Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס אל-פילימון 1:1‏-25

1‏-2אל פילימון, עוזרנו היקר והאהוב, אל הקהילה שמתאספת בביתך, אל אחותנו אפיה ואל ארכיפס, שהוא חבר במלחמתנו למען המשיח.

מאת פולוס, שיושב במאסר באשמת הפצת הבשורה על ישוע המשיח, ומאת טימותיוס אחינו.

3שלום וברכה מאת אלוהינו ואדוננו ישוע המשיח.

4פילימון היקר, אני מודה תמיד לאלוהים כאשר אני מתפלל בעדך, 5כי אני ממשיך לשמוע על אמונתך במשיח ישוע ואהבתך לכל עם אלוהים. 6אני מתפלל שכאשר תספר לאנשים שונים על אמונתך באדון, הם יבחינו בתכונותיך הטובות ובברכות שהשפיע עליך האדון, וגם הם יאמינו בישוע המשיח. 7אחי היקר, אהבתך הייתה לי לשמחה ונחמה, שכן מעשיך הטובים עודדו מאוד את המאמינים.

8‏-9ברצוני לבקש ממך לעשות לי טובה. למעשה אני רשאי לצוות עליך למלא את בקשתי בשם ישוע המשיח, כי חובתך למלא אותה. אך אני, פולוס הזקן שיושב בכלא למען המשיח, אוהב אותך ומעדיף לבקש ממך במקום לצוות עליך.

10בקשתי היא שתתנהג יפה עם אוניסימוס. כאן בכלא הדרכתי אותו אל האדון ישוע המשיח, ועתה אוניסימוס מאמין בו. 11אוניסימוס (פירוש השם: רב־תועלת) לא הועיל לך בעבר, אך מעתה ואילך יהיה לתועלת רבה לשנינו.

12בצער רב ניפרד אני מבני באמונה, שהוא בבת עיני, ומחזירו אליך.

13חפצתי שיישאר לעזור לי כאן בבית הכלא, 14אך לא רציתי לכפות עליך את רצוני. 15אני מציע שתסתכל על המצב כך: אוניסימוס עזב אותך לזמן קצר כדי שעכשיו, בשובו, יוכל להיות שלך לתמיד. 16הוא לא יהיה יותר סתם עבד, אלא מישהו חשוב יותר – אח אהוב, ובמיוחד אהוב עלי. מעתה יגדל ערכו בעיניך, שכן אין הוא סתם עבד, אלא גם אחיך במשיח.

17אם אתה באמת חושב אותי לידיד טוב שלך, אנא, קבלהו בחמימות כשם שהיית מקבל אותי לו אני הייתי בא. 18אם אוניסימוס גרם לך נזק כלשהו בעבר או גנב ממך משהו, זקוף זאת לחובתי, 19ואני מתחייב בזאת לשלם את כל מה שמגיע לך. (הריני מאשר בכתב ידי שאני ערב לכל מעשיו של אוניסימוס). איני צריך להזכיר לך כמה אתה חייב לי; אתה חייב לי כל־כך הרבה אפילו את חייך! 20אחי היקר, אנא עשה את המעשה הנעלה הזה אשר יגרום לי שמחה רבה, ואני אודה לאלוהים מעומק לבי.

21כתבתי לך מכתב זה כי אני בטוח שתמלא את בקשתי. (ואף למעלה מזאת).

22אתה כבר יכול להכין למעני את חדר האורחים, כי אני מקווה שאלוהים יענה לתפילותיכם ויאפשר לי לבקר אתכם בקרוב.

23דרישת שלום לך מאפפרס שנמצא איתי בכלא. גם הוא נאסר רק בגלל שסיפר לאנשים על ישוע המשיח. 24גם עוזרי מרקוס, אריסטרכוס, דימס ולוקס מוסרים דרישת שלום חמה. 25חסד האדון ישוע עם רוחכם.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Филимону 1:1-25

Приветствие

1От Паула, осуждённого за веру в Ису аль-Масиха1:1 Аль-Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков. Аль (также передаётся в русской транскрипции как эль, الـ‎) — определённый артикль в арабском языке., и от брата Тиметея.

Дорогому нашему соработнику Филимону, 2сестре Апфии1:2 Апфия – вероятно, была женой Филимона. и соратнику1:2 Соратник – товарищ по битвам, по оружию; война же, которую ведут верующие в Ису аль-Масиха с силами зла, ведётся не материальным, а духовным оружием (см. Лк. 22:49-51; 2 Кор. 10:4-6; Эф. 6:12). нашему Архиппу1:2 Архипп – вполне возможно, был сыном Филимона и Апфии., а также общине верующих, которая встречается в твоём доме.

3Благодать и мир вам1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы аль-Масиха.

Благодарность и молитва за Филимона

4Я всегда в молитвах благодарю Бога моего за тебя, 5так как до меня доходят слухи о твоей вере в Повелителя Ису и о твоей любви ко всем Его последователям. 6Я молюсь о том, чтобы вера, общая для нас обоих, привела тебя к более глубокому познанию всего того доброго, что мы обретаем в единении с аль-Масихом. 7Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоились сердца верующих.

Просьба об Онисиме

8Поэтому, хотя я, как посланник аль-Масиха, мог бы смело потребовать от тебя исполнить твой долг, 9я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя. Я, Паул, посол Исы аль-Масиха, а теперь ещё и заключённый за веру в Него1:9 Или: «Я, Паул, старик, а теперь ещё и заключённый за веру в Ису аль-Масиха»., 10прошу тебя проявить милость к Онисиму, который здесь, пока я в заключении, стал мне сыном1:10 По всей вероятности, Онисим пришёл к вере через Паула.. 11Может быть, раньше он и был для тебя бесполезным, но сейчас он оправдывает своё имя, став полезным и тебе, и мне1:11 Имя Онисим с языка оригинала переводится как «полезный»..

12Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это всё равно, что отделить часть самого себя. 13Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо тебя помогал мне здесь в темнице, куда я заключён за возвещение Радостной Вести. 14Но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. 15Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время для того, чтобы возвратиться к тебе навсегда, 16теперь уже не как раб, а больше, чем раб – как дорогой брат. Он очень дорог мне, и я верю, что ещё дороже он станет тебе и как работник, и как последователь аль-Масиха.

17Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня. 18Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе – считай этот долг за мной. 19Я, Паул, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все его долги. Не будем уже говорить о том, что ты и сам мне должен, ты обязан мне самим собой1:19 По всей вероятности, Филимон пришёл к вере через Паула.. 20Поэтому, брат, окажи мне услугу ради Повелителя и обрадуй меня этим как брат по вере в аль-Масиха.

21Пишу тебе с уверенностью, что ты не только откликнешься на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу.

22И ещё одно. Приготовь, пожалуйста, для меня комнату, так как я надеюсь, что благодаря вашим молитвам я скоро буду возвращён вам.

Заключительные приветствия

23Привет тебе передают Эпафрас, который тоже находится в заключении за веру в Ису аль-Масиха, 24и мои соработники: Марк, Аристарх, Димас и Лука.

25Пусть благодать Повелителя Исы аль-Масиха будет с вашим духом.