Knijga O Kristu

Matej 28:1-20

Isusovo uskrsnuće

(Mk 16:1-8; Lk 24:1-12; Iv 20:1-18)

1U nedjelju rano ujutro28:1 U grčkome: Nakon subote, u svanuće prvoga dana tjedna. Marija Magdalena i druga Marija dođu pogledati grob. 2Odjednom nastane silan potres: anđeo Gospodnji siđe s neba, odvali kamen s ulaza u grob i sjedne na njega. 3Lice mu je bilo sjajno poput munje, a odjeća bijela poput snijega. 4Stražari se pred njim počnu tresti od straha i onesvijeste se.

5Tada anđeo reče ženama: “Ne bojte se! Znam da tražite raspetoga Isusa. 6Ali on nije ovdje; uskrsnuo je kako vam je i rekao! Dođite vidjeti mjesto gdje je ležao 7pa brzo idite javiti njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. Ide, eto, pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Pamtite što sam vam rekao.”

8Silno uplašene ali presretne, žene žurno krenu s groba i otrče to javiti njegovim učenicima. 9Odjednom im u susret dođe Isus! “Zdravo!” reče im. One mu pritrče, obujme mu noge i ničice mu se poklone. 10“Ne bojte se”, reče im Isus. “Idite javiti mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje ćemo se vidjeti.”

Izjava stražara

11Dok su žene odlazile, neki od stražara dođu u grad i jave svećeničkim poglavarima sve što se dogodilo. 12Oni se sastanu sa starješinama na vijećanje, a zatim uzmu mnogo novca i dadu ga vojnicima. 13“Recite: ‘Noću dok smo spavali došli su njegovi učenici i ukrali ga.’ 14Ako za to čuje upravitelj, mi ćemo ga već uvjeriti i pobrinuti se da nemate problema.” 15Oni uzmu novac i postupe kako su ih uputili. To se pričanje razglasilo među Židovima i zadržalo sve do danas.

Veliko poslanje

(Mk 16:14-18; Lk 24:36-49; Iv 20:19-23)

16Jedanaestorica pođu u Galileju, na goru, kamo im je zapovjedio Isus. 17Kad su ga ugledali, padnu pred njim ničice, ali neki su ipak posumnjali.

18Isus im priđe i reče im: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. 19Idite zato i učinite sve narode mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. 20Učite ih da ispunjavaju sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.”

New International Reader’s Version

Matthew 28:1-20

Jesus Rises From the Dead

1The Sabbath day was now over. It was dawn on the first day of the week. Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb.

2There was a powerful earthquake. An angel of the Lord came down from heaven. The angel went to the tomb. He rolled back the stone and sat on it. 3His body shone like lightning. His clothes were as white as snow. 4The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men.

5The angel said to the women, “Don’t be afraid. I know that you are looking for Jesus, who was crucified. 6He is not here! He has risen, just as he said he would! Come and see the place where he was lying. 7Go quickly! Tell his disciples, ‘He has risen from the dead. He is going ahead of you into Galilee. There you will see him.’ Now I have told you.”

8So the women hurried away from the tomb. They were afraid, but they were filled with joy. They ran to tell the disciples. 9Suddenly Jesus met them. “Greetings!” he said. They came to him, took hold of his feet and worshiped him. 10Then Jesus said to them, “Don’t be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me.”

The Guards Report to the Chief Priests

11While the women were on their way, some of the guards went into the city. They reported to the chief priests all that had happened. 12When the chief priests met with the elders, they came up with a plan. They gave the soldiers a large amount of money. 13They told the soldiers, “We want you to say, ‘His disciples came during the night. They stole his body while we were sleeping.’ 14If the governor hears this report, we will pay him off. That will keep you out of trouble.” 15So the soldiers took the money and did as they were told. This story has spread all around among the Jews to this day.

Jesus’ Final Orders to His Disciples

16Then the 11 disciples went to Galilee. They went to the mountain where Jesus had told them to go. 17When they saw him, they worshiped him. But some still had their doubts. 18Then Jesus came to them. He said, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19So you must go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20Teach them to obey everything I have commanded you. And you can be sure that I am always with you, to the very end.”