Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו השנייה של פטרוס השליח 2:1-22

1אך גם נביאי שקר היו בעם־ישראל, כשם שיהיו ביניכם מורי שקר. הם יתכחשו למשיח אשר קנה אותם בדמו, ובפיקחות ועורמה ילמדו אתכם תורות כזב. אנשים אלה יביאו על עצמם אסון פתאומי ונורא. 2רבים יאמינו לתורות הכזב שלהם שמתירות זנות וניאוף, ובגללם יגדפו אנשים את אמת האלוהים.

3באהבת הבצע שלהם ינצלו מורי השקר את תמימותכם, יספרו לכם שקרים ויגזלו את כספיכם במרמה. אולם דעו לכם כי אלוהים גזר את דינם עוד לפני זמן רב, וקיצם הנורא קרוב! 4אלוהים משלם לרשעים כגמולם; הוא לא חס אף על המלאכים שחטאו, אלא השליכם לגיהינום וכבל אותם במערות אפלות עד יום־הדין. 5אלוהים לא חס גם על הדורות הראשונים שחיו לפני המבול. הלא זוכרים אתם כיצד החריב את העולם כולו, בהביאו את המבול על דור הרשעים; הוא הציל רק את נוח ושבעת בני־משפחתו, משום שנוח האמין באלוהים והטיף למעשי צדקה. 6אלוהים החריב גם את סדום ועמורה; הוא הפכן לאפר ומחה אותן מעל פני האדמה. גורלן של ערים אלה הוא לקח ואזהרה לכל העתידים לבחור בדרך השחיתות והאבדון.

7‏-8אלוהים אמנם הפך את סדום ועמורה, אך הוא הציל את לוט משום שהיה אדם צדיק. לוט שמר על טוהר לבו, למרות שחי בין רשעים שהעציבו אותו מאוד בשחיתותם. 9כשם שהציל אלוהים את לוט, כך הוא יכול להציל אתכם ואותי מהפיתויים הסובבים אותנו, ולגבי הרשעים – אלוהים ישמור את העונש שיעד להם, עד בוא יום־הדין.

10אלוהים יחמיר במיוחד עם אלה שהולכים אחרי תאוות בשרם ובזים לכל שלטון וסמכות. אנשים אלה גאוותנים, אכזריים, אנוכיים, חצופים ומעזים לבוז גם לסמכות העליונה. 11אף המלאכים בשמים, שעולים עליהם בחשיבותם ובכוחם, אינם מאשימים בבוז על אלה לפני אלוהים.

12מורי שקר אלה עושים ככל העולה על רוחם, ולועגים לכל מה שאינם מבינים; הם דומים לבהמות טיפשות שנולדו רק כדי להילכד ולמות! אך אנשים אלה יאבדו בשחיתותם. 13בגלל רשעותם ובגלל הסבל שגרמו לאנשים רבים, יענישם אלוהים במלוא החומרה! אנשים אלה מתענגים על חיי הפריצות וההוללות שהם מנהלים לאור היום; הם בושה וכלימה לכם. הם גם מרמים אתכם בחייהם הכפולים – מחד הם ממשיכים לחטוא, ומאידך משתתפים בחגיגותיכם ובאסיפותיכם כאילו היו ישרים והגונים. 14עיניהם נואפות ולעולם אינם שבעים ממעשי ניאוף. הם מפתים נשים קלות דעת, והרגילו את לבם לרדוף בצע. ארורים הם! 15אנשים אלה סטו מהדרך הישרה ותעו כבלעם בן־בעור, אשר אהב את השכר שקיבל תמורת מעשיו המושחתים. 16אך אתם ודאי זוכרים כי אתונו של בלעם פתחה את פיה בקול אדם, נזפה בו על רשעותו, ומנעה את מעשה השטות שעמד לעשות.

17אנשים אלה הם כבארות מים יבשות, שמבטיחים הרבה ואינם מקיימים דבר; הם נסחפים כעננים בסערה. דינם נגזר להישאר באפלה לעולם ועד. 18הם מתפארים במעשי הרשע שלהם, ומנצלים חולשות בני־האדם ואת תאוות הבשר, כדי לצוד ולהחזיר לשורותיהם את האנשים שלא מזמן נמלטו מחיים מושחתים כאלה.

19הם מבטיחים חופש, אך הם בעצמם עבדים לחטא ושחיתות; שהרי אדם הוא עבד למה ששולט בו.

20אדם שנמלט מהשחיתות בעולם באמצעות אמונתו במשיח, אך כעבור זמן מתפתה ושב לחיי חטא וטומאה, מצבו חמור מזה שהיה לפנים! 21לאדם כזה מוטב שכלל לא ידע את דרך הצדקה, משיידע וייסוג מקיום המצוות הקדושות שנמסרו לו. 22אדם כזה מאמת את דברי המשל: ”הכלב שב על קיאו, והחזיר עולה מן הרחצה להתגולל ברפש.“

New International Reader’s Version

2 Peter 2:1-22

False Teachers Will Be Destroyed

1But there were also false prophets among the people. In the same way there will be false teachers among you. In secret they will bring in teachings that will destroy you. They will even turn against the Lord and Master who died to pay for their sins. So they will quickly destroy themselves. 2Many people will follow their lead. These people will do the same evil things the false teachers do. They will cause people to think badly about the way of truth. 3These teachers are never satisfied. They want to get something out of you. So they make up stories to take advantage of you. They have been under a sentence of death for a long time. The God who will destroy them has not been sleeping.

4God did not spare angels when they sinned. Instead, he sent them to hell. He chained them up in dark prisons. He will keep them there until he judges them. 5God did not spare the world’s ungodly people long ago. He brought the flood on them. But Noah preached about the right way to live. God kept him safe. He also saved seven others. 6God judged the cities of Sodom and Gomorrah. He burned them to ashes. He made them an example of what is going to happen to ungodly people. 7God saved Lot, a man who did what was right. Lot was shocked by the evil conduct of people who didn’t obey God’s laws. 8That good man lived among them day after day. He saw and heard the evil things they were doing. They were breaking God’s laws. And the godly spirit of Lot was deeply troubled. 9Since all this is true, then the Lord knows how to save godly people. He knows how to keep them safe in times of testing. The Lord also knows how to keep ungodly people under guard. He will do so until the day they will be judged and punished. 10Most of all, this is true of people who follow desires that come from sin’s power. These people hate to be under authority.

They are bold and proud. So they aren’t even afraid to speak evil things against heavenly beings. 11Now angels are stronger and more powerful than these people. But even angels don’t speak evil things against heavenly beings. They don’t do this when they bring judgment on them from the Lord. 12These people speak evil about things they don’t understand. They are like wild animals who can’t think. Instead, they do what comes naturally to them. They are born only to be caught and destroyed. Just like animals, these people too will die.

13They will be paid back with harm for the harm they have done. Their idea of pleasure is to have wild parties in the middle of the day. They are like dirty spots and stains. They enjoy their sinful pleasures while they eat with you. 14They stare at women who are not their wives. They want to sleep with them. They never stop sinning. They trap those who are not firm in their faith. They have mastered the art of getting what they want. God has placed them under his judgment. 15They have left God’s way. They have wandered off. They follow the way of Balaam, son of Beor. He loved to get paid for doing his evil work. 16But a donkey corrected him for the wrong he did. Animals don’t speak. But the donkey spoke with a human voice. It tried to stop the prophet from doing a very dumb thing.

17These people are like springs without water. They are like mists driven by a storm. The blackest darkness is reserved for them. 18They speak empty, bragging words. They make their appeal to the evil desires that come from sin’s power. They tempt new believers who are just escaping from the company of sinful people. 19They promise to give freedom to these new believers. But they themselves are slaves to sinful living. That’s because “people are slaves to anything that controls them.” 20They may have escaped the sin of the world. They may have come to know our Lord and Savior Jesus Christ. But what if they are once again caught up in sin? And what if it has become their master? Then they are worse off at the end than they were at the beginning. 21Suppose they had not known the way of godliness. This would have been better than to know godliness and then turn away from it. The way of godliness is the sacred command passed on to them. 22What the proverbs say about them is true. “A dog returns to where it has thrown up.” (Proverbs 26:11) And, “A pig that is washed goes back to rolling in the mud.”