Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 12

živa žrtva Bogu

1Zaklinjem vas, draga braćo, milosrđem Božjim da predate svoja tijela Bogu. Neka ona budu živa, sveta žrtva - njemu ugodna.

Ne oponašajte ponašanje i običaje ovoga svijeta, već dopustite da vas Bog promijeni u novu osobu mijenjajući vaš način razmišljanja. Tada ćete znati što Bog želi da činite, što je njemu dobro, ugodno i savršeno.

Kao Božji poslanik upozoravam svakoga od vas: ne precjenjujte se! Cijenite sebe razborito, prema mjeri vjere koju vam je Bog dao.

Baš kao što naša tijela imaju mnogo udova, a svaki od njih svoju zadaću,

tako je i s Kristovim tijelom. Svi smo mi udovi njegova tijela i svatko treba obavljati različitu zadaću. A kako smo u Kristu jedno tijelo, pripadamo jedni drugima i svatko od nas treba sve druge.

Bog je svakome od nas dao sposobnost da neke zadaće dobro obavljamo. Zato, ako vam je Bog dao dar prorokovanja, govorite kada vjerujete da Bog govori kroz vas.

Ako imate dar služiti drugima, svesrdno im služite. Ako ste učitelj, dobro poučavajte.

Imate li dara da hrabrite druge, činite tako! Imate li novca, velikodušno ga dijelite. Ako vam je Bog dao sposobnost vodstva, ozbiljno shvaćajte svoju odgovornost. Imate li dar milosrđa, radosno ga iskazujte!

Nemojte se samo pretvarati da volite ljude. Iskreno ih volite. Mrzite zlo. Zalažite se za dobro!

10 Iskreno se volite i neka vam bude ugodno da jedni drugima iskazujete poštovanje.

11 Ne budite lijeni, već revno i gorljivo služite Gospodinu!

12 Radosno se nadajte svemu što vam je Bog namijenio. U nevolji budite strpljivi, u molitvi ustrajni.

13 Pritječite u pomoć svetima koji su u potrebi i uvijek budite gostoljubivi!

14 Progone li vas zato što ste Kristovi, ne proklinjite ih, nego se molite da ih Bog blagoslovi.

15 Radujte se sa sretnima i plačite s ožalošćenima.

16 živite u slozi. Ne težite za visokim, nego budite skromni. Ne umišljajte sebi da ste mudri.

17 Nikada nikome ne vraćajte zlo za zlo. Sve što činite, činite zalažući se za dobro.

18 Trudite se da, ako je moguće, živite u miru sa svima.

19 Dragi moji, nikada se ne osvećujte. Prepustite to Bogu jer u Svetome pismu piše:
    '"Osveta je moja;
            ja ću vratiti onima koji to zaslužuju

20 Naprotiv,
    'ako ti je neprijatelj gladan, nahrani ga.
    ako je žedan, daj mu piti.
    Postupajući tako,
            zgrnut ćeš goruću žeravicu na njegovu glavu.'[a]

21 Ne daj te svlada zlo, nego zlo svladavaj dobrim.

Footnotes

  1. Poslanica Rimljanima 12:20 Izreke 25:21-22.

New Russian Translation

Romans 12

Жизнь, угодная Богу

1Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему[a]. 2Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную.

3По данной мне благодати я говорю каждому из вас: не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому. 4Как у человека одно тело и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, 5так и все мы во Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу. 6И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой; 7если это дар служить другим, пусть служит; если это дар быть учителем, пусть учит; 8если это дар ободрять, пусть ободряет; если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро; если это дар начальствования, пусть будет усерден; если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем.

9Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра. 10Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу. 11Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу. 12Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в молитве. 13Помогайте святым людям Божьим, когда они в нужде, проявляйте гостеприимство.

14Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а не проклинайте. 15Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. 16Живите в согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, общайтесь также и с людьми скромного положения[b]. Не будьте о себе высокого мнения. 17Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми. 18Если возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми. 19Друзья мои, не мстите за себя, лучше оставьте место для гнева Божьего, ведь Господь говорит в Писании: «Предоставьте месть Мне, Я воздам»[c]. 20Напротив:

«Если враг твой голоден – накорми его,

если он хочет пить – дай ему напиться.

Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову»[d].

21Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

Footnotes

  1. 12:1 Или: «Это и есть разумное служение Ему».
  2. 12:16 Или: «не гнушайтесь скромных обязанностей».
  3. 12:19 Втор. 32:35.
  4. 12:20 Прит. 25:21-22.