Nueva Versión Internacional (Castilian)

Éxodo 24

Ratificación del pacto

1También le dijo el Señor a Moisés: «Sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero sólo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo.»

Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho.» Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho.

A la mañana siguiente, madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las doce tribus de Israel consagró doce piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron:

—Haremos todo lo que el Señor ha dicho, y le obedeceremos.

Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo:

—Ésta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, el Señor ha hecho con vosotros.

Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los setenta ancianos de Israel subieron 10 y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. 11 Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida,[a] pues Dios no alzó su mano contra ellos.

12 El Señor le dijo a Moisés: «Sube a encontrarte conmigo en el monte, y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida.»

13 Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué, 14 pero a los ancianos les dijo: «Esperad aquí hasta que volvamos. Aarón y Jur se quedarán aquí con vosotros. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos.»

15 En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, 16 y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Seis días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube el Señor llamó a Moisés. 17 A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. 18 Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció cuarenta días y cuarenta noches.

Footnotes

  1. 24:11 siguieron con vida. Lit. comieron y bebieron.

Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 24

Förbundet förnyas

1Sedan sa Herren till Mose: Kom hit upp tillsammans med Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel. Alla utom Mose, ska tillbe på avstånd.

Mose ensam ska komma nära Herren, och kom ihåg att ingen av det övriga folket får komma upp på berget.

Mose meddelade folket alla de lagar och föreskrifter som Gud hade gett honom, och hela folket svarade med en mun: Vi ska lyda alla dessa lagar.

Mose skrev ner lagarna, och tidigt följande morgon byggde han ett altare vid bergets fot. Det fanns tolv pelare runt altaret, som representerade de tolv stammarna i Israel.

Därefter skickade han några unga män att frambära brännoffer och tackoffer till Herren.

Mose tog hälften av blodet från offerdjuren och hällde det i skålar. Den andra hälften stänkte han på altaret.

Han läste för folket ur boken han hade skrivit, förbundsboken som innehöll Guds befallningar och lagar. Och folket sa ännu en gång: Vi lovar att lyda och följa dessa lagar och föreskrifter.

Då tog Mose blod från skålarna och stänkte på folket och sa: Detta blod bekräftar och beseglar det förbund Herren har ingått med er genom att han gett er de här lagarna.

Och Mose, Aron, Nadab, Abihu och sjuttio av de äldste gick upp på berget.

10 De såg Israels Gud, och under hans fötter var det som ett golv av safirer, så klart som själva himlen.

11 Men fastän de äldste hade sett Gud, lät han dem inte dö. Efter sin upplevelse åt och drack de tillsammans.

12 Herren sa till Mose: Kom upp till mig här på berget och stanna kvar tills jag ger dig lagen och budorden, som jag har skrivit ner på stentavlor för att du ska kunna undervisa folket från dem.

13 Då lämnade Mose och hans medhjälpare Josua dem, och Mose gick upp på Guds berg.

14 Innan Mose gick hade han sagt till de äldste: Stanna kvar här och vänta på oss tills vi kommer tillbaka. Om det blir några problem medan jag är borta, så vänd er till Aron och Hur.

15 Berget var höljt i ett moln när Mose gick upp på det

16 och Herrens härlighet vilade över berget Sinai, och molnet täckte det i sex dagar. Den sjunde dagen kallade Gud på Mose från molnet.

17 Israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld.

18 Mose fortsatte uppåt tills han omslöts av molnet och han stannade där uppe i fyrtio dygn.