Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו השנייה של פטרוס השליח 2:1-22

1אך גם נביאי שקר היו בעם־ישראל, כשם שיהיו ביניכם מורי שקר. הם יתכחשו למשיח אשר קנה אותם בדמו, ובפיקחות ועורמה ילמדו אתכם תורות כזב. אנשים אלה יביאו על עצמם אסון פתאומי ונורא. 2רבים יאמינו לתורות הכזב שלהם שמתירות זנות וניאוף, ובגללם יגדפו אנשים את אמת האלוהים.

3באהבת הבצע שלהם ינצלו מורי השקר את תמימותכם, יספרו לכם שקרים ויגזלו את כספיכם במרמה. אולם דעו לכם כי אלוהים גזר את דינם עוד לפני זמן רב, וקיצם הנורא קרוב! 4אלוהים משלם לרשעים כגמולם; הוא לא חס אף על המלאכים שחטאו, אלא השליכם לגיהינום וכבל אותם במערות אפלות עד יום־הדין. 5אלוהים לא חס גם על הדורות הראשונים שחיו לפני המבול. הלא זוכרים אתם כיצד החריב את העולם כולו, בהביאו את המבול על דור הרשעים; הוא הציל רק את נוח ושבעת בני־משפחתו, משום שנוח האמין באלוהים והטיף למעשי צדקה. 6אלוהים החריב גם את סדום ועמורה; הוא הפכן לאפר ומחה אותן מעל פני האדמה. גורלן של ערים אלה הוא לקח ואזהרה לכל העתידים לבחור בדרך השחיתות והאבדון.

7‏-8אלוהים אמנם הפך את סדום ועמורה, אך הוא הציל את לוט משום שהיה אדם צדיק. לוט שמר על טוהר לבו, למרות שחי בין רשעים שהעציבו אותו מאוד בשחיתותם. 9כשם שהציל אלוהים את לוט, כך הוא יכול להציל אתכם ואותי מהפיתויים הסובבים אותנו, ולגבי הרשעים – אלוהים ישמור את העונש שיעד להם, עד בוא יום־הדין.

10אלוהים יחמיר במיוחד עם אלה שהולכים אחרי תאוות בשרם ובזים לכל שלטון וסמכות. אנשים אלה גאוותנים, אכזריים, אנוכיים, חצופים ומעזים לבוז גם לסמכות העליונה. 11אף המלאכים בשמים, שעולים עליהם בחשיבותם ובכוחם, אינם מאשימים בבוז על אלה לפני אלוהים.

12מורי שקר אלה עושים ככל העולה על רוחם, ולועגים לכל מה שאינם מבינים; הם דומים לבהמות טיפשות שנולדו רק כדי להילכד ולמות! אך אנשים אלה יאבדו בשחיתותם. 13בגלל רשעותם ובגלל הסבל שגרמו לאנשים רבים, יענישם אלוהים במלוא החומרה! אנשים אלה מתענגים על חיי הפריצות וההוללות שהם מנהלים לאור היום; הם בושה וכלימה לכם. הם גם מרמים אתכם בחייהם הכפולים – מחד הם ממשיכים לחטוא, ומאידך משתתפים בחגיגותיכם ובאסיפותיכם כאילו היו ישרים והגונים. 14עיניהם נואפות ולעולם אינם שבעים ממעשי ניאוף. הם מפתים נשים קלות דעת, והרגילו את לבם לרדוף בצע. ארורים הם! 15אנשים אלה סטו מהדרך הישרה ותעו כבלעם בן־בעור, אשר אהב את השכר שקיבל תמורת מעשיו המושחתים. 16אך אתם ודאי זוכרים כי אתונו של בלעם פתחה את פיה בקול אדם, נזפה בו על רשעותו, ומנעה את מעשה השטות שעמד לעשות.

17אנשים אלה הם כבארות מים יבשות, שמבטיחים הרבה ואינם מקיימים דבר; הם נסחפים כעננים בסערה. דינם נגזר להישאר באפלה לעולם ועד. 18הם מתפארים במעשי הרשע שלהם, ומנצלים חולשות בני־האדם ואת תאוות הבשר, כדי לצוד ולהחזיר לשורותיהם את האנשים שלא מזמן נמלטו מחיים מושחתים כאלה.

19הם מבטיחים חופש, אך הם בעצמם עבדים לחטא ושחיתות; שהרי אדם הוא עבד למה ששולט בו.

