Knijga O Kristu

Otkrivenje 5

Jaganjac otvara svitak

1U desnici Onoga na prijestolju ugledam svitak ispisan s obiju strana i zapečaćen sa sedam pečata.

Ugledam zatim snažnog anđela kako glasno viče: 'Tko je dostojan razlomiti pečate i otvoriti svitak?'

Ali nitko u nebu, ni na zemlji, ni ispod zemlje nije mogao otvoriti svitak i pogledati u njega.

Gorko sam zaplakao jer nije bilo nikoga dostojnoga da otvori knjigu i pročita što u njoj piše.

Ali jedan od četvorice starješina mi reče: 'Ne plači! Pobijedio je, evo, Lav iz Judina plemena, nasljednik Davidova prijestolja.[a] On je dostojan otvoriti svitak i razlomiti sedam pečata.'

Ugledam zatim zaklanog Jaganjca kako stoji između prijestolja i četiriju bića te između starješina. Imao je sedam rogova i sedam očiju koje su sedam Božjih duhova poslanih po svoj zemlji.

Jaganjac pristupi pa iz desnice Onoga na prijestolju uzme svitak.

Kad to učini, četiri bića i dvadeset četvorica starješina padnu ničice pred njega. Svaki je imao citru i zlatne posude pune kada - molitve Božjega naroda!

Zapjevaju mu novu pjesmu:
    'Dostojan si uzeti svitak
            i razlomiti pečate
    jer si bio zaklan
            i svojom si krvlju za Boga otkupio
            iz svakoga plemena, jezika i naroda.
10     Učinio si ih kraljevstvom i svećenstvom
            našega Boga.
    Oni će kraljevati na zemlji.'

11 Pogledam opet i začujem glas anđela oko prijestolja, bića i starješina. Bilo ih je tisuće milijuna.

12 Jakim glasom pjevali su:
    'Dostojan je zaklani Jaganjac
            primiti moć i bogatstvo,
            mudrost i snagu,
            čast i slavu i blagoslov!'

13 Začujem tada kako sve stvorenje na nebu, na zemlji i pod zemljom te u moru govori:
    'Blagoslov, čast i slava pripadaju
            Onomu koji sjedi na prijestolju
            i Jaganjcu, u vijeke vjekova.

14 Četiri bića ponavljala su: 'Amen!' A starješine padnu ničice i poklone mu se.

Footnotes

  1. Otkrivenje 5:5 U grčkome: korijen Davidov.

New International Reader's Version

Revelation 5

The Scroll and the Lamb

1Then I saw a scroll in the right hand of the one sitting on the throne. The scroll had writing on both sides. It was sealed with seven seals. I saw a mighty angel calling out in a loud voice. He said, “Who is worthy to break the seals and open the scroll?” But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll. No one could even look inside it. I cried and cried. That’s because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Then one of the elders said to me, “Do not cry! The Lion of the tribe of Judah has won the battle. He is the Root of David. He is able to break the seven seals and open the scroll.”

Then I saw a Lamb that looked as if he had been put to death. He stood at the center of the area around the throne. The Lamb was surrounded by the four living creatures and the elders. He had seven horns and seven eyes. The eyes stand for the seven spirits of God, which are sent out into all the earth. The Lamb went and took the scroll. He took it from the right hand of the one sitting on the throne. Then the four living creatures and the 24 elders fell down in front of the Lamb. Each one had a harp. They were holding golden bowls full of incense. They stand for the prayers of God’s people. Here is the new song they sang.

“You are worthy to take the scroll
    and break open its seals.
You are worthy because you were put to death.
    With your blood you bought people for God.
    They come from every tribe, people and nation,
    no matter what language they speak.
10 You have made them members of a royal family.
    You have made them priests to serve our God.
    They will rule on the earth.”

11 Then I looked and heard the voice of millions and millions of angels. They surrounded the throne. They surrounded the living creatures and the elders. 12 In a loud voice they were saying,

“The Lamb, who was put to death, is worthy!
    He is worthy to receive power and wealth and wisdom and strength!
    He is worthy to receive honor and glory and praise!”

13 All creatures in heaven, on earth, under the earth, and on the sea were speaking. The whole creation was speaking. I heard all of them say,

“Praise and honor belong
    to the one who sits on the throne and to the Lamb!
Glory and power belong to God for ever and ever!”

14 The four living creatures said, “Amen.” And the elders fell down and worshiped.