Matej 7 – CRO & NIRV

Knijga O Kristu

Matej 7:1-29

O osuđivanju drugih

(Lk 6:37-38, 41-42)

1“Ne osuđujte, da ne budete osuđeni. 2Jer kako vi sudite druge, tako će se i vama suditi. Kako mjerite drugima, i vama će se mjeriti. 3Što imaš gledati trun u oku svojega brata kad u vlastitome oku ni brvna ne opažaš? 4Kako ti, koji u vlastitome oku ne vidiš ni brvna, možeš reći bratu: ‘Daj da ti izvadim trun iz oka’? 5Licemjeru! Izvadi najprije brvno iz vlastitog oka, pa ćeš onda dobro vidjeti kako da izvadiš trun iz bratova!.

6Ne dajte svetinje psima! Ne bacajte biserje pred svinje! Jer svinje će ga pogaziti, a psi se okrenuti te vas rastrgati.”

Moć molitve

(Lk 11:9-13; 6:31)

7“Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! 8Jer tko god moli, prima. Tko god traži, nalazi. Tko kuca, otvara mu se.

9Bi li itko od vas svojemu djetetu, kad bi ga zamolilo kruha, dao kamen? 10Ili bi mu tko dao zmiju kad ga zamoli ribu? 11Pa ako vi, grešni ljudi, znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko će više vaš nebeski Otac darovati dobra onima koji ga mole?”

Zlatno pravilo

12“Činite drugima ono što biste htjeli da drugi čine vama. To je bit učenja cijeloga Zakona i Proroka.”

Uzak put

(Lk 13:24)

13“Uđite na uska vrata! Jer široka vrata i prostran put vode u propast i mnogi njime idu. 14Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život! Malo ih je koji ga nalaze.”

Prispodoba o stablu i plodovima

(Lk 6:43-44)

15“Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze u ovčjem runu, a iznutra su grabežljivi vukovi. 16Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? 17Tako svako dobro stablo rađa dobrim, a nevaljalo stablo nevaljalim plodovima. 18Niti dobro stablo može roditi nevaljalim plodom, niti nevaljalo stablo dobrim plodom. 19Svako stablo koje ne rađa dobrim rodom siječe se i baca u oganj. 20Prepoznat ćete ih, dakle, po njihovim plodovima.”

Pravi učenici

21“U nebesko kraljevstvo neće ući svi koji me nazivaju Gospodinom, već samo koji slušaju mojega nebeskog Oca. 22Na sudu će mi mnogi reći: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li u tvoje ime prorokovali? Nismo li se služili tvojim imenom da istjerujemo zle duhove i da činimo mnoga druga čudesa?’ 23Ali odgovorit ću im: ‘Nikad vas nisam poznavao. Odlazite od mene, zlotvori!’”

Kuća na stijeni i kuća na pijesku

(Lk 6:47-49)

24“Tko god sluša ove moje riječi i tako čini, mudar je kao i čovjek koji gradi kuću na čvrstoj stijeni. 25Zapljušti kiša, navale bujice, zapušu vjetrovi i stanu šibati kuću, ali se ona ne sruši jer je izgrađena na stijeni. 26Naprotiv, tko čuje ove moje riječi, a ne čini tako, jest poput luda čovjeka koji sebi gradi kuću na pijesku. 27Zapljušti kiša, navale bujice, zapušu vjetrovi i stanu šibati kuću, i ona se sruši. I velika bijaše njezina ruševina.”

28Kad je Isus završio govor, mnoštvo je bilo zaneseno njegovim učenjem 29jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.

New International Reader’s Version

Matthew 7:1-29

Be Fair When You Judge Other People

1“Do not judge other people. Then you will not be judged. 2You will be judged in the same way you judge others. You will be measured in the same way you measure others.

3“You look at the bit of sawdust in your friend’s eye. But you pay no attention to the piece of wood in your own eye. 4How can you say to your friend, ‘Let me take the bit of sawdust out of your eye’? How can you say this while there is a piece of wood in your own eye? 5You pretender! First take the piece of wood out of your own eye. Then you will be able to see clearly to take the bit of sawdust out of your friend’s eye.

6“Do not give holy things to dogs. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they might walk all over them. They might turn around and tear you to pieces.

Ask, Search, Knock

7“Ask, and it will be given to you. Search, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. 8Everyone who asks will receive. The one who searches will find. The door will be opened to the one who knocks.

9“Suppose your son asks for bread. Which of you will give him a stone? 10Or suppose he asks for a fish. Which of you will give him a snake? 11Even though you are evil, you know how to give good gifts to your children. How much more will your Father who is in heaven give good gifts to those who ask him! 12In everything, do to others what you would want them to do to you. This is what is written in the Law and in the Prophets.

The Large and Small Gates

13“Enter God’s kingdom through the narrow gate. The gate is large and the road is wide that leads to ruin. Many people go that way. 14But the gate is small and the road is narrow that leads to life. Only a few people find it.

True and False Prophets

15“Watch out for false prophets. They come to you pretending to be sheep. But on the inside they are hungry wolves. 16You can tell each tree by its fruit. Do people pick grapes from bushes? Do they pick figs from thorns? 17In the same way, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears bad fruit. 18A good tree can’t bear bad fruit. And a bad tree can’t bear good fruit. 19Every tree that does not bear good fruit is cut down. It is thrown into the fire. 20You can tell each tree by its fruit.

True and False Disciples

21“Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven. Only those who do what my Father in heaven wants will enter. 22Many will say to me on that day, ‘Lord! Lord! Didn’t we prophesy in your name? Didn’t we drive out demons in your name? Didn’t we do many miracles in your name?’ 23Then I will tell them clearly, ‘I never knew you. Get away from me, you who do evil!’

The Wise and Foolish Builders

24“So then, everyone who hears my words and puts them into practice is like a wise man. He builds his house on the rock. 25The rain comes down. The water rises. The winds blow and beat against that house. But it does not fall. It is built on the rock. 26But everyone who hears my words and does not put them into practice is like a foolish man. He builds his house on sand. 27The rain comes down. The water rises. The winds blow and beat against that house. And it falls with a loud crash.”

28Jesus finished saying all these things. The crowds were amazed at his teaching. 29That’s because he taught like one who had authority. He did not speak like their teachers of the law.