Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 16

Pozdravi prijateljima

1Preporučam vam našu sestru Febu, koja služi Crkvi u Kenhreji, i ona će uskoro doći k vama.

Primite ju u Gospodinu kako dolikuje svetima i pomozite joj u svemu što od vas zatreba jer je i ona pomogla mnogima, pa i meni.

Pozdravite Prisku i Akvilu. Radili su sa mnom na Kristovu djelu.

Izložili su pogibelji vlastiti život za mene. Nisam im zato zahvalan samo ja već i sve crkve pogana.

Pozdravite Crkvu koja se sastaje u njihovu domu.Pozdravite mi dragoga prijatelja Epeneta, koji je prvi postao kršćaninom u Aziji.

Pozdravite i Mariju, koja se toliko trudila za vas.

Pozdravite moje sunarodnjake Andronika i Junija, koji su sa mnom bili u zatvoru. Ugledni su među apostolima i prije mene su postali kršćanima.

Pozdravite Amplijata, dragoga brata u Gospodinu.

Pozdravite Urbana, mojega suradnika u Kristu, i dragoga Staha.

10 Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove ukućane.

11 Pozdravite mojega sunarodnjaka Herodiona. Pozdravite sve kršćane u Narcisovu domu.

12 Pozdravite Trifenu i Trifozu, koje marljivo rade za Gospodina, i dragu Persidu, koja se mnogo trudila u Gospodinu.

13 Pozdravite Rufa, kojega je Gospodin odabrao da bude njegov, i Rufovu majku, koja je i meni bila poput majke.

14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i ostalu braću koja su s njima.

15 Pozdravite Filologa, Juliju, Nereja i njegovu sestru, te Olimpu i sve svete koji su s njima.

16 Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Sve Kristove crkve šalju vam pozdrave.

Posljednje upute

17 Čuvajte se, braćo i sestre, onih koji potiču razdore i sablažnjuju ljude šireći učenje suprotno onomu koje ste prihvatili. Klonite se takvih.

18 Takvi ne služe našemu Gospodinu Kristu, već vlastitom probitku. Ugodnim i laskavim riječima zavode srca nedužnih ljudi.

19 Ali svi znaju da ste vi poslušni Gospodinu. To me silno raduje. Zato hoću da budete mudri i prepoznate dobro te da ostanete nedužni od zla.

20 Bog mira će uskoro satrti Sotonu pod vašim nogama. Neka je milost našega Gospodina Isusa Krista s vama!

21 Pozdravljaju vas moj suradnik Timotej te moji sunarodnjaci Lucije, Jason i Sosipater.

22 Pozdravljam vas i ja, Tercije, koji vam pišem ovo pismo umjesto Pavla.

23 Pozdravlja vas Gaj, koji je u svoj dom primio i mene i cijelu Crkvu. Pozdravljaju vas gradski blagajnik Erast i brat Kvart.[a]

25 Bog vas može ojačati, baš kao što kaže Radosna vijest. To je poruka o Isusu Kristu i o njegovu naumu za vas pogane, koja je bila otajstvom od početka vremena.

26 Ali sada je ta poruka, kao što je pretkazano u zapisima proroka i kao što je Bog zapovjedio, posvuda obznanjena poganima da mogu povjerovati u Krista i biti mu poslušni.

27 Bogu, koji je jedini mudar, neka je slava uvijeke po Kristu Isusu. Amen.

Footnotes

  1. Poslanica Rimljanima 16:23 U nekim rukopisima slijedi i 24. stih: Neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude sa svima vama! Amen.