उत्पत्ति 5 HCV – Genesis 5 TCB

Select chapter 5

Hindi Contemporary Version

उत्पत्ति 5:1-32

आदम के वंशज

1यह आदम के वंशजों का प्रलेख है.

जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तो उन्होंने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया. 2परमेश्वर ने मनुष्य को नर तथा नारी कहकर उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उनका नाम आदम रखा.

3जब आदम 130 वर्ष के हुए, तब एक पुत्र पैदा हुआ, जिनका रूप स्वयं उन्हीं के समान था; उनका शेत नाम रखा गया. 4शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष के हुए, उनके और पुत्र-पुत्रियां भी उत्पन्न हुए. 5इस प्रकार आदम 930 वर्ष के हुए, फिर उनकी मृत्यु हो गई.

6जब शेत 105 वर्ष के थे, तब एनोश का जन्म हुआ. 7एनोश के बाद उनके और पुत्र-पुत्रियां भी उत्पन्न हुए तथा शेत 807 वर्ष और जीवित रहे. 8जब शेत 912 वर्ष के हुए, तब उनकी मृत्यु हो गई.

9जब एनोश 90 वर्ष के हुए, तब केनान का जन्म हुआ. 10केनान के जन्म के बाद एनोश 815 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र-पुत्रियां भी उत्पन्न हुए. 11जब एनोश 905 वर्ष के थे, तब उनकी मृत्यु हो गई.

12जब केनान 70 वर्ष के हुए, तब माहालालेल का जन्म हुआ. 13माहालालेल के जन्म के बाद, केनान 840 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र-पुत्रियां भी उत्पन्न हुए. 14इस प्रकार केनान 910 वर्ष के हुए, और उनकी मृत्यु हो गई.

15जब माहालालेल 65 वर्ष के हुए, तब यारेद का जन्म हुआ. 16यारेद के जन्म के बाद, माहालालेल 830 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र-पुत्रियां भी उत्पन्न हुए. 17जब माहालालेल 895 वर्ष के थे, तब उनकी मृत्यु हो गई.

18जब यारेद 162 वर्ष के हुए, तब हनोख का जन्म हुआ. 19हनोख के जन्म के बाद, यारेद 800 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र-पुत्रियां भी उत्पन्न हुईं. 20जब यारेद 962 वर्ष के थे, तब उनकी मृत्यु हो गई.

21जब हनोख 65 वर्ष के हुए, तब मेथुसेलाह का जन्म हुआ. 22मेथुसेलाह के जन्म के बाद, हनोख 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ-साथ चलते रहे. उसके अन्य पुत्र-पुत्रियां भी उत्पन्न हुए. 23हनोख की आयु 365 वर्ष की हुई. 24हनोख परमेश्वर के साथ-साथ चलते रहे और परमेश्वर ने उन्हें अपने पास उठा लिया.

25जब मेथुसेलाह 187 वर्ष के हुए, तब लामेख का जन्म हुआ. 26लामेख के जन्म के बाद, मेथुसेलाह 782 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र-पुत्रियां भी उत्पन्न हुए. 27जब मेथुसेलाह 969 वर्ष के हुए, तब उनकी मृत्यु हो गई.

28जब लामेख 182 वर्ष के हुए, तब एक पुत्र का जन्म हुआ, 29जिनका नाम उन्होंने नोहा यह कहकर रखा, “यह बालक हमें हमारे कामों से तथा मेहनत से, और इस शापित भूमि से शांति देगा.” 30नोहा के जन्म के बाद लामेख 595 वर्ष और जीवित रहे, तथा उनके और पुत्र-पुत्रियां उत्पन्न हुए. 31जब लामेख 777 वर्ष के हुए, तब उनकी मृत्यु हुई.

32नोहा के 500 वर्ष की आयु में शेम, हाम तथा याफेत का जन्म हुआ.

Tagalog Contemporary Bible

Genesis 5:1-32

Ang mga Lahi ni Adan

(1 Cro. 1:1-4)

1Ito ang kasaysayan na isinulat tungkol sa pamilya ni Adan.

Nang likhain ng Dios ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. 2Nilikha niya ang lalaki at babae, at binasbasan niya sila at tinawag na “tao.”

3Nang 130 taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Set. 4Matapos isilang si Set, nabuhay pa si Adan ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. 5Namatay siya sa edad na 930.

6Nang 105 taong gulang na si Set, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enosh. 7Matapos isilang si Enosh, nabuhay pa si Set ng 807 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. 8Namatay siya sa edad na 912.

9Nang 90 taong gulang na si Enosh, isinilang ang anak niyang lalaki na si Kenan. 10Matapos isilang si Kenan, nabuhay pa si Enosh ng 815 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. 11Namatay siya sa edad na 905.

12Nang 70 taong gulang na si Kenan, isinilang ang anak niyang lalaki na si Mahalalel. 13Matapos isilang si Mahalalel, nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. 14Namatay siya sa edad na 910.

15Nang 65 taong gulang na si Mahalalel, isinilang ang anak niyang lalaki na si Jared. 16Matapos isilang si Jared, nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. 17Namatay siya sa edad na 895.

18Nang 162 taong gulang na si Jared, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enoc. 19Matapos isilang si Enoc, nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. 20Namatay siya sa edad na 962.

21Nang 65 taong gulang na si Enoc, isinilang ang anak niyang lalaki na si Metusela. 22-24Matapos isilang si Metusela, nabuhay pa si Enoc ng 300 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoc sa Dios. Nasa 365 taong gulang siya nang siyaʼy nawala, dahil kinuha siya ng Dios.5:22-24 dahil kinuha siya ng Dios: kahit hindi pa siya namamatay.

25Nang 187 taong gulang na si Metusela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Lamec. 26Matapos isilang si Lamec, nabuhay pa si Metusela ng 782 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. 27Namatay siya sa edad na 969.

28Nang 182 taong gulang na si Lamec, isinilang ang isa niyang anak na lalaki. 29Sinabi niya, “Ang anak kong ito ay makakatulong sa mga kahirapan natin dahil sa pagsumpa ng Panginoon sa lupa, kaya papangalanan ko siyang Noe.”5:29 Noe: Maaaring ang ibig sabihin, makakatulong; o, nagpapalakas. 30Matapos isilang si Noe, nabuhay pa si Lamec ng 595 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. 31Namatay siya sa edad na 777.

32Nang 500 taong gulang na si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Shem, Ham, at Jafet.