Knijga O Kristu

Matej 19:1-30

O braku i rastavi

(Mk 10:1-12; Lk 16:18)

1Kad je Isus završio s govorom, ode iz Galileje u Judeju s istočne strane rijeke Jordana. 2Za njim je pošlo silno mnoštvo te ih je on ondje iscjeljivao.

3Priđu mu neki farizeji pa ga upitaju pokušavajući ga zaskočiti: “Smije li se muž razvesti od žene zbog bilo kojeg razloga?”

4On odgovori: “Niste li u Pismu čitali da ih je Stvoritelj na početku stvorio ‘muškim i ženskim’19:4 Postanak 1:27; 5:2. 5i da je rekao: ‘Čovjek će ostaviti oca i majku da bi se sjedinio sa svojom ženom, i njih će dvoje biti jedno tijelo’?19:5 Postanak 2:24. 6Njih dvoje, prema tome, nisu više dva, nego jedno. Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio!”

7“Zašto je onda Mojsije rekao da muž treba ženi samo napisati otpusnicu pa se može razvesti?”19:7 Ponovljeni zakon 24:1. upitaju.

8Isus im odgovori: “Mojsije je učinio taj ustupak da možete otpustiti svoju ženu zbog vaših tvrdih srca, ali u početku nije bilo tako. 9Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda—pa se oženi drugom, čini preljub.”19:9 U nekim rukopisima još stoji: I onaj tko se oženi razvedenicom, čini preljub.

10Nato će Isusovi učenici: “Ako je između muža i žene tako, onda je bolje ne ženiti se!”

11“Ne mogu to razumjeti svi, nego samo oni kojima je dano”, reče im Isus. 12“Ima ljudi koji su od rođenja nesposobni za ženidbu, ima ih koje su ljudi za to onesposobili, a neki se dragovoljno odriču ženidbe zaradi nebeskoga kraljevstva. Tko može shvatiti, neka shvati!”

Isus blagoslivlja djecu

(Mk 10:13-16; Lk 18:15-17)

13Tada mu dovodili djecu da na njih stavi ruke i da se pomoli. Učenici su im to priječili. 14Isus im nato reče: “Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada nebesko kraljevstvo!” 15Položi na njih ruke, a zatim ode odande.

Isus i bogataš

(Mk 10:17-31; Lk 18:18-30)

16Priđe mu neki čovjek i upita: “Učitelju, koje dobro moram činiti da bih zadobio vječni život?”

17Isus mu reče: “Zašto me pitaš o dobrome? Samo je jedan dobar—Bog! Ali ako želiš ući u život, ispunjaj zapovijedi!”

18“Koje?” upita on.

Isus odgovori: “Ne ubij”, “Ne čini preljub”, “Ne ukradi”, “Ne svjedoči lažno”, 19“Poštuj oca i majku i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!”19:18-19 Izlazak 20:12-16; Levitski zakonik 19:18; Ponovljeni zakon 5:16-20.

20“Sve sam to činio”, reče mu mladić. “Što mi još nedostaje?”

21“Želiš li biti savršenim,” odgovori Isus, “idi i prodaj sve što imaš, a novac razdijeli siromasima pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me!” 22Kad je mladić to čuo, se ražalosti i ode jer je imao veliki imetak.

23Isus nato reče učenicima: “Zaista vam kažem, teško je bogatašu ući u nebesko kraljevstvo! 24I opet vam kažem: Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!”

25Učenici se zaprepaste. “Pa tko se onda uopće može spasiti?” pitali su.

26Isus ih pozorno pogleda pa reče: “Ljudima je to potpuno nemoguće, ali ne i Bogu. Ali Bogu je sve moguće!”

27Tada mu Petar reče: “Evo, mi smo sve ostavili da te slijedimo. Što ćemo za to dobiti?”

28Isus odgovori: “Zaista vam kažem, kada ja, Sin Čovječji, sjednem o obnovi svijeta na svoje slavno prijestolje, vi ćete sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena. 29A svatko tko zaradi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, primit će stostruko i baštiniti vječni život. 30Ali mnogi koji su sada prvi tada će biti na zadnjemu mjestu, a mnogi koje ovdje smatraju zadnjima ondje će biti najveći.”

New Russian Translation

Матфея 19:1-30

Учение Иисуса о браке и разводе

(Мк. 10:1-12)

1Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудею. 2За Ним последовало множество людей, и Он исцелил их там.

3Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая Его, спросили:

– По любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?

4– Разве вы не читали, – ответил Иисус, – что в начале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной19:4 См. Быт. 1:27; 5:2. 5и сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»?19:5 См. Быт. 2:24. 6Так что их уже не двое, они – одна плоть. Итак, что Бог соединил, то человек не должен разделять.

7Они сказали Ему:

– Почему же тогда Моисей велел давать жене разводное письмо и отпускать ее?19:7 См. Втор. 24:1, 3.

8– Моисей разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших сердец, – ответил им Иисус. – Но вначале так не было. 9Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине ее измены, и женится на другой, тот нарушает супружескую верность19:9 В некоторых рукописях присутствуют слова: «И так же тот, кто женится на разведенной женщине, нарушает супружескую верность»..

10Ученики сказали Иисусу:

– Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться.

11Иисус ответил:

– Не все могут принять Мои слова, а лишь те, кому это дано. 12Некоторые родились скопцами, других такими сделали люди, а третьи отказались от брака ради Небесного Царства19:12 См. 1 Кор. 7:7, 32-34.. Пусть те, кому это дано, поступают так.

Иисус благословляет детей

(Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17)

13Тогда к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. 14Но Иисус сказал:

– Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как они.

15И, возложив на детей руки, Иисус ушел оттуда.

Богач и Иисус

(Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30)

16К Нему подошел человек и спросил:

– Учитель, что я должен сделать благого, чтобы получить вечную жизнь?

17– Зачем ты спрашиваешь Меня о благом? – сказал Иисус. – Благ только один Бог. Но если ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай заповеди.

18– Какие? – спросил тот.

Иисус ответил:

– «Не убивай», «не нарушай супружескую верность», «не кради», «не лжесвидетельствуй»19:18 См. Исх. 20:13-16; Втор. 5:17-20., 19«почитай отца и мать»19:19 См. Исх. 20:12; Втор. 5:16. и «люби ближнего твоего, как самого себя»19:19 См. Лев. 19:18..

20– Все это я соблюдаю, – ответил молодой человек, – чего еще мне недостает?

21Иисус ответил:

– Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за Мной.

22Когда молодой человек это услышал, то отошел опечаленный, потому что он владел большим имуществом.

23Тогда Иисус сказал Своим ученикам:

– Говорю вам истину: трудно будет богатому войти в Небесное Царство. 24Также говорю вам: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Божье Царство.

25Когда ученики это услышали, они сильно удивились:

– Кто же тогда вообще может быть спасен?

26Иисус посмотрел на них и сказал:

– Человеку это невозможно, но Богу все возможно.

27Петр сказал Ему:

– Вот, мы все оставили и пошли за Тобой. Что же нам будет?

28На это Иисус ответил им:

– Говорю вам истину: когда весь мир обновится, и Сын Человеческий сядет на престоле Своей славы, тогда и вы, последовавшие за Мной, тоже сядете на двенадцати престолах править19:28 Или: «судить». двенадцатью родами Израиля. 29И всякий, кто оставил дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат больше и станет наследником вечной жизни. 30Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены.