Knijga O Kristu

Otkrivenje 5

Jaganjac otvara svitak

1U desnici Onoga na prijestolju ugledam svitak ispisan s obiju strana i zapečaćen sa sedam pečata.

Ugledam zatim snažnog anđela kako glasno viče: 'Tko je dostojan razlomiti pečate i otvoriti svitak?'

Ali nitko u nebu, ni na zemlji, ni ispod zemlje nije mogao otvoriti svitak i pogledati u njega.

Gorko sam zaplakao jer nije bilo nikoga dostojnoga da otvori knjigu i pročita što u njoj piše.

Ali jedan od četvorice starješina mi reče: 'Ne plači! Pobijedio je, evo, Lav iz Judina plemena, nasljednik Davidova prijestolja.[a] On je dostojan otvoriti svitak i razlomiti sedam pečata.'

Ugledam zatim zaklanog Jaganjca kako stoji između prijestolja i četiriju bića te između starješina. Imao je sedam rogova i sedam očiju koje su sedam Božjih duhova poslanih po svoj zemlji.

Jaganjac pristupi pa iz desnice Onoga na prijestolju uzme svitak.

Kad to učini, četiri bića i dvadeset četvorica starješina padnu ničice pred njega. Svaki je imao citru i zlatne posude pune kada - molitve Božjega naroda!

Zapjevaju mu novu pjesmu:
    'Dostojan si uzeti svitak
            i razlomiti pečate
    jer si bio zaklan
            i svojom si krvlju za Boga otkupio
            iz svakoga plemena, jezika i naroda.
10     Učinio si ih kraljevstvom i svećenstvom
            našega Boga.
    Oni će kraljevati na zemlji.'

11 Pogledam opet i začujem glas anđela oko prijestolja, bića i starješina. Bilo ih je tisuće milijuna.

12 Jakim glasom pjevali su:
    'Dostojan je zaklani Jaganjac
            primiti moć i bogatstvo,
            mudrost i snagu,
            čast i slavu i blagoslov!'

13 Začujem tada kako sve stvorenje na nebu, na zemlji i pod zemljom te u moru govori:
    'Blagoslov, čast i slava pripadaju
            Onomu koji sjedi na prijestolju
            i Jaganjcu, u vijeke vjekova.

14 Četiri bića ponavljala su: 'Amen!' A starješine padnu ničice i poklone mu se.

Footnotes

  1. Otkrivenje 5:5 U grčkome: korijen Davidov.

The Message

Revelation 5

The Lion Is a Lamb

11-2 I saw a scroll in the right hand of the One Seated on the Throne. It was written on both sides, fastened with seven seals. I also saw a powerful Angel, calling out in a voice like thunder, “Is there anyone who can open the scroll, who can break its seals?”

There was no one—no one in Heaven, no one on earth, no one from the underworld—able to break open the scroll and read it.

4-5 I wept and wept and wept that no one was found able to open the scroll, able to read it. One of the Elders said, “Don’t weep. Look—the Lion from Tribe Judah, the Root of David’s Tree, has conquered. He can open the scroll, can rip through the seven seals.”

6-10 So I looked, and there, surrounded by Throne, Animals, and Elders, was a Lamb, slaughtered but standing tall. Seven horns he had, and seven eyes, the Seven Spirits of God sent into all the earth. He came to the One Seated on the Throne and took the scroll from his right hand. The moment he took the scroll, the Four Animals and Twenty-four Elders fell down and worshiped the Lamb. Each had a harp and each had a bowl, a gold bowl filled with incense, the prayers of God’s holy people. And they sang a new song:

Worthy! Take the scroll, open its seals.
Slain! Paying in blood, you bought men and women,
Bought them back from all over the earth,
Bought them back for God.
Then you made them a Kingdom, Priests for our God,
Priest-kings to rule over the earth.

11-14 I looked again. I heard a company of Angels around the Throne, the Animals, and the Elders—ten thousand times ten thousand their number, thousand after thousand after thousand in full song:

The slain Lamb is worthy!
Take the power, the wealth, the wisdom, the strength!
Take the honor, the glory, the blessing!

Then I heard every creature in Heaven and earth, in underworld and sea, join in, all voices in all places, singing:

To the One on the Throne! To the Lamb!
The blessing, the honor, the glory, the strength,
For age after age after age.

The Four Animals called out, “Oh, Yes!” The Elders fell to their knees and worshiped.