Knijga O Kristu

Matej 19:1-30

O braku i rastavi

(Mk 10:1-12; Lk 16:18)

1Kad je Isus završio s govorom, ode iz Galileje u Judeju s istočne strane rijeke Jordana. 2Za njim je pošlo silno mnoštvo te ih je on ondje iscjeljivao.

3Priđu mu neki farizeji pa ga upitaju pokušavajući ga zaskočiti: “Smije li se muž razvesti od žene zbog bilo kojeg razloga?”

4On odgovori: “Niste li u Pismu čitali da ih je Stvoritelj na početku stvorio ‘muškim i ženskim’19:4 Postanak 1:27; 5:2. 5i da je rekao: ‘Čovjek će ostaviti oca i majku da bi se sjedinio sa svojom ženom, i njih će dvoje biti jedno tijelo’?19:5 Postanak 2:24. 6Njih dvoje, prema tome, nisu više dva, nego jedno. Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio!”

7“Zašto je onda Mojsije rekao da muž treba ženi samo napisati otpusnicu pa se može razvesti?”19:7 Ponovljeni zakon 24:1. upitaju.

8Isus im odgovori: “Mojsije je učinio taj ustupak da možete otpustiti svoju ženu zbog vaših tvrdih srca, ali u početku nije bilo tako. 9Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda—pa se oženi drugom, čini preljub.”19:9 U nekim rukopisima još stoji: I onaj tko se oženi razvedenicom, čini preljub.

10Nato će Isusovi učenici: “Ako je između muža i žene tako, onda je bolje ne ženiti se!”

11“Ne mogu to razumjeti svi, nego samo oni kojima je dano”, reče im Isus. 12“Ima ljudi koji su od rođenja nesposobni za ženidbu, ima ih koje su ljudi za to onesposobili, a neki se dragovoljno odriču ženidbe zaradi nebeskoga kraljevstva. Tko može shvatiti, neka shvati!”

Isus blagoslivlja djecu

(Mk 10:13-16; Lk 18:15-17)

13Tada mu dovodili djecu da na njih stavi ruke i da se pomoli. Učenici su im to priječili. 14Isus im nato reče: “Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada nebesko kraljevstvo!” 15Položi na njih ruke, a zatim ode odande.

Isus i bogataš

(Mk 10:17-31; Lk 18:18-30)

16Priđe mu neki čovjek i upita: “Učitelju, koje dobro moram činiti da bih zadobio vječni život?”

17Isus mu reče: “Zašto me pitaš o dobrome? Samo je jedan dobar—Bog! Ali ako želiš ući u život, ispunjaj zapovijedi!”

18“Koje?” upita on.

Isus odgovori: “Ne ubij”, “Ne čini preljub”, “Ne ukradi”, “Ne svjedoči lažno”, 19“Poštuj oca i majku i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!”19:18-19 Izlazak 20:12-16; Levitski zakonik 19:18; Ponovljeni zakon 5:16-20.

20“Sve sam to činio”, reče mu mladić. “Što mi još nedostaje?”

21“Želiš li biti savršenim,” odgovori Isus, “idi i prodaj sve što imaš, a novac razdijeli siromasima pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me!” 22Kad je mladić to čuo, se ražalosti i ode jer je imao veliki imetak.

23Isus nato reče učenicima: “Zaista vam kažem, teško je bogatašu ući u nebesko kraljevstvo! 24I opet vam kažem: Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!”

25Učenici se zaprepaste. “Pa tko se onda uopće može spasiti?” pitali su.

26Isus ih pozorno pogleda pa reče: “Ljudima je to potpuno nemoguće, ali ne i Bogu. Ali Bogu je sve moguće!”

27Tada mu Petar reče: “Evo, mi smo sve ostavili da te slijedimo. Što ćemo za to dobiti?”

28Isus odgovori: “Zaista vam kažem, kada ja, Sin Čovječji, sjednem o obnovi svijeta na svoje slavno prijestolje, vi ćete sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena. 29A svatko tko zaradi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, primit će stostruko i baštiniti vječni život. 30Ali mnogi koji su sada prvi tada će biti na zadnjemu mjestu, a mnogi koje ovdje smatraju zadnjima ondje će biti najveći.”

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬太福音 19:1-30

論休妻

1耶穌說完這番話,就離開加利利來到約旦河對岸的猶太地區。 2有一大群人跟著祂,祂就在那裡醫好了他們的病。

3有幾個法利賽人到耶穌那裡想試探祂,便問祂:「丈夫可以用任何理由休妻嗎?」

4耶穌回答說:「你們沒有讀過嗎?太初,造物主造了男人和女人,並且說, 5『因此,人要離開父母,與妻子結合,二人成為一體。』 6這樣,夫妻不再是兩個人,而是一體了。因此,上帝配合的,人不可分開。」

7他們追問:「那麼,為什麼摩西說,只要給妻子休書,就可以休她呢?」

8耶穌說:「因為摩西知道你們鐵石心腸,所以才准你們休妻。但起初並不是這樣。 9我告訴你們,除非是妻子不貞,否則,任何人休妻另娶,就是犯通姦罪19·9 有古卷在此處有「娶被休女子的人也犯了通姦罪」。。」

10門徒對耶穌說:「如果夫妻關係是這樣,還不如不結婚。」

11耶穌說:「這話不是每個人都能接受的,只有那些得到這種恩賜的人才能接受。 12人不結婚的原因很多,有些是因為先天的缺陷,有些是被人閹了,也有些是為了天國而自己放棄結婚的權利。誰能接受,就讓他接受吧。」

耶穌為小孩子祝福

13有人帶著小孩子來見耶穌,請求耶穌為他們按手禱告,卻受到門徒的責備。

14耶穌說:「讓小孩子到我這裡來,不要阻止他們,因為天國屬於這樣的人。」 15於是祂為他們按手禱告,然後才離開那裡。

有錢的青年

16有一個人來請教耶穌:「老師,我該做什麼善事才能獲得永生呢?」

17耶穌說:「你為什麼問我做什麼善事?只有上帝是善的,你要得永生,就必須遵守祂的誡命。」

18那人問:「什麼誡命呢?」

耶穌答道:「不可殺人,不可通姦,不可偷盜,不可作偽證, 19要孝敬父母,並且愛鄰如己。」

20那青年說:「這些我早已遵守了,還缺什麼呢?」

21耶穌告訴他:「如果你想做到純全,就去變賣所有的產業,送給窮人,你就必有財寶存在天上,然後你來跟從我。」 22那青年聽後,便憂傷地走了,因為他有許多產業。

23事後,耶穌對門徒說:「我實在告訴你們,有錢人進天國很困難。 24我再告訴你們,駱駝穿過針眼比有錢人進上帝的國還容易呢!」

25門徒聽了,驚奇地問:「這樣,誰能得救呢?」

26耶穌看著他們說:「對人而言,這不可能;但對上帝而言,凡事都可能。」

27彼得問道:「你看,我們已經撇下一切來跟從你了,將來會有什麼獎賞呢?」

28耶穌說:「我實在告訴你們,到萬物更新、人子坐在祂榮耀的寶座上時,你們這些跟從我的人也要坐在十二個寶座上,審判以色列的十二個支派。 29無論誰為我的名而撇下房屋、弟兄、姊妹、父母、兒女或田地,都要得到百倍的賞賜,而且承受永生。 30然而,許多為首的將要殿後,殿後的將要為首。」