Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס 3:1-16

1אכן נכונה האמרה: השואף להיות מנהיג בקהילה, שואף לתפקיד טוב.

2מנהיג בקהילה צריך להיות אדם טוב וחסר דופי, בעל לאישה אחת בלבד, מושל ברוחו, צנוע, נעים־הליכות, מכניס אורחים, מורה טוב של כתבי־הקודש, אינו מפריז בשתיית יין, אינו אלים ואינו רודף בצע. 3עליו להיות טוב־לב ואדיב, להתחשב באחרים, לרדוף שלום ולא לאהוב כסף. 4עליו להנהיג היטב את משפחתו, ולחנך את ילדיו למשמעת. 5כי אם אדם אינו מסוגל להנהיג כהלכה את משפחתו, כיצד יוכל להנהיג את קהילת אלוהים? 6עליו להיות מאמין משיחי בעל ניסיון, שכן אם הוא מאמין צעיר ובלתי־מנוסה, הוא עלול להתגאות על שנבחר לתפקיד חשוב תוך זמן קצר בלבד, וכך ייפול בידי השטן. 7צריך להיות לו שם טוב בין הלא־מאמינים, כדי שהשטן לא יוכל להעליל עליו עלילות ולהכשילו.

8גם על שמשי הקהילה להיות ישרים וטובים כמנהיגי הקהילה. אסור להם להרבות בשתייה ולרדוף בצע. 9עליהם להיות רציניים, לאהוב את אלוהים, ולשמור במצפון נקי את סוד האמונה אשר מוסתר מהלא־מאמינים. 10עליהם להוכיח את עצמם לפני שהם נבחרים לתפקיד שמשי הקהילה. יש לבחון את אישיותם ואת יכולתם, ואם יעמדו במבחן ייבחרו לתפקיד. 11נשותיהם צריכות להיות ישרות, לא מלשינות ולא רכלניות, כי אם סובלניות ונאמנות בכל מעשיהן. 12לכל שמש בקהילה תהיה אישה אחת בלבד, ועליה לנהל היטב את משפחתה ומשק ביתה. 13כי המשרתים כהלכה ירכשו את אהדתם של אחרים, ואף ירכשו ביטחון רב באמונתם בישוע המשיח.

14‏-15אני אמנם מקווה לבוא אליך במהרה, אך אני כותב לך דברים אלה עתה, כדי שאם אאחר לבוא תדע אילו אנשים לבחור לתפקיד שמשי בית האלוהים. זכור: קהילת האלוהים היא ביתו של אלוהים חיים, שהוא עמוד האמת ויסודה.

16אין ספק שסוד אמונתנו גדול ביותר, אך פתרונו טמון במשיח שבא לעולם כאדם, הוכח כחסר־דופי וטהור ברוחו, נגלה אל המלאכים, התפרסם בין העמים, נתקבל באמונה על־ידי רבים ונלקח חזרה לשמים בכבוד.

Knijga O Kristu

1 Timoteju 3:1-16

Starješine i đakoni

1Dobro se kaže: želi li tko biti starješina, časnu službu želi. 2Jer starješina Crkve mora biti besprijekoran. Mora biti vjeran svojoj ženi,3:2 U grčkome: jedne žene muž; isto i u stihu 3:12. trijezan, razborit, skroman, gostoljubiv i dobar učitelj. 3Ne smije biti pijanac ni svadljivac, nego popustljiv i ljubazan, ne kao oni koji vole novac. 4Mora dobro upravljati svojom obitelji, a djeca ga moraju slušati i poštivati. 5Jer ako čovjek ne može upravljati vlastitom obitelji, kako će se brinuti za Crkvu Božju?

6Starješina ne smije biti novoobraćenik da se ne bi uzoholio te pao pod đavlovu osudu. 7I ljudi koji nisu iz Crkve moraju o njemu dobro govoriti da ne zapadne u đavolsku zamku i ne osramoti se.

8Đakoni također moraju biti časni ljudi, a ne licemjeri. Ne smiju biti skloni prekomjernom piću ni prljavom dobitku. 9Moraju biti čiste savjesti, odani sljedbenici Krista, koji je uzvišena tajna njihove vjere. 10Najprije ih valja iskušati pa neka tek onda, budu li besprijekorni, obavljaju đakonsku službu.

11Njihove žene također moraju biti časne, razborite i u svemu pouzdane, a ne sklone ogovaranju.

12Đakon mora biti vjeran svojoj ženi te dobro upravljati svojom djecom i kućanstvom. 13Jer koji dobro obavljaju đakonsku službu, stječu častan položaj i veliku sigurnost u svojoj vjeri u Isusa Krista.

Istine naše vjere

14Pišem ti ovo u vjeri da ću uskoro doći k tebi, 15da znaš, ako se moj dolazak odgodi, kako se ljudi trebaju ponašati u Božjoj kući, u Crkvi živoga Boga, koja je stup i uporište istine.

16Ovo je, nesumnjivo, uzvišena tajna naše vjere:

Krist se očitovao u tijelu,

opravdao ga je Duh,

vidjeli su ga anđeli

i naviješten je svim narodima.

U svijetu su u njega vjerovali

i uznesen je na nebo.