मीकाह 1 HCV – Mi-ca 1 VCB

Hindi Contemporary Version

मीकाह 1:1-16

1यहूदिया के राजा योथाम, आहाज़ तथा हिज़किय्याह के शासनकाल में मोरेशेथवासी मीकाह के पास याहवेह का यह वचन पहुंचा, जिसे उसने शमरिया और येरूशलेम के बारे में दर्शन में देखा.

2हे लोगों, तुम सब सुनो,

पृथ्वी और इसके सभी निवासियों, इस पर ध्यान दो,

कि प्रभु अपने पवित्र मंदिर से,

परम याहवेह तुम्हारे विरुद्ध गवाही दें.

शमरिया और येरूशलेम के बिरूद्ध न्याय

3देखो! याहवेह अपने निवास से निकलकर आ रहे हैं;

वे नीचे उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों को रौंदते हैं.

4उनके पैरों के नीचे पर्वत पिघल जाते हैं

और जैसे आग के आगे मोम,

और जैसे ढलान से गिरता पानी,

वैसे ही घाटियां तड़क कर फट जाती हैं.

5यह सब याकोब के अपराध,

और इस्राएल के लोगों के पाप का परिणाम है.

याकोब का अपराध क्या है?

क्या शमरिया नहीं?

यहूदिया का ऊंचा स्थान (देवताओं के पूजा स्थल) क्या है?

क्या येरूशलेम नहीं?

6“इसलिये मैं शमरिया को मैदान में खंडहर के ढेर सा कर दूंगा,

एक ऐसा जगह जहां अंगूर की बारी लगाई जाती है.

मैं उसके पत्थरों को नीचे घाटी में लुढ़का दूंगा

और उसकी नीवें खुला कर दूंगा.

7उसकी सब मूर्तियां को टुकड़े-टुकड़े कर दी जाएगी;

उसके मंदिर के सब भेटों को आग में जला दिया जाएगा;

मैं उसकी सब मूर्तियों को नष्ट कर दूंगा.

क्योंकि उसने अपनी भेटों को वेश्यावृत्ति करके प्राप्त किया है,

और वेश्यावृत्ति के मजदूरी के रूप में वे फिर उपयोग में लाई जाएंगी.”

रोना और शोक मनाना

8इसलिये मैं रोऊंगा और विलाप करूंगा;

मैं खाली पैर और नंगा चला फिरा करूंगा.

मैं सियार के समान चिल्लाऊंगा

और उल्लू की तरह कराहूंगा.

9क्योंकि शमरिया का घाव असाध्य है;

यह यहूदिया में फैल गया है.

यह मेरी प्रजा के द्वार तक,

और तो और यह येरूशलेम तक पहुंच गया है.

10यह समाचार गाथ1:10 अर्थ: कहना में न दिया जाए;

बिलकुल भी न रोया जाए.

बेथ-अफराह1:10 अर्थ: धूल का घर में

जाकर धूल में लोटो.

11तुम जो शाफीर1:11 अर्थ: सुहानी में रहते हो,

नंगे और निर्लज्ज होकर आगे बढ़ो.

जो त्सानान1:11 अर्थ: बाहर निकलना नगर में रहते हैं

वे बाहर नहीं निकलेंगे.

बेथ-एत्सेल विलाप में डूबा हुआ है;

यह तुम्हारा और बचाव नहीं कर सकता.

12जो मारोथ1:12 अर्थ: कड़वा में रहते हैं, वे दर्द से छटपटा रहे हैं,

और मदद के लिये इंतजार कर रहे हैं,

क्योंकि याहवेह के द्वारा भेजी गई विपत्ति

येरूशलेम के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई है.

13तुम जो लाकीश में रहते हो,

तेज भागनेवाले घोड़ों को रथ में फांदने के लिये साज पहनाओ.

तुम्हीं से ज़ियोन की पुत्री के पाप शुरू हुआ,

क्योंकि तुम्हीं में इस्राएल का अपराध पाया गया.

14इसलिये तुम्हें ही मोरेशेथ-गथ को

विदाई उपहार देना होगा.

अकज़ीब1:14 अर्थ: धोखा के निवासी

इस्राएल के राजाओं के लिए धोखेबाज सिद्ध होंगे.

15हे मारेशाह1:15 अर्थ: विजेता के रहनेवाले,

मैं तुम्हारे विरुद्ध एक विजेता को भेजूंगा.

इस्राएल के प्रतिष्ठित लोग

अदुल्लाम को भाग जाएंगे.

16अपने प्यारे बच्चों के लिए शोक में

अपने सिर के बाल मुड़ाओ;

गिद्ध के समान अपना सिर गंजा कर लो,

क्योंकि तुम्हारी संतान तुम्हारे पास से बंधुआई में चली जाएगी.

Vietnamese Contemporary Bible

Mi-ca 1:1-16

1Đây là sứ điệp Chúa Hằng Hữu phán dạy Mi-ca, người Mô-rê-sết, trong đời các Vua Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia của nước Giu-đa. Khải tượng ông thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem:

Đau Buồn Cho Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem

2Tất cả các dân tộc, hãy lắng nghe!

Đất và toàn thể muôn loài trên đất, hãy lắng tai.

Cầu Chúa Hằng Hữu Toàn Năng buộc tội các ngươi;

Chúa Hằng Hữu phán từ Đền Thờ thánh của Ngài,

3Kìa! Chúa Hằng Hữu đang đến!

Ngài rời ngai Ngài từ trời

và đạp lên các đỉnh cao của đất.

4Núi tan chảy dưới chân Ngài

và thung lũng tan ra như sáp gặp lửa,

thảy như nước đổ xuống sườn đồi.

5Vì sao vậy?

Vì sự phản nghịch của Ít-ra-ên—

phải, và vì tội lỗi của cả dân tộc.

Ai gây cho Ít-ra-ên phản nghịch?

Chính Sa-ma-ri, kinh đô xứ ấy!

Còn trung tâm thờ tà thần của Giu-đa là đâu?

Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem ư!

6“Vậy, Ta, Chúa Hằng Hữu, sẽ biến Sa-ma-ri thành đống gạch vụn.

Đường sá của nó sẽ bị cày xới thành nơi trồng nho.

Ta sẽ đổ các tảng đá xây thành của chúng xuống trũng,

chỉ còn những nền trơ trọi.

7Tất cả tượng hình của chúng sẽ bị đập nát.

Các lễ vật chúng dâng cho tà thần sẽ bị thiêu hủy.

Các thần tượng chúng sẽ đổ nát.

Vì chúng thu tiền công của gái mãi dâm để làm lễ vật,

lễ vật ấy lại dùng trả công cho gái mãi dâm.”

8Vì thế, tôi sẽ khóc lóc và kêu than.

Tôi sẽ đi chân không và ở trần.

Tôi sẽ tru như chó rừng và rên rỉ như chim cú.

9Vì vết thương của dân không thể chữa lành.

Nó còn lan tràn qua Giu-đa,

đến tận cổng thành Giê-ru-sa-lem.

10Đừng loan báo tin này trong thành Gát;

cũng đừng khóc lóc.

Tại Bết Ô-phơ-ra,

hãy lăn lóc trong bụi đất.

11Dân cư Sa-phia trần truồng, xấu hổ đi qua.

Dân cư Xa-a-nan không dám ra khỏi cửa.

Dân cư Bết-hê-xen khóc than,

vì bị lật đổ đến tận nền móng.

12Dân cư Ma-rốt trông đợi phước lành,

nhưng tai họa Chúa đã giáng xuống

tới cổng thành Giê-ru-sa-lem.

13Dân cư La-ki, hãy thắng ngựa quý vào xe mà chạy trốn.

Ngươi là thành đầu tiên của Giu-đa1:13 Nt con gái Si-ôn

đã bắt chước Ít-ra-ên phạm tội

và ngươi dẫn Giê-ru-sa-lem vào tội lỗi.

14Vì thế, ngươi sẽ tặng quà vĩnh biệt cho Mô-rê-sết1:14 Quê hương của Tiên tri Mi-ca xứ Gát;

các gia đình ở Ách-xíp lừa gạt các vua Ít-ra-ên.

15Hỡi dân cư Ma-rê-sa,

Ta sẽ sai một người đến chinh phục thành các ngươi.

Vinh quang của Ít-ra-ên sẽ bị dời qua A-đu-lam.

16Hỡi dân cư Giu-đa,

hãy cạo đầu và khóc lóc cho các đứa con cưng.

Hãy cạo cho sói đầu như chim ó,

vì chúng nó bị lưu đày biệt xứ.