Knijga O Kristu

Otkrivenje 19

Pobjednička pjesma u nebu

1Začujem zatim silno mnoštvo u nebu kako viče: 'Aleluja! Spasenje je djelo našega Boga. Slava i moć njemu pripadaju!

Njegovi su sudovi istiniti i pravedni. Kaznio je veliku Bludnicu koja je pokvarila Zemlju svojim bludom i osvetio je krv svojih slugu.'

I opet: 'Aleluja! Dim s njezina zgarišta dizat će se u vijeke vjekova!'

Nato dvadeset četvorica starješina i četiri bića padnu ničice i poklone se Bogu koji sjedi na prijestolju govoreći: 'Amen! Aleluja!'

S prijestolja se začuje glas: 'Hvalite našega Boga, sve njegove sluge, svi koji ga se bojite, od najmanjega do najvećega!'

Začujem potom opet glas silnog mnoštva, poput silnoga huka vode i praska silnih gromova: 'Aleluja! Naš Gospodin Bog Svemogući kraljuje!

Radujmo se i veselimo i slavu mu dajmo jer je došao trenutak Jaganjčeve svadbe i njegova je zaručnica pripravna!

Dopušteno joj je da se odjene u fini, blistavi i čisti lan. A lan predstavlja pravedna djela Božjega naroda.

Anđeo mi reče: 'Napiši: Blago onima koji su pozvani na Jaganjčevu svadbenu gozbu!' I još doda: 'Ove su riječi istinite, Božje.'

10 Pao sam do njegovih nogu da mu se poklonim, ali on reče: 'Ne klanjaj mi se! Ta ja sam samo Božji sluga kao i ti, kao i ostala tvoja braća koja svjedoče o svojoj vjeri u Isusa. Bogu se klanjaj! Jer koji svjedoče o Isusu, imaju proročkog duha.'

Jahač na bijelome konju

11 Ugledam zatim otvoreno nebo i ondje konja bijelca. Na njemu je sjedio On, zvan Vjerni i Istiniti, koji pravedno sudi i ratuje.

12 Oči su mu bile poput ognjenih plamenova, na glavi mnoge krune. Nosio je napisano ime koje samo on zna.

13 Ogrtač mu je bio natopljen krvlju. Ime mu je: Riječ Božja.

14 Za njim su išle nebeske vojske odjevene u fini, bijeli i čisti lan.

15 Iz usta mu je izlazio oštar mač kojim će posjeći narode. Vladat će njima željeznom palicom. On gazi u tijesku gnjevne srdžbe Svemogućega Boga.

16 Na boku ogrtača piše mu ime: 'Kralj kraljeva i Gospodar gospodara'.

17 Ugledam zatim anđela kako stoji na Suncu i kako na sav glas viče lešinarima što lete nebom: 'Dođite! Skupite se na veliku gozbu koju vam je Bog priredio

18 da se najedete mesa kraljeva, vojskovođa i moćnika, mesa konja i konjanika, mesa svih ljudi - slobodnih i robova, malih i velikih!'

19 I vidim: Zvijer i svi zemaljski kraljevi okupili su se s vojskama da zarate s Onim što sjedi na konju i s njegovom vojskom.

20 Ali zarobljeni su Zvijer i lažni prorok koji je u njezinoj nazočnosti činio čudesa i njima zavodio ljude koji su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinome kipu. I Zvijer i lažni prorok bačeni su u ognjeno jezero s gorućim sumporom.

21 Ostatak njihove vojske posjekao je mač izišao iz usta Onoga koji sjedi na bijelome konju. I svi su se lešinari nasitili njihova mesa.

New International Version

Revelation 19

Threefold Hallelujah Over Babylon’s Fall

1After this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven shouting:

“Hallelujah!
Salvation and glory and power belong to our God,
    for true and just are his judgments.
He has condemned the great prostitute
    who corrupted the earth by her adulteries.
He has avenged on her the blood of his servants.”

And again they shouted:

“Hallelujah!
The smoke from her goes up for ever and ever.”

The twenty-four elders and the four living creatures fell down and worshiped God, who was seated on the throne. And they cried:

“Amen, Hallelujah!”

Then a voice came from the throne, saying:

“Praise our God,
    all you his servants,
you who fear him,
    both great and small!”

Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder, shouting:

“Hallelujah!
    For our Lord God Almighty reigns.
Let us rejoice and be glad
    and give him glory!
For the wedding of the Lamb has come,
    and his bride has made herself ready.
Fine linen, bright and clean,
    was given her to wear.”

(Fine linen stands for the righteous acts of God’s holy people.)

Then the angel said to me, “Write this: Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb!” And he added, “These are the true words of God.”

10 At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, “Don’t do that! I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God! For it is the Spirit of prophecy who bears testimony to Jesus.”

The Heavenly Warrior Defeats the Beast

11 I saw heaven standing open and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. 12 His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. 13 He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. 14 The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. 15 Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. “He will rule them with an iron scepter.”[a] He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. 16 On his robe and on his thigh he has this name written:

king of kings and lord of lords.

17 And I saw an angel standing in the sun, who cried in a loud voice to all the birds flying in midair, “Come, gather together for the great supper of God, 18 so that you may eat the flesh of kings, generals, and the mighty, of horses and their riders, and the flesh of all people, free and slave, great and small.”

19 Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to wage war against the rider on the horse and his army. 20 But the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on its behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshiped its image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. 21 The rest were killed with the sword coming out of the mouth of the rider on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh.

Footnotes

  1. Revelation 19:15 Psalm 2:9