20אדם שנמלט מהשחיתות בעולם באמצעות אמונתו במשיח, אך כעבור זמן מתפתה ושב לחיי חטא וטומאה, מצבו חמור מזה שהיה לפנים! 21לאדם כזה מוטב שכלל לא ידע את דרך הצדקה, משיידע וייסוג מקיום המצוות הקדושות שנמסרו לו. 22אדם כזה מאמת את דברי המשל: ”הכלב שב על קיאו, והחזיר עולה מן הרחצה להתגולל ברפש.“

Священное Писание

2 Петира 2:1-22

Всех лжеучителей ожидает Суд

1Но как были лжепророки в народе, так и среди вас появятся лжеучители. Они будут вводить ереси, ведущие к погибели, и отвергать искупившего их Владыку, навлекая тем самым на себя скорую погибель. 2Многие последуют их разврату, и из-за них Путь истины2:2 Путь истины – «последователи Пути» было одним из ранних самоназваний последователей Исы Масиха, Который и есть «Путь» (см. Ин. 14:6). будет подвергаться поношению. 3Эти учители из корыстных побуждений будут наживаться на вас, используя всевозможную ложь. Над ними уже давно нависло осуждение, и гибель их не дремлет.

4Ведь если Всевышний не пощадил даже ангелов, которые согрешили, но бросил их в ад, где они ожидают Судного дня, скованные цепями мрака; 5и если Он не пощадил древний мир и сохранил лишь проповедника праведности Нуха2:5 Нух – также известен как Ной. и ещё семерых человек, когда навёл потоп на безбожных людей2:5 См. Нач. 6:5–9:17.; 6если Он осудил на разрушение города Содом и Гоморру, испепелив их в предостережение всем будущим нечестивцам, 7но спас праведного Лута, который был в отчаянии от царившего вокруг него разврата 8(праведная душа этого человека мучилась день за днём, когда он видел противозаконные дела или слышал о них)2:6-8 См. Нач. 19:1-29., 9то и теперь Вечный2:9 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. знает, как избавить благочестивых от тяжёлых испытаний, а беззаконников – сохранить на Судный день для наказания. 10Это особенно относится к тем, кто идёт на поводу низменных желаний своей натуры и презирает власть2:10 Это может быть земная власть или власть Всевышнего.. Такие люди дерзки, надменны и даже не боятся злословить небесные силы2:10 Букв.: «славных» – это, возможно, либо ангелы Всевышнего, либо падшие ангелы (демоны)., 11тогда как даже ангелы, которые намного сильнее их2:11 Существуют два понимания: 1) сильнее лжеучителей; 2) сильнее «небесных сил». и наделены гораздо большей властью, не обвиняют и не оскорбляют их перед Вечным. 12Эти люди неразумны, как животные, движимые лишь инстинктом и рождённые для одного – чтобы быть пойманными и убитыми. Они злословят то, чего сами не понимают. Они и погибнут, как животные.

13За всё зло, которое они причинили другим, они получат возмездие. Их удовольствие в том, чтобы проводить время в разгульных пиршествах даже при свете дня, они позорят и оскверняют ваши общие обеды, наслаждаясь своими обманными удовольствиями. 14В глазах их только женщины и непрестанный грех; они обманывают неутверждённые души; их мысли только о наживе; они уже прокляты. 15Они ушли с прямого пути и идут по пути Валаама, сына Беора, который любил плату неправедную 16и был обличён в своём беззаконии бессловесной ослицей, которая, заговорив человеческим голосом, остановила пророка в его безумии2:15-16 См. Чис. 22..

17Эти люди, как безводные источники, как туман, гонимый ветром. Они обречены на беспросветную тьму. 18Они говорят громкие, но пустые слова, играя на человеческих похотях и распущенности, они снова завлекают к себе тех, кто только-только начинает удаляться от живущих в заблуждении. 19Они обещают людям свободу, хотя сами – рабы разврата. Ведь человек – раб того, чем он порабощён. 20Ведь если они освободились от испорченности этого мира благодаря тому, что узнали Повелителя и Спасителя Ису Масиха, а потом вновь оказались опутаны и побеждены этим злом, то их последнее состояние ещё хуже прежнего. 21Лучше для них было бы вообще не знать пути праведности, чем узнать его и отвернуться от переданного им святого повеления. 22Верно говорят о таких людях пословицы: «Собака возвращается на свою блевотину»2:22 Мудр. 26:11. и «Вымытая свинья идёт валяться в грязи»2:22 Вероятно, это была пословица, которую хорошо знали иудеи, жившие в I веке..