Knijga O Kristu

Marko 16:1-20

Isusovo uskrsnuće

(Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Iv 20:1-18)

1Kad prođe subota, Marija Magdalena, Saloma i Marija majka Jakovljeva odu kupiti mirisne pomasti da pomažu Isusovo tijelo. 2I u nedjelju16:2 U grčkome: prvoga dana tjedna. vrlo rano ujutro, još za izlaska sunca, pođu na grob. 3Putem su se pitale: “Tko će nam odmaknuti kamen s ulaza u grob?”

4Ali kad stignu, ugledaju da je kamen već odmaknut. Bio je to uistinu velik kamen. 5Uđu u grob i zdesna ugledaju mladića u dugoj bijeloj haljini kako sjedi. Žene se zaprepaste. 6On im reče: “Ne bojte se! Što se toliko čudite? Vi tražite raspetoga Isusa Nazarećanina. Nije ovdje; uskrsnuo je! Evo, tu su mu položili tijelo. 7Idite javiti njegovim učenicima i Petru: Isus ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti, kako vam je i rekao.” 8Žene pobjegnu s groba dršćući i zaprepaštene. Od straha nikome nisu ništa kazale.16:8 Većina najstarijih rukopisa Evanđelja po Marku završava s osmim stihom. Ostali rukopisi sadrže različite svršetke. Ovdje su navedena dva od najvjerodostojnijih svršetaka.

(Kraći svršetak Evanđelja po Marku)

Poslije su o tim uputama ukratko izvijestile Petra i ostale učenike. Isus ih je poslije osobno poslao da od istoka do zapada naviještaju svetu i pouzdanu poruku o spasenju koje daje vječni život. Amen.

(Duži svršetak Evanđelja po Marku)

9Isus je uskrsnuo rano ujutro u nedjelju.16:9 U grčkome: prvoga dana tjedna. Najprije se ukazao Mariji iz Magdale, iz koje bijaše istjerao sedam zlih duhova. 10Ona to ode javiti njegovim sljedbenicima koji su tugovali i plakali. 11Ali kad im je rekla da je živ i da ga je vidjela, nisu joj povjerovali.

12Nakon toga Isus se ukazao u drugom obličju dvojici svojih sljedbenika koji su išli putem iz Jeruzalema na selo. 13Oni su to javili ostalima, ali ni njima nisu vjerovali.

14Zatim se ukaže jedanaestorici učenika dok su skupa jeli. Prekori ih zbog nevjere i tvrdoglavog odbijanja da povjeruju onima koji su ga vidjeli poslije uskrsnuća.

Veliko poslanje i uznesenje Isusovo

(Mt 28:18-20; Lk 24:36-53; Iv 20:19-23; Djela 1:7-12)

15Usto im reče: “Idite po cijelome svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakome, svakom stvorenju. 16Tko povjeruje i krsti se, bit će spašen. Tko ne povjeruje, bit će osuđen. 17One koji budu vjerovali pratit će čudesni znaci: izgonit će zle duhove u moje ime, govorit će novim jezicima, 18moći će bez opasnosti uzimati zmije u ruke, a popiju li što otrovno, neće im nauditi; na bolesnike će stavljati ruke i oni će ozdravljati.”

19Kada im je Gospodin Isus to rekao, uznesen je na nebo i sjeo je zdesna Bogu. 20Učenici su otišli posvuda propovijedati, a Gospodin je s njima djelovao i čudesnim znacima potvrđivao Riječ koju su propovijedali.

New International Version – UK

Mark 16:1-20

Jesus has risen

1When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus’ body. 2Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb 3and they asked each other, ‘Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?’

4But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. 5As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed.

6‘Don’t be alarmed,’ he said. ‘You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen! He is not here. See the place where they laid him. 7But go, tell his disciples and Peter, “He is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you.” ’

8Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone, because they were afraid.16:8 Some manuscripts have the following ending between verses 8 and 9, and one manuscript has it after verse 8 (omitting verses 9-20): Then they quickly reported all these instructions to those around Peter. After this, Jesus himself also sent out through them from east to west the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation. Amen.

[The earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have verses 9–20.]

9When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons. 10She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. 11When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it.

12Afterwards Jesus appeared in a different form to two of them while they were walking in the country. 13These returned and reported it to the rest; but they did not believe them either.

14Later Jesus appeared to the Eleven as they were eating; he rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen.

15He said to them, ‘Go into all the world and preach the gospel to all creation. 16Whoever believes and is baptised will be saved, but whoever does not believe will be condemned. 17And these signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; 18they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on people who are ill, and they will get well.’

19After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. 20Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it.