Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת יעקב 3

1אחים יקרים, אל תמהרו למתוח ביקורת של מעשיהם של אחרים, שכן כולנו טועים ושוגים לעתים תכופות; וכאשר אנחנו, מוריכם, טועים ואיננו משמשים לכם דוגמה טובה, עונשנו יהיה חמור הרבה יותר מעונשם של אחרים.

מי שיכול לשלוט בלשונו מוכיח שיש לו שליטה מלאה על התנהגותו ומעשיו.

באמצעות הרסן שבפי הסוס יכולים אנו לשלוט בכל גופו, הגה קטן שולט באנייה גדולה, ועל-אף גלים סוערים ורוח חזקה, יכול ההגה להוביל את האנייה לכל מקום שירצה רב החובל.

גם הלשון היא איבר קטן, אך עלולה לגרום נזק רב, כשם שניצוץ אש מסוגל להצית יער שלם. הלשון היא להבת אש, מלאה זדון ורשע ומרעילה את אופיינו. הלשון בוערת באש גיהינום ועלולה להביא הרס וכליון על חיינו.

אדם יכול לאלף כל מיני חיות, ציפורים, רמשים ודגים, אבל איש אינו מסוגל לאלף את הלשון, שמוכנה בכל רגע לשלח חיצי רעל. אותה לשון מברכת ומהללת את אלוהים, ואף מקללת אנשים שונים שנבראו בצלם אלוהים, 10 כך שמפה אחד יוצאות ברכות וקללות. אחים יקרים, אתם מסכימים איתי שאין זה יאה למאמינים. 11 האם ממעין אחד יכולים לנבוע מים מתוקים ומים מרים? 12 כשם שאינכם יכולים לקטוף זיתים מעץ תאנה או תאנים מעץ גפן, כך אינכם יכולים לשאוב מים מתוקים ומים מרים ממעין אחד.

13 על החכמים והנבונים שביניכם להוכיח את חכמתם במעשים טובים שייעשו בצניעות ובענווה. 14 אם לבכם מר עליכם, הקנאה אוכלת אתכם ואתם רוצים לריב עם הזולת, אל תנסו לשקר ולהתפאר בחכמתכם ובטוב-לבכם. 15 שכן קנאה ומריבה אינם "חכמה" שמעניק האלוהים, אלא "חכמת" העולם שניתנת על-ידי השטן בכבודו ובעצמו. 16 בכל מקום שיש קנאה או מריבה, יש גם אי-סדר ומעשי שטן למיניהם.

17 לעומת זאת, החכמה שמעניק האלוהים היא טהורה, עדינה, רודפת-שלום, מנומסת, ותרנית, מלאת רוך, כנה, רצינית, וניתנת מכל הלב. 18 שוחרי השלום, שזורעים ברוח של שלום, יקצרו יבול של צדק ואמת.