Knijga O Kristu

Prva poslanica Timoteju 5

1Nikad se grubo ne obraćaj starijim ljudima, već ih opominji kao vlastitog oca, mladiće kao braću,

starije žene kao vlastitu majku, a djevojke, u svoj čistoći, kao vlastite sestre.

Savjeti o udovicama, starješinama i robovima

Crkva se treba brinuti za udovice koje nemaju nikoga da za njih skrbi.

Ali ako imaju djecu ili unuke, njihova je prva dužnost da pokažu pobožnost u vlastitoj obitelji i da roditeljima uzvrate primljena dobročinstva. To je Bogu ugodno.

Prava udovica, koja je sasvim sama, pouzdaje se u Boga. Noću i danju traži od njega pomoć i moli se.

Ali udovica koja se odaje lagodnome životu duhovno je mrtva.

Tako im zapovjedi - da budu besprijekorne.

A ako se tko ne brine za rođake, pogotovo za svoje ukućane, taj je zanijekao svoju vjeru i gori je od nevjernika.

Ne upisujte na udovički popis nijednu udovicu ako još nema šezdeset godina ili ako nije bila vjerna mužu.

10 Neka ju preporučuju njezina dobra djela: da je dobro odgojila djecu, da je bila gostoljubiva, da je ponizno služila drugim kršćanima,[a] da je pomagala nevoljnicima, da je predano činila dobra djela.

11 Mlađe udovice ne bi trebalo uvrstiti na popis jer će se, kad tjelesna požuda svlada njihovu odanost Kristu, htjeti opet udati.

12 Tako bi pak zaslužile osudu jer su prekršile prijašnji zavjet.

13 Osim toga će se, obilazeći po kućama, naučiti besposlici te postati brbljave i govoriti što ne bi smjele.

14 Zato savjetujem da se mlađe udovice opet udaju, da imaju djecu i brinu se o svojemu domu. Tako neprijatelju neće dati nikakva povoda da ih pogrđuje.

15 Jer neke od njih su već zastranile te slijede Sotonu.

16 Ima li koja vjernica udovicu među rodbinom, neka joj pomaže. Tako taj teret neće pasti na Crkvu pa će se moći brinuti za udovice koje nemaju nikoga.

17 Starješine su zavrijedili dvostruku čast, osobito oni koji obavljaju dvostruki posao - propovijedaju i poučavaju.

18 Jer u Svetome pismu piše: 'Ne zavezuj usta volu koji vrši žito.'[b] A na drugome mjestu stoji: 'Radnik zaslužuje plaću.'[c]

19 Ne primaj tužbu protiv starješine osim uz dva ili tri svjedoka.

20 One koji griješe ukori pred cijelom Crkvom da i drugi imaju straha Božjega.

21 Zaklinjem te pred Bogom, pred Gospodinom Isusom Kristom i pred svetim anđelima da se toga držiš i da ne činiš ništa iz pristranosti. Sa svima valja jednako postupati.

22 Ni na koga brzopleto ne polaži ruke da ga imenuješ za starješinu. Ne budi dionikom tuđih grijeha! Čuvaj se čistim!

23 Ne pij samo vodu, već uzimaj i pomalo vina radi svojeg želuca i čestih slabosti.

24 Neki ljudi žive grešnim životom i svakomu je jasno da će biti osuđeni. Ali ima i takvih za čije će se grijehe doznati tek poslije.

25 Jednako su tako svakomu očita dobra djela nekih ljudi, ali ima i takvih o kojima će se znati tek poslije.

Footnotes

  1. Prva poslanica Timoteju 5:10 U grčkome: da je prala noge svetima.
  2. Prva poslanica Timoteju 5:18 Ponovljeni zakon 25:4.
  3. Prva poslanica Timoteju 5:18 Luka 10:7.

New American Standard Bible

1 Timothy 5

Honor Widows

1Do not sharply rebuke an older man, but rather appeal to him as a father, to the younger men as brothers, the older women as mothers, and the younger women as sisters, in all purity.

Honor widows who are widows indeed; but if any widow has children or grandchildren, they must first learn to practice piety in regard to their own family and to [a]make some return to their parents; for this is acceptable in the sight of God. Now she who is a widow indeed and who has been left alone, has fixed her hope on God and continues in entreaties and prayers night and day. But she who gives herself to wanton pleasure is dead even while she lives. [b]Prescribe these things as well, so that they may be above reproach. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.

A widow is to be put on the list only if she is not less than sixty years old, having been the wife of one man, 10 having a reputation for good works; and if she has brought up children, if she has shown hospitality to strangers, if she has washed the [c]saints’ feet, if she has assisted those in distress, and if she has devoted herself to every good work. 11 But refuse to put younger widows on the list, for when they feel sensual desires in disregard of Christ, they want to get married, 12 thus incurring condemnation, because they have set aside their previous [d]pledge. 13 At the same time they also learn to be idle, as they go around from house to house; and not merely idle, but also gossips and busybodies, talking about things not proper to mention. 14 Therefore, I want younger widows to get married, bear children, keep house, and give the enemy no occasion for reproach; 15 for some have already turned aside to follow Satan. 16 If any woman who is a believer has dependent widows, she must assist them and the church must not be burdened, so that it may assist those who are widows indeed.

Concerning Elders

17 The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard [e]at preaching and teaching. 18 For the Scripture says, “You shall not muzzle the ox while he is threshing,” and “The laborer is worthy of his wages.” 19 Do not receive an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses. 20 Those who continue in sin, rebuke in the presence of all, so that the rest also will be fearful of sinning. 21 I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of His chosen angels, to maintain these principles without bias, doing nothing in a spirit of partiality. 22 Do not lay hands upon anyone too hastily and [f]thereby share responsibility for the sins of others; keep yourself [g]free from sin.

23 No longer drink water exclusively, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments.

24 The sins of some men are quite evident, going before them to judgment; for others, their sins follow after. 25 Likewise also, deeds that are good are quite evident, and those which are otherwise cannot be concealed.

Footnotes

  1. 1 Timothy 5:4 Lit give back recompenses
  2. 1 Timothy 5:7 Or Keep commanding
  3. 1 Timothy 5:10 Or holy ones
  4. 1 Timothy 5:12 Lit faith
  5. 1 Timothy 5:17 Lit in word
  6. 1 Timothy 5:22 Lit do not share
  7. 1 Timothy 5:22 Lit pure