Knijga O Kristu

Matej 4:1-25

Isusove kušnje

(Mk 1:12-13; Lk 4:1-13)

1Zatim Sveti Duh odvede Isusa u pustinju da ga ondje kuša đavao. 2Ništa nije jeo četrdeset dana i četrdeset noći pa je nakon toga vrlo ogladnio. 3Tada mu pristupi napasnik i reče mu: “Ako si Božji Sin, reci da ovo kamenje postane kruhom.” 4Ali Isus mu odgovori: “U Svetome pismu piše:

‘Ne živi čovjek samo o kruhu,

već i o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.4:4 Ponovljeni zakon 8:3.’”

5Tada ga đavao odvede u Sveti grad4:5 u Jeruzalem, na vrh Hrama 6i reče: “Ako si Božji Sin, skoči! Jer Sveto pismo kaže:

‘On zapovijeda svojim anđelima za tebe’

i ‘oni će te svojim rukama zadržati

da ni nogom o kamen ne udariš.’”4:6 Psalam 91:11-12.

7Isus mu odgovori: “Sveto pismo također kaže: ‘Ne iskušavaj Gospodina Boga svojega!’”4:7 Ponovljeni zakon 6:16.

8Đavao ga zatim povede na vrh vrlo visoke gore te mu pokaže sve narode svijeta i svu njihovu slavu. 9“Sve ću ti ovo dati”, reče mu, “ako mi se ničice pokloniš!”

10“Odlazi, Sotono!” reče mu Isus. “U Svetome pismu piše:

‘Klanjaj se samo Bogu i njemu jedinome služi!4:10 Ponovljeni zakon 6:13.’”

11Tada đavao ode, a dođu mu služiti anđeli.

Početak Isusove službe

(Mk 1:14-15; Lk 4:14-15)

12Kad je Isus čuo da su Ivana zatvorili, povuče se u Galileju. 13Ode iz Nazareta te se nastani u Kafarnaumu, uz more, na Zebulunovu i Naftalijevu području. 14Tako se ispunilo Izaijino proročanstvo:

15“U zemlji Zebulunovoj i Naftalijevoj,

uz more, s one strane Jordana,

u poganskoj Galileji,

16narod koji je u tmini živio

ugleda veliku svjetlost;

onima što su prebivali u mračnom predjelu smrti

zasjalo je jarko svjetlo.”4:15-16 Izaija 9:1-2.

17Otada Isus počne propovijedati: “Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!”

Prvi učenici

(Mk 1:16-20; Lk 5:2-11; Iv 1:35-42)

18Prolazeći jednom obalom uz Galilejsko jezero, Isus opazi dvojicu braće—Šimuna, zvanoga još i Petar, i Andriju—kako bacaju mrežu u more. Bili su, naime, ribari. 19Reče im: “Pođite za mnom i ja ću vas učiniti ribarima ljudi!” 20Oni smjesta ostave svoje mreže te pođu za njim.

21Malo dalje ugleda drugu dvojicu braće, Jakova i Ivana, kako sjede u lađici sa svojim ocem Zebedejem i krpaju mreže. Pozove i njih. 22Oni smjesta ostave lađicu i oca te pođu za njim.

Isusova služba u Galileji

(Mk 3:7-12; Lk 6:17-19)

23Isus je putovao cijelom Galilejom poučavajući u židovskim sinagogama, propovijedajući Radosnu vijest o nebeskom kraljevstvu te iscjeljujući svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu. 24Glas o njemu pronese se po svoj Siriji, pa su mu ljudi čak i odande dovodili sve koje je mučila kakva bolest i patnja: opsjednute, mjesečare i uzete, a on ih je ozdravljao. 25Za njim je nagrnulo silno mnoštvo iz Galileje, Dekapolisa4:25 Deset gradova., Jeruzalema i cijele Judeje, pa čak i s druge strane Jordana.

New Russian Translation

Матфея 4:1-25

Искушения Иисуса

(Мк. 1:12-13; Лк. 4:1-13)

1Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы Ему пройти искушение от дьявола. 2После сорока дней и сорока ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. 3Тогда искуситель подошел и сказал Ему:

– Если Ты Сын Божий, то прикажи этим камням стать хлебом.

4Но Иисус ответил:

– Написано: «Не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Божьих»4:4 Втор. 8:3..

5Затем дьявол поставил Иисуса на самый верх храма святого города.

6– Если Ты Сын Божий, – сказал он Ему, – то бросься вниз. Ведь написано же:

«Своим ангелам повелит о Тебе»,

и «они понесут Тебя на руках,

чтобы ноги Твои не ударились о камень»4:6 Пс. 90:11-12..

7Иисус ответил ему:

– Написано также: «Не испытывай Господа, Бога твоего».

8Тогда дьявол привел Его на очень высокую гору и показал Ему все царства мира во всем их блеске.

9И он сказал Ему:

– Все это я передам Тебе, если Ты падешь и поклонишься мне!

10Тогда Иисус ответил ему:

– Прочь от Меня, сатана! Ведь написано: «Поклоняйся Господу, Богу твоему, и служи Ему одному!»4:10 Втор. 6:13.

11Тогда дьявол оставил Его, а к Иисусу приступили ангелы и служили Ему.

Начало служения в Галилее

(Мк. 1:14-15; Лк. 4:14-15)

12Когда Иисус услышал о том, что Иоанна заключили в темницу, Он возвратился в Галилею. 13Покинув Назарет, Он поселился в Капернауме, который расположен на берегу озера в земле, принадлежавшей родам Завулона и Неффалима. 14Так исполнилось пророчество Исаии:

15«Земля Завулона и земля Неффалима,

на пути к морю, за Иорданом,

Галилея языческая!

16Народ, живущий во тьме,

увидел великий свет,

и на живущих в стране смертной тени

воссиял свет»4:15-16 Ис. 9:1-2..

17С этого времени Иисус начал проповедовать:

– Покайтесь, потому что Царство Небесное уже близко!

Первые ученики

(Мк. 1:16-20; Лк. 5:2-11; Ин. 1:35-42)

18Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев: Симона, прозванного Петром, и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

19– Идите за Мной, – сказал им Иисус, – и Я сделаю вас ловцами людей.

20Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним.

21Пройдя дальше, Иисус увидел двух других братьев: Иакова, сына Зеведея, и его брата Иоанна. Они были в лодке со своим отцом Зеведеем и чинили свои сети. Иисус позвал и их. 22Они сразу же, оставив лодку и отца, пошли за Ним.

Служение Иисуса народу

(Мк. 3:7-12; Лк. 6:17-19)

23Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, проповедовал о Царстве и исцелял людей от всех болезней и недугов. 24Слух о Нем распространился по всей Сирии, и к Нему приносили страдающих от самых различных болезней, испытывающих сильные боли, одержимых демонами, людей, подверженных припадкам, парализованных, и Он их исцелял. 25За Ним следовали большие толпы людей из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за реки Иордана.