Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו השנייה של פטרוס השליח 3

1אחים יקרים, זהו מכתבי השני שאני כותב לכם, ובשניהם השתדלתי לעורר אתכם ולהזכירכם עובדות שכבר למדתם מדברי הנביאים, ומהשליחים שסיפרו לכם את דברי אדוננו ומושיענו.

תחילה ברצוני להזכירכם כי בימים האחרונים יבואו לצים ורשעים, אשר ילעגו לאמת ויעשו כל מעשה רע העולה על דעתם.

רשעים אלה יאמרו לכם: "אם המשיח הבטיח לחזור, היכן הוא? מדוע טרם חזר?" הם ימשיכו ויאמרו: "המשיח לא ישוב לעולם! הרי מבריאת העולם ועד עתה לא השתנה דבר – הכול נשאר כשהיה!"

בכוונה תחילה הם יתעלמו מהעובדה שבראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ ממים, במוצא-פיו בלבד, ובאמצעות המים – באמצעות המבול – השמיד את דור הרשעים. ובמוצא-פיו ציווה ה' לשמור את השמים והארץ, שקיימים עתה, לאש הגדולה ביום-הדין – כשכל הרשעים יאבדו.

ידידים יקרים, עלינו לזכור כי לגבי אלוהים יום אחד יכול להימשך אלף שנים, ואלף שנים יום אחד בלבד. אלוהים אינו מאחר לשוב אלינו, כפי שרבים חושבים; הוא ממתין בסבלנות לחוטאים רבים שיחזרו בתשובה, כי אינו רוצה שיאבדו. 10 יום ה' יבוא בזמן בלתי-צפוי, בדומה לגנב בלילה. אז יחלפו השמים ברעש גדול, יסודות העולם יימסו באש, הארץ וכל אשר בה ישרפו.

11 הואיל והכול סביבנו יישרף וימס, חישבו מה קדושים צריכים להיות חייכם!

12 צפו לביאת יום האלוהים והשתדלו להחישו. ביום זה הוא יבעיר את השמים ואת יסודות הארץ עד שיימסו. 13 אולם אנחנו מצפים לקיום הבטחת אלוהים: לשמים חדשים וארץ חדשה שבהם ישכון צדק בלבד.

14 ידידים יקרים, בהמתינכם להתרחשותם של דברים אלה ולבואו של המשיח, השתדלו לחיות בלי לחטוא; חיו בשלום עם כולם, כדי שבבוא המשיח הוא ימצא אתכם ללא דופי.

15 וזכרו, סבלנותו של האדון נותן זמן לאנשים להיוושע. פולוס, אחינו החכם והאהוב, דיבר על כך ברבים ממכתביו. 16 כמה מדבריו של פולוס אינם קלים להבנה, וחסרי-הדעת והפתאים מסלפים ומעוותים את משמעותם – כפי שעיוותו וסילפו את יתר דברי הכתובים – ובכך יביאו לחורבנם.

17 אחים יקרים, אני מזהיר אתכם מראש: אל תלכו אחרי תורת השקר של אותם אנשי-בלייעל, פן תערערו את שיווי משקלכם הנפשי. 18 אדרבא, חזקו את אמונתכם והתעמקו בתורת אדוננו ומושיענו ישוע המשיח, שלו הכבוד והתהילה מעתה ולעולמי עולמים. – אמן.

New International Reader's Version

2 Peter 3

The Day of the Lord

1Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders. I want to encourage you to think in a way that is pure. I want you to remember the words the holy prophets spoke in the past. Remember the command our Lord and Savior gave through your apostles.

Most of all, here is what you must understand. In the last days people will make fun of the truth. They will laugh at it. They will follow their own evil desires. They will say, “Where is this ‘return’ he promised? Everything goes on in the same way it has since our people of long ago died. In fact, it has continued this way since God first created everything.” Long ago, God’s word brought the heavens into being. His word separated the earth from the waters. And the waters surrounded it. But these people forget things like that on purpose. The waters also flooded the world of that time. And so they destroyed the world. By God’s word the heavens and earth of today are being reserved for fire. They are being kept for the day when God will judge. Then ungodly people will be destroyed.

Dear friends, here is one thing you must not forget. With the Lord a day is like a thousand years. And a thousand years are like a day. The Lord is not slow to keep his promise. He is not slow in the way some people understand it. Instead, he is patient with you. He doesn’t want anyone to be destroyed. Instead, he wants all people to turn away from their sins.

10 But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. Fire will destroy everything in them. God will judge the earth and everything done in it.

11 So everything will be destroyed in this way. And what kind of people should you be? You should lead holy and godly lives. 12 Live like this as you look forward to the day of God. Living like this will make the day come more quickly. On that day fire will destroy the heavens. Its heat will melt everything in them. 13 But we are looking forward to a new heaven and a new earth. Godliness will live there. All this is in keeping with God’s promise.

14 Dear friends, I know you are looking forward to this. So try your best to be found pure and without blame. Be at peace with God. 15 Remember that while our Lord is waiting patiently to return, people are being saved. Our dear brother Paul also wrote to you about this. God made him wise to write as he did. 16 Paul writes the same way in all his letters. He speaks about what I have just told you. His letters include some things that are hard to understand. People who don’t know better and aren’t firm in the faith twist what he says. They twist the other Scriptures too. So they will be destroyed.

17 Dear friends, you have already been warned about this. So be on your guard. Then you won’t be led astray by people who don’t obey the law. Instead, you will remain safe. 18 Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.

Glory belongs to him both now and forever. Amen.