Titu 2 – CRO & CARSA

Knijga O Kristu

Titu 2:1-15

Promicati zdravo učenje

1Ali ti poučavaj životu koji je u skladu sa zdravim učenjem. 2Pouči starije muškarce da budu trijezni i razboriti te zdravi u vjeri, ljubavi i strpljivosti.

3Pouči starije žene da se ponašaju pobožno i predano. Ne smiju ogovarati i neka ne robuju prevelikom vinu. Radije neka budu učiteljice dobra. 4Neka odgajaju mlađe žene da žive mirno, da ljube svoje muževe i djecu, 5da budu razborite i čista srca, da marljivo rade u svojim domovima, da budu dobre i poslušne muževima kako drugi zbog njih ne bi vrijeđali Božju riječ.

6Mladiće također potiči da budu razumni. 7Sam im budi uzor čineći dobra djela. Poučavaj zdravo i ozbiljno. 8Neka ti učenje bude tako zdravo da se tvoji protivnici posrame jer nemaju što loše reći.

9Robovi se u svemu moraju pokoravati svojim gospodarima i truditi se da im ugode. Ne smiju im proturječiti 10niti ih potkradati, nego se moraju pokazati pouzdanima. Tako će učenje o Bogu, našem Spasitelju, učiniti privlačnim u svakom pogledu.

11Objavljena je Božja milost koja donosi spasenje svim ljudima. 12Odgojila nas je da se odreknemo bezbožnog života i grešnih svjetovnih požuda te da u ovome svijetu živimo uzdržljivo, pravedno i pobožno 13iščekujući blaženu nadu: da se veliki Bog, naš Spasitelj Isus Krist, pojavi u slavi. 14On je dao sebe umjesto nas da nas oslobodi od svakoga grijeha, da nas očisti i da budemo njegov izabrani narod koji revno čini dobra djela.

15To poučavaj i opominji ljude da tako čine. Kori ih kad je to potrebno jer imaš tu vlast. Nemoj da te tko prezire!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Титу 2:1-15

Здравое учение

1Ты должен учить тому, что соответствует здравому учению. 2Учи пожилых мужчин быть воздержанными, достойными уважения, благоразумными, показывающими пример здравой веры, любви и терпения.

3Также пожилым женщинам советуй вести себя благопристойно, не заниматься сплетнями и не быть пристрастными к вину. Они должны учить добру, 4наставлять молодых женщин любить своих мужей, любить детей, 5быть благоразумными, целомудренными, быть хорошими хозяйками, быть добрыми и послушными своим мужьям, чтобы слово Аллаха не было опорочено.

6От молодых людей тоже требуй благоразумия. 7И сам всегда будь примером доброго поведения. Учи с прямотой и серьёзностью, 8слова твои должны быть здравы и неопровержимы, чтобы любой противник устыдился, не имея повода сказать о нас что-либо плохое.

9Учи рабов быть послушными своим хозяевам во всём, чтобы они старались быть услужливыми и не возражали им, 10чтобы не крали, но проявляли себя людьми, на которых можно положиться. Пусть они поступают так, чтобы все видели, как прекрасно учение Аллаха, нашего Спасителя.

11Ведь явилась благодать Аллаха, спасительная для всех людей. 12Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво, 13ожидая осуществления благословенной надежды – славного пришествия Исы аль-Масиха, великого Бога и Спасителя нашего. 14Аль-Масих отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий и очистить нас, чтобы мы стали Его собственным народом2:14 См. Втор. 14:2; Заб. 129:8; Езек. 37:23., жаждущим делать добро.

15Этому ты должен учить. Ободряй и обличай как человек, обладающий властью, и не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением.