Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס 3:1-16

1אכן נכונה האמרה: השואף להיות מנהיג בקהילה, שואף לתפקיד טוב.

2מנהיג בקהילה צריך להיות אדם טוב וחסר דופי, בעל לאישה אחת בלבד, מושל ברוחו, צנוע, נעים־הליכות, מכניס אורחים, מורה טוב של כתבי־הקודש, אינו מפריז בשתיית יין, אינו אלים ואינו רודף בצע. 3עליו להיות טוב־לב ואדיב, להתחשב באחרים, לרדוף שלום ולא לאהוב כסף. 4עליו להנהיג היטב את משפחתו, ולחנך את ילדיו למשמעת. 5כי אם אדם אינו מסוגל להנהיג כהלכה את משפחתו, כיצד יוכל להנהיג את קהילת אלוהים? 6עליו להיות מאמין משיחי בעל ניסיון, שכן אם הוא מאמין צעיר ובלתי־מנוסה, הוא עלול להתגאות על שנבחר לתפקיד חשוב תוך זמן קצר בלבד, וכך ייפול בידי השטן. 7צריך להיות לו שם טוב בין הלא־מאמינים, כדי שהשטן לא יוכל להעליל עליו עלילות ולהכשילו.

8גם על שמשי הקהילה להיות ישרים וטובים כמנהיגי הקהילה. אסור להם להרבות בשתייה ולרדוף בצע. 9עליהם להיות רציניים, לאהוב את אלוהים, ולשמור במצפון נקי את סוד האמונה אשר מוסתר מהלא־מאמינים. 10עליהם להוכיח את עצמם לפני שהם נבחרים לתפקיד שמשי הקהילה. יש לבחון את אישיותם ואת יכולתם, ואם יעמדו במבחן ייבחרו לתפקיד. 11נשותיהם צריכות להיות ישרות, לא מלשינות ולא רכלניות, כי אם סובלניות ונאמנות בכל מעשיהן. 12לכל שמש בקהילה תהיה אישה אחת בלבד, ועליה לנהל היטב את משפחתה ומשק ביתה. 13כי המשרתים כהלכה ירכשו את אהדתם של אחרים, ואף ירכשו ביטחון רב באמונתם בישוע המשיח.

14‏-15אני אמנם מקווה לבוא אליך במהרה, אך אני כותב לך דברים אלה עתה, כדי שאם אאחר לבוא תדע אילו אנשים לבחור לתפקיד שמשי בית האלוהים. זכור: קהילת האלוהים היא ביתו של אלוהים חיים, שהוא עמוד האמת ויסודה.

16אין ספק שסוד אמונתנו גדול ביותר, אך פתרונו טמון במשיח שבא לעולם כאדם, הוכח כחסר־דופי וטהור ברוחו, נגלה אל המלאכים, התפרסם בין העמים, נתקבל באמונה על־ידי רבים ונלקח חזרה לשמים בכבוד.

Священное Писание

1 Тиметею 3:1-16

Качества, необходимые духовным руководителям и их помощникам

1Правильно говорится: похвально, когда человек стремится быть руководителем в общине верующих. 2Но руководителем должен быть человек, которого не за что осудить: муж одной жены3:2 Муж одной жены – существует несколько толкований этого выражения: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене; 3) женатый не более одного раза. Также в 3:12., воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, 3не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не падкий до денег. 4Он должен хорошо управлять своей семьёй, иметь послушных и уважающих его детей. 5Ведь если кто-либо не может справиться со своей семьёй, то как он сможет заботиться об общине верующих, принадлежащей Всевышнему? 6Руководителя не следует выбирать из новообращённых: такой человек может возгордиться, и тогда он будет осуждён так же, как был осуждён и дьявол. 7О нём должны хорошо отзываться неверующие, чтобы ему не вызвать упрёков и не попасть в ловушку дьявола.

8То же самое касается и помощников руководителей. Они должны быть уважаемыми людьми, искренними, не пристрастными к вину и бескорыстными. 9Они должны с чистой совестью придерживаться открытых ныне тайн веры. 10Вначале эти люди должны проявить себя в деле, и лишь затем, если они не вызовут нареканий, их можно будет допустить до служения помощников.

11Их жёны тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными и пользоваться во всём доверием.

12Помощник руководителя должен быть мужем одной жены, хорошо управлять своими детьми и домочадцами. 13Потому что те, кто хорошо выполняет своё служение, приобретают себе достойное положение и могут с большой уверенностью говорить о своей вере в Ису Масиха.

14Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу это для того, 15чтобы, если я и задержусь, ты знал, как всем нам следует вести себя в доме Всевышнего. Этот дом – святой народ верующих, принадлежащий живому Богу, опора и утверждение истины. 16Тайна нашей веры несомненно велика:

Он3:16 В самых древних рукописях здесь стоит слово Ος («Который», или в нашем случае «Он»), но во многих других рукописях стоит Θς – сокращённая форма слова Θεος («Всевышний»). Разница же проистекает из того, что на языке оригинала маленькая горизонтальная чёрточка в этом слове меняет одну букву на другую, в результате чего одно слово превращается в другое. был явлен в теле,

был оправдан Духом,

Его видели ангелы,

о Нём было возвещено среди народов,

Его приняли верой в мире,

Он был вознесён в славе.