Chinese Union Version (Simplified)

彼 得 後 書 3

1亲 爱 的 弟 兄 阿 , 我 现 在 写 给 你 们 的 是 第 二 封 信 。 这 两 封 都 是 提 醒 你 们 , 激 发 你 们 诚 实 的 心 ,

叫 你 们 记 念 圣 先 知 预 先 所 说 的 话 和 主 救 主 的 命 令 , 就 是 使 徒 所 传 给 你 们 的 。

第 一 要 紧 的 , 该 知 道 在 末 世 必 有 好 讥 诮 的 人 随 从 自 己 的 私 欲 出 来 讥 诮 说 :

「 主 要 降 临 的 应 许 在 那 里 呢 ? 因 为 从 列 祖 睡 了 以 来 , 万 物 与 起 初 创 造 的 时 候 仍 是 一 样 。 」

他 们 故 意 忘 记 , 从 太 古 , 凭 神 的 命 有 了 天 , 并 从 水 而 出 、 藉 水 而 成 的 地 。

故 此 , 当 时 的 世 界 被 水 淹 没 就 消 灭 了 。

但 现 在 的 天 地 还 是 凭 着 那 命 存 留 , 直 留 到 不 敬 虔 之 人 受 审 判 遭 沉 沦 的 日 子 , 用 火 焚 烧 。

亲 爱 的 弟 兄 阿 , 有 一 件 事 你 们 不 可 忘 记 , 就 是 主 看 一 日 如 千 年 , 千 年 如 一 日 。

主 所 应 许 的 尚 未 成 就 , 有 人 以 为 他 是 耽 延 , 其 实 不 是 耽 延 , 乃 是 宽 容 你 们 , 不 愿 有 一 人 沉 沦 , 乃 愿 人 人 都 悔 改 。

10 但 主 的 日 子 要 像 贼 来 到 一 样 。 那 日 , 天 必 大 有 响 声 废 去 , 有 形 质 的 都 要 被 烈 火 销 化 , 地 和 其 上 的 物 都 要 烧 尽 了 。

11 这 一 切 既 然 都 要 如 此 销 化 , 你 们 为 人 该 当 怎 样 圣 洁 , 怎 样 敬 虔 ,

12 切 切 仰 望 神 的 日 子 来 到 。 在 那 日 , 天 被 火 烧 就 销 化 了 , 有 形 质 的 都 要 被 烈 火 ? 化 。

13 但 我 们 照 他 的 应 许 , 盼 望 新 天 新 地 , 有 义 居 在 其 中 。

14 亲 爱 的 弟 兄 阿 , 你 们 既 盼 望 这 些 事 , 就 当 殷 勤 , 使 自 己 没 有 玷 污 , 无 可 指 摘 , 安 然 见 主 ;

15 并 且 要 以 我 主 长 久 忍 耐 为 得 救 的 因 由 , 就 如 我 们 所 亲 爱 的 兄 弟 保 罗 , 照 着 所 赐 给 他 的 智 慧 写 了 信 给 你 们 。

16 他 一 切 的 信 上 也 都 是 讲 论 这 事 。 信 中 有 些 难 明 白 的 , 那 无 学 问 、 不 坚 固 的 人 强 解 , 如 强 解 别 的 经 书 一 样 , 就 自 取 沉 沦 。

17 亲 爱 的 弟 兄 阿 , 你 们 既 然 预 先 知 道 这 事 , 就 当 防 备 , 恐 怕 被 恶 人 的 错 谬 诱 惑 , 就 从 自 己 坚 固 的 地 步 上 坠 落 。

18 你 们 却 要 在 我 们 主 ─ 救 主 耶 稣 基 督 的 恩 典 和 知 识 上 有 长 进 。 愿 荣 耀 归 给 他 , 从 今 直 到 永 远 。 阿 们 !

Slovo na cestu

2.list Petrův 3

Druhý příchod Kristův

11-2 Píši vám už druhý dopis, moji milí přátelé. V obou jsem se snažil ve vás probouzet čisté smýšlení a připomínat vám skutečnosti, které jsou vám známy z poselství Božích proroků a vašich apoštolů, kteří vám přinesli slovo našeho Pána a Zachránce.

Především vám chci připomenout, že v posledních dnech tohoto světa se objeví posměvači, kteří si budou žít po svém a budou se vysmívat: „Ježíš přece slíbil, že znovu přijde. Kde tedy je? Naši otcové již zemřeli a od stvoření světa se nic nezměnilo.“ Úmyslně přehlížejí skutečnost, že nebe i zemi stvořil Bůh svým slovem. Přikázal a země vystoupila z vody. Opět poručil a voda celou zemi při potopě zachvátila. A nyní totéž Boží slovo uchovává náš svět až do dne, kdy bezbožní budou odsouzeni a zničeni ohněm.

Ale nezapomínejme, moji drazí přátelé, že pojem času u Pána je jiný než u nás. Pro něho může být jeden den jako tisíc let a tisíc let jako pouhý den. Není to tak, jak si někteří myslí, že by se s naplněním svých slibů opozdil. Spíše má s námi velkou trpělivost. Nechce, aby byl někdo zničen, ale aby všichni zanechali své bezbožnosti a obrátili se k němu.

10 Den soudu přijde tak náhle a nečekaně jako zloděj v noci. V ten den zmizí nebesa s děsivým rachotem, hmota se bude žárem rozkládat a země se vším, co je na ní, bude spálena. 11 Když všechno má takto podlehnout zkáze, jak se na ten den připravíte? Nechte se vést Božím slovem a poddejte se Bohu. 12 Dokazujte, že na ten den čekáte a upřímně po něm toužíte. Je pravda, že v ten den nebesa shoří a hmota se rozplyne strašlivým žárem, 13 ale naše naděje se upíná k novému nebi a nové zemi, které nám Bůh přislíbil. Tam bude jen dobro.

14 Moji drazí, očekáváte-li tyto věci, usilujte o čistý život, protože jedině tak můžete jít vstříc Božímu soudu beze strachu. 15 Uvědomte si, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. O tom vám už psal náš drahý bratr Pavel s moudrostí, která mu byla dána Bohem. 16 Mluví tak o tom ve všech svých dopisech. Je pravda, že jsou tam některé věci nesnadněji pochopitelné a těch se chytají nerozumní a nevyrovnaní lidé, kteří jeho dopisy překrucují. 17 Ale oni to činí i s ostatními částmi Písma, čímž přivolávají na sebe zkázu.

Moji milovaní, varoval jsem vás, a tak si dejte pozor, aby ani vás tito bludaři nestrhli z pevného základu víry. 18 Usilujte o duchovní růst a hlubší poznání Pána Ježíše Krista. Jemu patří všechna sláva již nyní i na věčnosti!

Petr