Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 12

živa žrtva Bogu

1Zaklinjem vas, draga braćo, milosrđem Božjim da predate svoja tijela Bogu. Neka ona budu živa, sveta žrtva - njemu ugodna.

Ne oponašajte ponašanje i običaje ovoga svijeta, već dopustite da vas Bog promijeni u novu osobu mijenjajući vaš način razmišljanja. Tada ćete znati što Bog želi da činite, što je njemu dobro, ugodno i savršeno.

Kao Božji poslanik upozoravam svakoga od vas: ne precjenjujte se! Cijenite sebe razborito, prema mjeri vjere koju vam je Bog dao.

Baš kao što naša tijela imaju mnogo udova, a svaki od njih svoju zadaću,

tako je i s Kristovim tijelom. Svi smo mi udovi njegova tijela i svatko treba obavljati različitu zadaću. A kako smo u Kristu jedno tijelo, pripadamo jedni drugima i svatko od nas treba sve druge.

Bog je svakome od nas dao sposobnost da neke zadaće dobro obavljamo. Zato, ako vam je Bog dao dar prorokovanja, govorite kada vjerujete da Bog govori kroz vas.

Ako imate dar služiti drugima, svesrdno im služite. Ako ste učitelj, dobro poučavajte.

Imate li dara da hrabrite druge, činite tako! Imate li novca, velikodušno ga dijelite. Ako vam je Bog dao sposobnost vodstva, ozbiljno shvaćajte svoju odgovornost. Imate li dar milosrđa, radosno ga iskazujte!

Nemojte se samo pretvarati da volite ljude. Iskreno ih volite. Mrzite zlo. Zalažite se za dobro!

10 Iskreno se volite i neka vam bude ugodno da jedni drugima iskazujete poštovanje.

11 Ne budite lijeni, već revno i gorljivo služite Gospodinu!

12 Radosno se nadajte svemu što vam je Bog namijenio. U nevolji budite strpljivi, u molitvi ustrajni.

13 Pritječite u pomoć svetima koji su u potrebi i uvijek budite gostoljubivi!

14 Progone li vas zato što ste Kristovi, ne proklinjite ih, nego se molite da ih Bog blagoslovi.

15 Radujte se sa sretnima i plačite s ožalošćenima.

16 živite u slozi. Ne težite za visokim, nego budite skromni. Ne umišljajte sebi da ste mudri.

17 Nikada nikome ne vraćajte zlo za zlo. Sve što činite, činite zalažući se za dobro.

18 Trudite se da, ako je moguće, živite u miru sa svima.

19 Dragi moji, nikada se ne osvećujte. Prepustite to Bogu jer u Svetome pismu piše:
    '"Osveta je moja;
            ja ću vratiti onima koji to zaslužuju

20 Naprotiv,
    'ako ti je neprijatelj gladan, nahrani ga.
    ako je žedan, daj mu piti.
    Postupajući tako,
            zgrnut ćeš goruću žeravicu na njegovu glavu.'[a]

21 Ne daj te svlada zlo, nego zlo svladavaj dobrim.

Footnotes

  1. Poslanica Rimljanima 12:20 Izreke 25:21-22.

Chinese Union Version (Simplified)

羅 馬 書 12

1所 以 弟 兄 们 , 我 以 神 的 慈 悲 劝 你 们 , 将 身 体 献 上 , 当 作 活 祭 , 是 圣 洁 的 , 是 神 所 喜 悦 的 ; 你 们 如 此 事 奉 乃 是 理 所 当 然 的 。

不 要 效 法 这 个 世 界 , 只 要 心 意 更 新 而 变 化 , 叫 你 们 察 验 何 为 神 的 善 良 、 纯 全 、 可 喜 悦 的 旨 意 。

我 凭 着 所 赐 我 的 恩 对 你 们 各 人 说 : 不 要 看 自 己 过 於 所 当 看 的 , 要 照 着 神 所 分 给 各 人 信 心 的 大 小 , 看 得 合 乎 中 道 。

正 如 我 们 一 个 身 子 上 有 好 些 肢 体 , 肢 体 也 不 都 是 一 样 的 用 处 。

我 们 这 许 多 人 , 在 基 督 里 成 为 一 身 , 互 相 联 络 作 肢 体 , 也 是 如 此 。

按 我 们 所 得 的 恩 赐 , 各 有 不 同 。 或 说 预 言 , 就 当 照 着 信 心 的 程 度 说 预 言 ,

或 作 执 事 , 就 当 专 一 执 事 ; 或 作 教 导 的 , 就 当 专 一 教 导 ;

或 作 劝 化 的 , 就 当 专 一 劝 化 ; 施 舍 的 , 就 当 诚 实 ; 治 理 的 , 就 当 殷 勤 ; 怜 悯 人 的 , 就 当 甘 心 。

爱 人 不 可 虚 假 ; 恶 要 厌 恶 , 善 要 亲 近 。

10 爱 弟 兄 , 要 彼 此 亲 热 ; 恭 敬 人 , 要 彼 此 推 让 。

11 殷 勤 不 可 懒 惰 。 要 心 里 火 热 , 常 常 服 事 主 。

12 在 指 望 中 要 喜 乐 , 在 患 难 中 要 忍 耐 , 祷 告 要 恒 切 。

13 圣 徒 缺 乏 要 帮 补 ; 客 要 一 味 的 款 待 。

14 逼 迫 你 们 的 , 要 给 他 们 祝 福 ; 只 要 祝 福 , 不 可 咒 诅 。

15 与 喜 乐 的 人 要 同 乐 ; 与 哀 哭 的 人 要 同 哭 。

16 要 彼 此 同 心 ; 不 要 志 气 高 大 , 倒 要 俯 就 卑 微 的 人 ( 人 : 或 作 事 ) ; 不 要 自 以 为 聪 明 。

17 不 要 以 恶 报 恶 ; 众 人 以 为 美 的 事 要 留 心 去 做 。

18 若 是 能 行 , 总 要 尽 力 与 众 人 和 睦 。

19 亲 爱 的 弟 兄 , 不 要 自 己 伸 冤 , 宁 可 让 步 , 听 凭 主 怒 ( 或 作 : 让 人 发 怒 ) ; 因 为 经 上 记 着 : 主 说 : 伸 冤 在 我 ; 我 必 报 应 。

20 所 以 , 你 的 仇 敌 若 饿 了 , 就 给 他 吃 , 若 渴 了 , 就 给 他 喝 ; 因 为 你 这 样 行 就 是 把 炭 火 堆 在 他 的 头 上 。

21 你 不 可 为 恶 所 胜 , 反 要 以 善 胜 恶 。