Knijga O Kristu

Matej 23:1-39

Isus opominje vjerske poglavare

(Mk 12:38-39; Lk 11:39-52; 20:45-46)

1Tada Isus reče mnoštvu i svojim učenicima: 2“Pismoznanci i farizeji službeni su tumači Svetoga pisma.23:2 U grčkome: su zasjeli na Mojsijevu stolicu. 3Zato činite i slušajte sve što vam kažu, ali nemojte slijediti njihov primjer jer oni sami ne čine ono što druge poučavaju. 4Tlače vas teškim teretom vjerskih zahtjeva, a ni prstom ne žele maknuti da vam taj teret pomognu nositi.

5Sve što čine, čine zato da ih ljudi vide. Trude se da ono što na sebi nose u znak pobožnosti—kutijice sa stihovima iz Svetoga pisma na čelu ili oko ruke te rese na odjeći—bude što veće i što duže. 6Na gozbama vole sjediti na pročelju stola, a u sinagogama na počasnome mjestu. 7Godi im kad ih ljudi pozdravljaju na javnim mjestima i kad ih zovu ‘Učitelju’.23:7 U grčkome: Rabbi.

8Vi nikome nemojte dopustiti da vas zove učiteljem jer imate samo jednoga učitelja, a svi ste vi ravnopravna braća i sestre.23:8 U grčkome: svi ste vi braća. 9I ne zovite nikoga ovdje na zemlji Ocem jer imate samo jednoga Oca—onoga na nebesima. 10I ne dajte da vas tko naziva vođom jer imate samo jednoga vođu: Krista. 11Tko je najveći među vama, neka vam bude sluga! 12Tko sebe uzvisuje, bit će ponižen, a ponizni će biti uzvišeni.

13Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zatvarate pred ljudima vrata u nebesko kraljevstvo. Sami ne ulazite u njega, a ne dopuštate da uđu ni oni koji bi htjeli.23:13 U nekim je rukopisima dodan i 14. stih: Teško vama, pismoznanci i farizeji! Bestidno lišavate udovice njihovih dobara, a prikrivate se dugim molitvama u javnosti. Zato ćete vam kazna biti veća.

15Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da biste pridobili jednog sljedbenika, a kad vam postane sljedbenikom, učinite od njega sina paklenoga dvostruko gorega nego što ste i sami!

16Teško vama! Slijepi vođe! Tvrdite: ‘Zakune li se tko Hramom, to ne vrijedi. Ali zakune li se hramskim zlatom, onda ga zakletva obvezuje.’ 17Slijepe budale! Pa što je veće—zlato ili Hram koji posvećuje zlato? 18I još kažete: ‘Zakune li se tko žrtvenikom, to ne vrijedi. Ali zakune li se darom koji je na njemu, zakletva ga obvezuje.’ 19Slijepci! Što je veće? Žrtveni dar ili žrtvenik koji ga posvećuje? 20Tko se zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu. 21A tko se zakune Hramom, kune se njime i Onime koji u njemu prebiva. 22Tko se zakune nebom, kune se Božjim prijestoljem i Bogom koji na njemu sjedi.

23Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Jer revno namirujete čak i desetinu metvice, i kopra, i kima, a zanemarujete ono najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost. Treba davati desetinu, ali ne smijete zanemarivati važnije stvari.23:23 U grčkome: Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati. 24Slijepi vođe! Procjeđujete vodu da ne biste s njom popili i komarca, a kadri ste, ne opazivši, progutati i cijelu devu!

25Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Toliko se trudite očistiti svoju čašu i zdjelu izvana, a napunili ste ih svojim grabežom i pohlepom. 26Slijepi farizeju! Očisti najprije ono što je u čaši, pa će i izvana biti čista.

27Teško vama, pismoznanci i farizeji! Vi ste poput obijeljenih grobova. Izvana izgledaju lijepo, a iznutra su prepuni mrtvačkih kostiju i svakojake prljavštine! 28Tako i vi ljudima izvana izgledate pravednima, a iznutra ste prepuni licemjerja i bezakonja.

29Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Vi prorocima gradite grobnice i pravednicima kitite spomenike 30pa kažete: ‘Da smo živjeli u doba svojih otaca, ne bismo sudjelovali u prolijevanju proročke krvi.’ 31Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi onih koji su ubijali proroke. 32Dovršite, dakle, to što su oni započeli!23:32 U grčkome: Dopunite mjeru svojih otaca!

33Zmije! Leglo zmijsko! Kako ćete izbjeći osudi pakla? 34Šaljem vam, evo, proroke, mudrace i pismoznance. Neke ćete od njih ubiti i raspeti, druge bičevati po sinagogama i progoniti od grada do grada 35tako da na vas padne sva pravedna krv prolivena na zemlji, od krvi pravednog Abela pa do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojega ste ubili između Hrama i žrtvenika. 36Zaista vam kažem, sva će ta krv pasti na ovaj naraštaj!”

Isus tuži nad Jeruzalemom

(Lk 13:34-35)

37“Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ Božje poslanike! Koliko sam puta htio okupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja piliće pod krila, ali niste htjeli! 38A sada će ti, eto, kuća biti napuštena. 39I kažem vam, nećete me više vidjeti sve dok ne uzviknete: ‘Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!’”23:39 Vidjetii Psalam 118:26.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Матто 23:1-39

Предостережение от лицемерия

(Мк. 12:38-39; Лк. 11:43-46; 20:45-46)

1Тогда Исо сказал народу и Своим ученикам:

2– Место Мусо заняли учители Таврота и блюстители Закона. 3Поэтому вы должны делать всё, что они говорят, но их собственным делам подражать не следует, потому что они проповедуют одно, а делают другое. 4Они взваливают на плечи людей непомерно тяжёлые ноши, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть этот груз.

5Они всё делают напоказ: их коробочки с текстами из Таврота становятся всё шире, и кисточки на краях одежды – всё длиннее23:5 Основываясь на словах Священного Писания (см. Исх. 13:9, 16; Втор. 6:8; 11:18), иудеи во время молитвы привязывали ко лбу и на левую руку кожаные коробочки (филактерии) с текстами из Таврота. Кроме того, они нашивали кисти на края своей верхней одежды (см. Чис. 15:37-41; Втор. 22:12). Такие кисти, по всей вероятности, носил и Сам Исо Масех (см. 9:20; 14:36). Но блюстители Закона, желая показать всем свою особую набожность, чрезмерно увеличивали размеры своих филактерий и длину кистей на одежде.. 6Им нравится занимать почётные места на пирах и в молитвенных домах. 7Они любят, когда их приветствуют в людных местах и когда люди обращаются к ним: «Учитель».

8Вас же пусть не называют учителями, потому что у вас только один Учитель, а вы все – братья. 9И ни к кому на земле не обращайтесь «отец»23:9 Здесь нужно понять, что речь не идёт о родных отцах, но о том, что мы никого не должны превозносить в своей среде, используя высокие религиозные титулы, саны и т. п., потому что у вас только один Отец, Который на небе. 10Пусть вас не называют наставниками, потому что у вас один только Наставник – Масех. 11Самый великий из вас пусть будет вам слугой, 12потому что, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, будет возвышен.

Исо Масех обличает религиозных вождей

(Лк. 11:39-42, 44, 47-52)

13-14– Горе вам, учители Таврота и блюстители Закона! Лицемеры! Вы закрываете перед людьми вход в Царство Всевышнего, сами не входите в него и не даёте войти тем, кто хочет23:13-14 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Горе вам, учители Таврота и блюстители Закона! Вы разоряете дома вдов и напоказ долго молитесь. За это вас ждёт очень суровое наказание»..

