Knijga O Kristu

Otkrivenje 5

Jaganjac otvara svitak

1U desnici Onoga na prijestolju ugledam svitak ispisan s obiju strana i zapečaćen sa sedam pečata.

Ugledam zatim snažnog anđela kako glasno viče: 'Tko je dostojan razlomiti pečate i otvoriti svitak?'

Ali nitko u nebu, ni na zemlji, ni ispod zemlje nije mogao otvoriti svitak i pogledati u njega.

Gorko sam zaplakao jer nije bilo nikoga dostojnoga da otvori knjigu i pročita što u njoj piše.

Ali jedan od četvorice starješina mi reče: 'Ne plači! Pobijedio je, evo, Lav iz Judina plemena, nasljednik Davidova prijestolja.[a] On je dostojan otvoriti svitak i razlomiti sedam pečata.'

Ugledam zatim zaklanog Jaganjca kako stoji između prijestolja i četiriju bića te između starješina. Imao je sedam rogova i sedam očiju koje su sedam Božjih duhova poslanih po svoj zemlji.

Jaganjac pristupi pa iz desnice Onoga na prijestolju uzme svitak.

Kad to učini, četiri bića i dvadeset četvorica starješina padnu ničice pred njega. Svaki je imao citru i zlatne posude pune kada - molitve Božjega naroda!

Zapjevaju mu novu pjesmu:
    'Dostojan si uzeti svitak
            i razlomiti pečate
    jer si bio zaklan
            i svojom si krvlju za Boga otkupio
            iz svakoga plemena, jezika i naroda.
10     Učinio si ih kraljevstvom i svećenstvom
            našega Boga.
    Oni će kraljevati na zemlji.'

11 Pogledam opet i začujem glas anđela oko prijestolja, bića i starješina. Bilo ih je tisuće milijuna.

12 Jakim glasom pjevali su:
    'Dostojan je zaklani Jaganjac
            primiti moć i bogatstvo,
            mudrost i snagu,
            čast i slavu i blagoslov!'

13 Začujem tada kako sve stvorenje na nebu, na zemlji i pod zemljom te u moru govori:
    'Blagoslov, čast i slava pripadaju
            Onomu koji sjedi na prijestolju
            i Jaganjcu, u vijeke vjekova.

14 Četiri bića ponavljala su: 'Amen!' A starješine padnu ničice i poklone mu se.

Footnotes

 1. Otkrivenje 5:5 U grčkome: korijen Davidov.

New American Standard Bible

Revelation 5

The Book with Seven Seals

1I saw [a]in the right hand of Him who sat on the throne a [b]book written inside and on the back, sealed up with seven seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, “Who is worthy to open the [c]book and to break its seals?” And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the [d]book or to look into it. Then I began to weep greatly because no one was found worthy to open the [e]book or to look into it; and one of the elders *said to me, “Stop weeping; behold, the Lion that is from the tribe of Judah, the Root of David, has overcome so as to open the [f]book and its seven seals.”

And I saw [g]between the throne (with the four living creatures) and the elders a Lamb standing, as if slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth. And He came and took the book out of the right hand of Him who sat on the throne. When He had taken the [h]book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the [i]saints. And they *sang a new song, saying,

“Worthy are You to take the [j]book and to break its seals; for You were slain, and purchased for God with Your blood men from every tribe and tongue and people and nation.

10 “You have made them to be a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth.”

Angels Exalt the Lamb

11 Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders; and the number of them was myriads of myriads, and thousands of thousands, 12 saying with a loud voice,

“Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing.”

13 And every created thing which is in heaven and on the earth and under the earth and on the sea, and all things in them, I heard saying,

“To Him who sits on the throne, and to the Lamb, be blessing and honor and glory and dominion forever and ever.”

14 And the four living creatures kept saying, “Amen.” And the elders fell down and worshiped.

Footnotes

 1. Revelation 5:1 Lit upon
 2. Revelation 5:1 Or scroll
 3. Revelation 5:2 Or scroll
 4. Revelation 5:3 Or scroll
 5. Revelation 5:4 Or scroll
 6. Revelation 5:5 Or scroll
 7. Revelation 5:6 Lit in the middle of the throne and of the four living creatures, and in the middle of the elders
 8. Revelation 5:8 Or scroll
 9. Revelation 5:8 Or holy ones
 10. Revelation 5:9 Or scroll