Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס 3:1-16

1אכן נכונה האמרה: השואף להיות מנהיג בקהילה, שואף לתפקיד טוב.

2מנהיג בקהילה צריך להיות אדם טוב וחסר דופי, בעל לאישה אחת בלבד, מושל ברוחו, צנוע, נעים־הליכות, מכניס אורחים, מורה טוב של כתבי־הקודש, אינו מפריז בשתיית יין, אינו אלים ואינו רודף בצע. 3עליו להיות טוב־לב ואדיב, להתחשב באחרים, לרדוף שלום ולא לאהוב כסף. 4עליו להנהיג היטב את משפחתו, ולחנך את ילדיו למשמעת. 5כי אם אדם אינו מסוגל להנהיג כהלכה את משפחתו, כיצד יוכל להנהיג את קהילת אלוהים? 6עליו להיות מאמין משיחי בעל ניסיון, שכן אם הוא מאמין צעיר ובלתי־מנוסה, הוא עלול להתגאות על שנבחר לתפקיד חשוב תוך זמן קצר בלבד, וכך ייפול בידי השטן. 7צריך להיות לו שם טוב בין הלא־מאמינים, כדי שהשטן לא יוכל להעליל עליו עלילות ולהכשילו.

8גם על שמשי הקהילה להיות ישרים וטובים כמנהיגי הקהילה. אסור להם להרבות בשתייה ולרדוף בצע. 9עליהם להיות רציניים, לאהוב את אלוהים, ולשמור במצפון נקי את סוד האמונה אשר מוסתר מהלא־מאמינים. 10עליהם להוכיח את עצמם לפני שהם נבחרים לתפקיד שמשי הקהילה. יש לבחון את אישיותם ואת יכולתם, ואם יעמדו במבחן ייבחרו לתפקיד. 11נשותיהם צריכות להיות ישרות, לא מלשינות ולא רכלניות, כי אם סובלניות ונאמנות בכל מעשיהן. 12לכל שמש בקהילה תהיה אישה אחת בלבד, ועליה לנהל היטב את משפחתה ומשק ביתה. 13כי המשרתים כהלכה ירכשו את אהדתם של אחרים, ואף ירכשו ביטחון רב באמונתם בישוע המשיח.

14‏-15אני אמנם מקווה לבוא אליך במהרה, אך אני כותב לך דברים אלה עתה, כדי שאם אאחר לבוא תדע אילו אנשים לבחור לתפקיד שמשי בית האלוהים. זכור: קהילת האלוהים היא ביתו של אלוהים חיים, שהוא עמוד האמת ויסודה.

16אין ספק שסוד אמונתנו גדול ביותר, אך פתרונו טמון במשיח שבא לעולם כאדם, הוכח כחסר־דופי וטהור ברוחו, נגלה אל המלאכים, התפרסם בין העמים, נתקבל באמונה על־ידי רבים ונלקח חזרה לשמים בכבוד.

New Russian Translation

1 Тимофею 3:1-16

Качества руководителей и их помощников

1Правильно говорится: похвально, когда человек стремится быть руководителем. 2Но руководителем должен быть человек, которого не за что осудить: муж одной жены3:2 Муж одной жены – существует несколько толкований этого места, наиболее вероятные из них: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене. Также в ст. 3:12., воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, 3не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не падкий до денег. 4Он должен хорошо управлять своей семьей, иметь послушных и уважающих его детей. 5Ведь если кто-либо не может справиться со своей семьей, то как он сможет заботиться о церкви Божьей? 6Руководителя не следует выбирать из новообращенных: такой человек может возгордиться, и тогда он будет осужден так же, как был осужден и дьявол. 7О нем должны хорошо отзываться неверующие, чтобы ему не вызвать упреков и не попасть в ловушку дьявола.

8То же самое касается и диаконов. Они должны быть уважаемыми людьми, искренними, не пристрастными к вину и бескорыстными. 9Они должны с чистой совестью придерживаться открытых ныне тайн веры. 10Вначале этих людей следует проверить, и если против них не будет найдено ничего порочащего, они могут выполнять служение диаконов.

11Их жены тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными и пользоваться во всем доверием.

12Диакон должен быть мужем одной жены, хорошо управлять своими детьми и домочадцами. 13Потому что те, кто хорошо выполняет свое служение, приобретают себе достойное положение и могут с большой уверенностью говорить о своей вере в Иисуса Христа.

14Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу тебе это для того, 15чтобы, если я и задержусь, ты знал, как всем нам следует вести себя в доме Божьем, который есть Церковь живого Бога, опора и утверждение истины. 16Тайна нашей веры несомненно велика:

Бог3:16 В ряде авторитетных древних рукописей: «Он». был явлен в теле,

был оправдан Духом,

Его видели ангелы,

о Нем было возвещено среди народов,

Его приняли верой в мире,

Он был вознесен в славе.