15– Горе вам, учители Таврота и блюстители Закона! Лицемеры! Вы проходите море и сушу, чтобы найти себе учеников, а когда вы находите хотя бы одного, то делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами.

16– Горе вам, слепые поводыри! Вы говорите: «Если кто поклянётся храмом, это ещё ничего не значит, но если кто поклянётся золотом храма, то он связан своей клятвой». 17Вы – слепые безумцы! Что важнее: золото или храм, освятивший золото? 18Вы говорите: «Если кто поклянётся жертвенником, то это ещё ничего не значит, но если кто поклянётся даром, принесённым на жертвенник, тот связан своей клятвой». 19Слепцы! Что важнее: дар или жертвенник, который освящает дар? 20Тот, кто поклялся жертвенником, поклялся и всем, что на жертвеннике, 21и кто клянётся храмом, клянётся и Тем, Кто обитает в храме. 22Кто клянётся небом, тот клянётся престолом Всевышнего и Тем, Кто сидит на нём.

23– Горе вам, учители Таврота и блюстители Закона! Лицемеры! Вы даёте десятую часть с мяты, укропа и зиры23:23 См. Лев. 27:30-33; Чис. 18:21; Втор. 14:22-27., а самым важным в Законе – справедливостью, милостью и верностью – вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. 24Слепые поводыри! Вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете23:24 Блюстители Закона процеживали свои напитки, очищая их от комаров, попавших туда, чтобы случайно не съесть их и не оскверниться (см. Лев. 11:20-23). Исо здесь говорит им о том, что они придают значение второстепенному и при этом «проглатывают верблюда», самое большое ритуально нечистое животное в Иудее (см. Лев. 11:4; Втор. 14:7)..

25– Горе вам, учители Таврота и блюстители Закона! Лицемеры! Вы заботитесь о внешнем, в то время как внутри вы полны алчности и распущенности – это всё равно, как если бы вы очищали чаши и блюда только снаружи. 26Слепой блюститель Закона! Очисти сначала чашу и блюдо внутри, тогда и снаружи они станут чисты.

27– Горе вам, учители Таврота и блюстители Закона! Лицемеры! Вы – как побелённые гробницы23:27 В Иудее гробницы обычно белили, чтобы их можно было заметить издалека, поскольку прикосновение к гробнице приводило к ритуальному осквернению (см. Чис. 19:16)., которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. 28Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония.

29– Горе вам, учители Таврота и блюстители Закона! Лицемеры! Вы строите гробницы пророкам, украшаете надгробные памятники праведникам 30и говорите: «Если бы мы жили во времена наших предков, то мы бы не проливали вместе с ними крови пророков». 31Тем самым вы свидетельствуете о себе, что вы потомки тех, кто убил пророков. 32Ну что же, продолжайте пополнять чашу злодейств ваших отцов! 33Змеи, отродье змеиное! Вы ещё надеетесь избежать осуждения и не попасть в ад?! 34Вот Я посылаю к вам пророков, мудрых людей, учителей Таврота, а вы некоторых из них убьёте и распнёте, других будете бичевать в ваших молитвенных домах и гнать из города в город. 35И потому падёт на вас вина за кровь всех праведников, пролитую на земле, от крови Авеля и до крови Закарии, сына Берехии, которого вы убили во дворе храма, возле жертвенника23:35 У иудеев был другой порядок книг Священного Писания. И согласно ему убийство Закарии последнее из упоминаемых там (см. 2 Лет. 24:20-22). Смерть же Авеля была первым убийством на земле (см. Нач. 4:1-10).. 36Говорю вам истину: наказание за все эти преступления падёт на нынешнее поколение.

Исо Масех оплакивает Иерусалим

(Лк. 13:34-35)

37– О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе! Сколько раз Я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели! 38А теперь ваш дом оставляется вам пустым23:38 См. Иер. 22:5.. 39Говорю вам, что вы уже не увидите Меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен Тот, Кто приходит во имя Вечного!»23:39 Заб. 117:26.