स्तोत्र 1 – HCV & TCB

Hindi Contemporary Version

स्तोत्र 1:1-6

प्रथम पुस्तक

स्तोत्र 1–41

स्तोत्र 1

1कैसा धन्य है वह पुरुष

जो दुष्टों की सम्मति का आचरण नहीं करता,

न पापियों के मार्ग पर खड़ा रहता

और न ही उपहास करनेवालों की बैठक में बैठता है,

2इसके विपरीत उसका उल्लास याहवेह की व्यवस्था का पालन करने में है,

उसी का मनन वह दिन-रात करता रहता है.

3वह बहती जलधाराओं के तट पर लगाए गए उस वृक्ष के समान है,

जो उपयुक्त ऋतु में फल देता है

जिसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं.

ऐसा पुरुष जो कुछ करता है उसमें सफल होता है.

4किंतु दुष्ट ऐसे नहीं होते!

वे उस भूसे के समान होते हैं,

जिसे पवन उड़ा ले जाती है.

5तब दुष्ट न्याय में टिक नहीं पाएंगे,

और न ही पापी धर्मियों के मण्डली में.

6निश्चयतः याहवेह धर्मियों के आचरण को सुख समृद्धि से सम्पन्‍न करते हैं,

किंतु दुष्टों को उनका आचरण ही नष्ट कर डालेगा.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 1:1-6

Salmo 1

Mapalad ang Taong Matuwid

1Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama,

o sumusunod sa mali nilang halimbawa,

at hindi nakikisama sa mgataong nangungutya.

2Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon,

at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan.

3Ang katulad niyaʼy isang punongkahoy na itinanim sa tabi ng sapa,

na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon.

Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa.

4Ngunit iba ang mga taong masama;

silaʼy parang ipa na tinatangay ng hangin.

5Parurusahan sila ng Dios sa araw ng paghatol,

at ihihiwalay sa mga matuwid.

6Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid,

ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan.