Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 15

živjeti da ugodimo drugima

1Zato mi koji smo jaki u vjeri i čvrsta uvjerenja moramo nositi slabosti slabih i biti obzirni prema njima. Ne smijemo ih sablažnjavati onime što je nama slobodno samo zato da bismo sebi ugodili.

Svatko od nas neka ugađa bližnjima izgrađujući ih.

Jer ni Krist nije sebi ugađao. Kao što piše u Svetome pismu: 'Pogrde onih koji tebe ruže pale su na mene.'[a]

To je nekoć zapisano nama za pouku, da nas utješi i ohrabri u nadi.

Neka vam Bog, koji daje strpljenje i ohrabrenje, pomogne da međusobno živite u potpunoj slozi i da jedni prema drugima postupate prema Kristovu uzoru.

Tada ćete jednodušno moći slaviti Boga, Oca našega Gospodina Isusa Krista.

Srdačno prigrlite jedni druge kao što je Krist vas prigrlio, Bogu na slavu.

Krist je postao slugom židovima da pokaže kako je Bog vjeran obećanjima koja je dao njihovim precima.

Došao je da također i pogani mogu proslaviti Boga zbog njegova milosrđa prema njima. Na to je psalmist mislio kad je napisao:
    'Slavit ću te među poganima i pjevati hvalospjeve
            tvojem imenu.'[b]

10 Na drugom pak mjestu kaže:
    'Radujte se, narodi, skupa s njegovim narodom, sa židovima!'[c]

11 I još:
    'Slavite Gospodina, svi puci;
            slavite ga svi narodi na Zemlji!'[d]

12 Prorok Izaija je napisao:
    'Pojavit će se Davidov nasljednik[e] da vlada nad poganima.
            U njega će polagati svoje nade.'[f]

13 Neka vas Bog, koji daje nadu, ispuni radošću i mirom u vjeri, neka vam dade izobilnu nadu u snazi Svetoga Duha.

Pavlova služba

14 Uvjeren sam, draga braćo, da ste puni čestitosti. Sve ovo vrlo dobro znate i sposobni ste jedni druge urazumljivati.

15 Pa ipak sam uzeo tu slobodu da vas podsjetim na to što već znate. Jer Božjom milošću

16 služim Isusu Kristu među vama poganima. Donosim vam Božje evanđelje kako bi pogani postali ugodnom žrtvom Bogu, posvećeni Svetim Duhom.

17 Mogu se zato pohvaliti onime što je Isus Krist učinio kroz moju službu Gospodinu.

18 Ničim se drugim ne usuđujem hvaliti osim onime što je Krist kroz moje propovijedanje i djela učinio za obraćenje pogana

19 snagom čudesnih znakova, silom Svetoga Duha. Tako sam potpuno ispunio svoju dužnost propovijedanja Radosne vijesti od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika.[g]

20 Uvijek sam se trudio propovijedati Radosnu vijest gdje se Krist još nije spominjao, a ne gdje su već drugi položili temelj propovijedanju

21 da se ostvari što piše u Svetome pismu:
    'Vidjet će ga oni kojima nije naviješten, razumjet će ga oni koji
            nikada nisu za njega čuli.'[h]

22 Zbog toga što sam ondje propovijedao, i nisam dosad mogao doći k vama.

Pavao se sprema na put

23 Ali sad sam završio s radom u tim krajevima, a već godinama žarko želim doći k vama.

24 Kanim otići u Španjolsku, pa ću se na putu zaustaviti u Rimu. Pošto barem malo vremena provedem s vama, možete me opet otpraviti na put.

25 Ali prije toga moram do Jeruzalema da svetima odnesem milodar

26 jer su vjernici u Makedoniji i u Ahaji skupili pomoć za siromašne svete u Jeruzalemu.

27 To su rado učinili jer se osjećaju njihovim dužnicima. Jer ako su pogani postali dionicima njihovih duhovnih dobara, onda su im dužni poslužiti i u tjelesnim dobrima.

28 Čim im predam taj novac te tako dovršim njihovo dobro djelo, krenut ću u Španjolsku i usput doći k vama.

29 Siguran sam da ću k vama stići s puninom Kristova blagoslova.

30 Draga braćo, zaklinjem vas u imenu našega Gospodina Isusa Krista da mi se pridružite u borbi moleći se Bogu za mene, zbog ljubavi prema meni koju vam je dao Sveti Duh.

31 Molite se da u Judeji umaknem nevjernicima i da svetima u Jeruzalemu bude po volji pomoć koju im nosim

32 kako bih, po Božjoj volji, mogao radosno doći k vama i tu se odmoriti.

33 Neka Bog koji daje mir bude sa svima vama. Amen.

Footnotes

  1. Poslanica Rimljanima 15:3 Psalam 69:10.
  2. Poslanica Rimljanima 15:9 Psalam 18:50.
  3. Poslanica Rimljanima 15:10 Ponovljeni zakon 32:43.
  4. Poslanica Rimljanima 15:11 Psalam 117:1.
  5. Poslanica Rimljanima 15:12 U grčkome: izdanak iz korijena Jišajeva
  6. Poslanica Rimljanima 15:12 Izaija 11:10.
  7. Poslanica Rimljanima 15:19 Pokrajina koja je u prvome stoljeću obuhvaćala područje današnje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i dijela Madžarske.
  8. Poslanica Rimljanima 15:21 Izaija 52:15.

Nkwa Asem

Romafo 15

1Ɛsɛ sɛ yɛn a yɛyɛ den wɔ gyidi mu no tumi boa wɔn a wɔn gyidi sua no na wɔatumi agyina wɔn haw ano. Ɛnsɛ sɛ yɛyɛ biribi de ma yɛn ho. Mmom, ɛsɛ sɛ yɛn mu biara boa ne nua wɔ ne yiyedi mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ ne gyidi den. Efisɛ, Kristo anyɛ amma ne ho. Sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Nsɛm a wɔkae bere a wɔrebɔ wo adapaa no aba me so.” Biribiara a wɔakyerɛw wɔ Kyerɛwsɛm no mu no, wɔakyerɛw de kyerɛkyerɛ yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnam boasetɔ, nkuranhyɛ a Kyerɛwsɛm no de ma yɛn no so benya anidaso.

Onyankopɔn a yenya boasetɔ ne nkuranhyɛ fi ne nkyɛn no, mmoa mo mma munni Kristo Yesu nhwɛso no so na moatumi anya saa nsusuw pa no bi, sɛnea ɛbɛyɛ a, mo nyinaa de nne koro bɛkamfo Onyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo Agya no.

Momma mo ho nka mo ho mo ho mfa nhyɛ Onyankopɔn anuonyam sɛnea Kristo agye mo no. Efisɛ, meka kyerɛɛ mo se, Kristo Yesu bɛyɛɛ Yudafo somfo de kyerɛe sɛ Onyankopɔn yɛ ɔnokwafo a ɔbɛma ne bɔ a ɔhyɛɛ agyanom no aba mu, na wama Amanamanmufo nso akamfo no wɔ ne mmɔborɔhunu ho, sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Eyi nti, mɛkamfo wo wɔ Amanamanmufo mu na mato dwom akamfo wo din.”

10 Na ɛka bio se, “Mo Amanamanmufo, mo ne me manfo nni ahurisi!”

11 Na bio, “Amanamanmufo nyinaa nyi Awurade ayɛ; aman nyinaa nkamfo no!”

12 Na bio Yesaia ka se, “Yisai aseni bɛsɔre abedi Amanmanmufo so; ɔno na wɔn ani bɛda no so.”

13 Esiane gyidi a mowɔ wɔ ne mu no nti, Onyankopɔn a anidaso fi no no, bɛma mo ani agye na moanya asomdwoe sɛnea ɛbɛyɛ a Honhom Kronkron tumi mu no nti, mo anidaso bɛkɔ so anyin.

Paulo asɛnka

14 Me nuanom, m’ankasa mete nka sɛ, ade payɛ ne osuahu a ɛma mutumi kyerɛkyerɛ afoforo no ahyɛ mo ma. 15 Nanso saa krataa yi mu no, masi me bo wɔ nneɛma bi a mabɔ mo ho kɔkɔ wɔ ho pɛn no ho. Esiane adom bi a Onyankopɔn de adom me no nti na ama me bo ayɛ duru, 16 sɛ meyɛ Kristo Yesu somfo a ɛsɛ sɛ meyɛ adwuma ma Amanamanmufo no. Mesom sɛ ɔsɔfo, ka Onyankopɔn Asɛmpa no sɛnea ɛbɛyɛ a Amanamanmufo bɛyɛ afɔrebɔde a ɛsɔ Onyankopɔn ani a Honhom Kronkron no de ama no. 17 Me ne Kristo ayɛ baako yi, afei, mitumi hoahoa me ho wɔ Onyankopɔn som mu. 18 Mesi me bo aka nea Kristo nam me so de nsɛm ne nneyɛe ama madi Amanamanmufo anim, 19 nam nsɛnkyerɛnne tumi ne Honhom no tumi so ama wɔatie Onyankopɔn nkutoo. Enti m’akwantu a mitu mifii Yerusalem baa Iliriko no ama maka asɛmpa a ɛfa Kristo ho no nyinaa.

20 Na me botae ne sɛ, daa mɛka asɛmpa no wɔ mmeaemmeae a wɔntee Kristo ho asɛm da no, sɛnea ɛbɛyɛ a merento me fapem wɔ obi de so, 21 sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Wɔn a wɔnkaa ne ho asɛm nkyerɛɛ wɔn no behu, na wɔn a wɔntee no nso bɛte ase.”

Paulo yɛ n’adwene sɛ ɔbɛkɔ Roma

22 Esiane saa asɛm yi nti, nneɛma pii siw me kwan a ɛmma memma mo nkyɛn. 23 Nanso mprempren a mawie m’adwuma wɔ saa amantam yi mu no, na afei mfe pii ni a meperee sɛ mɛba abehu mo no, 24 mepɛ sɛ meba mprempren ara. Sɛ merekɔ Spania a, mɛpɛ sɛ mehu mo na moaboa me ama makɔ hɔ bere a me ne mo atena anigye so kakraa bi no.

25 Mprempren ara, merekɔ Yerusalem makɔsom Onyankopɔn manfo a wɔwɔ hɔ no.

26 Efisɛ, asafo a ɛwɔ Makedonia ne Akaia no asi wɔn adwene pi sɛ wɔbɛboa ahiafo a wɔfra Onyankopɔn manfo a wɔwɔ Yerusalem no mu. 27 Wɔn ara na wosii wɔn adwene pi saa, nanso, nokwarem, ɛyɛ wɔn asɛde sɛ wɔboa saa ahiafo no. Amanamanmufo no nyaa Yudafo Honhom no mu nhyira no bi. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ Amanamanmufo no de wɔn ahode som Yudafo no. 28 Sɛ miwie saa dwumadi yi na mekɔ wɔn nkyɛn na mede sika a wɔapɛ no nyinaa ma wɔn a, mefi hɔ makɔ Spania. Na sɛ merekɔ a, medu mo hɔ mabɛsra mo. 29 Sɛ meba mo nkyɛn a, minim sɛ mede Kristo nhyira a ɛboro so no bɛba.

30 Anuanom, menam yɛn Awurade Yesu Kristo ne ɔdɔ a Honhom no de ma me no so hyɛ mo sɛ, mo ne me mmɔ mu mmɔ Onyankopɔn mpae dennen mma me. 31 Mommɔ mpae sɛnea ɛbɛyɛ a asɛm bi rento me wɔ wɔn a wonnye Onyankopɔn nsɛm no nni no mu wɔ Yudea, na mesom a mesom wɔ Yerusalem no, Onyankopɔn manfo a wɔwɔ hɔ no agye atom. 32 Sɛ ɛyɛ Onyankopɔn pɛ a, mede ahosɛpɛw bɛba mo nkyɛn mabɛsra mo.

33 Asomdwoe Nyankopɔn no ne mo nyinaa ntena. Amen.