm vững vàng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Chân Lý của Lòng Tin Kính

14Ta mong sớm đến thăm con, nhưng cứ viết thư này gửi trước, 15dù ta chưa đến kịp, con cũng biết cách quản trị Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hằng Sống, là trụ cột và nền móng của chân lý.

16Huyền nhiệm của Đạo Chúa thật quá vĩ đại:

“Chúa Cứu Thế đã hiện ra trong thân xác,

được Chúa Thánh Linh chứng thực.

Ngài được thiên sứ chiêm ngưỡng,

được công bố cho mọi dân tộc.

Ngài được nhân loại tin nhận

và được lên trời trong vinh quang.”