Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 9

Isus iscjeljuje uzetog čovjeka

1Tako Isus uđe u lađicu i preplovi do svojega grada.

Ondje mu donesu uzetog čovjeka na nosilima. Kad Isus vidje njihovu vjeru, reče bolesniku: 'Hrabro, sinko, oprošteni su ti grijesi!'

A neki od pismoznanaca pomisle: 'Ovaj huli!'

Isus je prozreo što misle, pa ih upita: 'Zašto mislite zlo u srcu?

Što je lakše reći uzetom čovjeku: "Grijesi su ti oprošteni' ili "Ustani i idi''?

Dokazat ću vam da ja, Sin Čovječji, imam vlast na zemlji opraštati grijehe.' Okrene se zatim prema uzetome i reče: 'Ustani, uzmi nosila i idi kući!'

On ustane i ode kući.

Kad je mnoštvo to vidjelo, zaprepaste se i počnu slaviti Boga što je ljudima dao takvu vlast.

Isus poziva Mateja

Odlazeći odande, Isus ugleda čovjeka imenom Matej kako ubire porez. 'Pođi za mnom!' reče mu. Matej ustane i pođe za njim.

10 Dok je Isus poslije bio u kući za stolom, došli su brojni ubirači poreza i grešnici i pridružili se njemu i njegovim učenicima.

11 Pošto su to vidjeli, farizeji upitaju njegove učenike: 'Zašto vaš učitelj jede s ubiračima poreza i grešnicima?'

12 Isus je to čuo, pa reče: 'Ne treba liječnik zdravima, nego bolesnima!'

13 Proučite što znači: "Draže mi je da ste milosrdni nego da mi prinosite žrtve.' Jer nisam došao zvati pravednike, već grešnike.'

Rasprava o postu

14 Jednom dođu k Isusu učenici Ivana Krstitelja te ga upitaju: 'Zašto tvoji učenici ne poste kao što postimo mi i farizeji?'

15 'Mogu li uzvanici na svadbenoj večeri tugovati dok je mladoženja s njima? Ali doći će dani kada će im ugrabiti mladoženju. Tada će postiti.

16 Nitko ne krpa rupe na staroj odjeći zakrpom od još nesmočena platna. Zakrpa bi se skupila, razvukla tkaninu i napravila još veću rupu.

17 Ne ulijeva se novo vino u stare mjehove jer bi se raspuknuli. Vino bi se prolilo, a mjehovi uništili. Novo se vino lijeva u nove mjehove. Tako se sačuva i jedno i drugo.'

Isus iscjeljuje zbog velike vjere ljudi

18 Dok je još govorio, pristupi mu neki poglavar i padne pred njega ničice klanjajući se. 'Kćerka mi je umrla

19 Isus pođe s učenicima njegovu domu.

20 Neka žena koja je već dvanaest godina bolovala od krvarenja priđe mu otraga i dotakne skut njegova ogrtača

21 jer je pomislila: 'Dodirnem li samo njegovu odjeću, ozdravit ću!'

22 Isus se okrene i spazi ju te joj reče: 'Samo hrabro, kćeri! Tvoja te vjera iscijelila.' I žena istoga trena ozdravi.

23 Kad je Isus stigao do poglavarova doma, ugleda bučno mnoštvo i svirače.

24 'Odstupite! Djevojčica nije umrla, nego samo spava!' A oni ga počnu ismijavati.

25 Kad ih je istjerao, Isus uđe k djevojčici i uzme ju za ruku, a ona ustane.

26 Glas o tome proširio se cijelim krajem.

Isus iscjeljuje slijepce i njemaka

27 Kad je Isus odande odlazio, dva slijepca pođu za njime vičući: 'Smiluj nam se, sine Davidov!'
28     Pođu za njim ravno u kuću u kojoj je odsjeo, a Isus ih upita: 'Vjerujete li da to mogu učiniti?'
    'Vjerujemo, Gospodine
29     Tada im dotakne oči i reče: 'Neka vam bude prema vašoj vjeri!'

30 I oči im se otvore. Isus ih strogo upozori: 'Nikome o tomu ne pričajte!'

31 Ali oni, kad iziđu, prošire glas o njemu po cijelome kraju.

32 Tek što su oni izišli, dovedu mu nijema i opsjednuta čovjeka.

33 Isus istjera zlog duha, a njemak progovori. Mnoštvo se silno čudilo. 'Takvo što u Izraelu još nikada nismo vidjeli!'

34 Ali farizeji su govorili: 'On izgoni zle duhove pomoću poglavice zlih duhova.'

Potreba za radnicima

35 Isus je putovao po svim gradovima i selima poučavajući u židovskim sinagogama, navješćujući Radosnu vijest o kraljevstvu te iscjeljujući ljude od svake bolesti i nemoći.

36 Sažalilo mu se mnoštvo koje je dolazilo jer su ljudi bili izmučeni i zapušteni poput ovaca bez pastira.

37 'žetva je vrlo velika, a radnika je tako malo

38 'Zato molite gospodara da pošalje radnike u svoju žetvu.'

New International Reader's Version

Matthew 9

Jesus Forgives and Heals a Man Who Could Not Walk

1Jesus stepped into a boat. He went over to the other side of the lake and came to his own town. Some men brought to him a man who could not walk. He was lying on a mat. Jesus saw that they had faith. So he said to the man, “Don’t lose hope, son. Your sins are forgiven.”

Then some teachers of the law said to themselves, “This fellow is saying a very evil thing!”

Jesus knew what they were thinking. So he said, “Why do you have evil thoughts in your hearts? Is it easier to say, ‘Your sins are forgiven’? Or to say, ‘Get up and walk’? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.” So he spoke to the man who could not walk. “Get up,” he said. “Take your mat and go home.” The man got up and went home. When the crowd saw this, they were filled with wonder. They praised God for giving that kind of authority to a human being.

Jesus Chooses Matthew and Eats With Sinners

As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew. He was sitting at the tax collector’s booth. “Follow me,” Jesus told him. Matthew got up and followed him.

10 Later Jesus was having dinner at Matthew’s house. Many tax collectors and sinners came. They ate with Jesus and his disciples. 11 The Pharisees saw this. So they asked the disciples, “Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?”

12 Jesus heard this. So he said, “Those who are healthy don’t need a doctor. Sick people do. 13 Go and learn what this means, ‘I want mercy and not sacrifice.’ (Hosea 6:6) I have not come to get those who think they are right with God to follow me. I have come to get sinners to follow me.”

Jesus Is Asked About Fasting

14 One day John’s disciples came. They said to Jesus, “We and the Pharisees often go without eating. Why don’t your disciples go without eating?”

15 Jesus answered, “How can the guests of the groom be sad while he is with them? The time will come when the groom will be taken away from them. Then they will fast.

16 “People don’t sew a patch of new cloth on old clothes. The new piece will pull away from the old. That will make the tear worse. 17 People don’t pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst. The wine will run out, and the wineskins will be destroyed. No, people pour new wine into new wineskins. Then both are saved.”

Jesus Heals a Dead Girl and a Suffering Woman

18 While Jesus was saying this, a synagogue leader came. He got down on his knees in front of Jesus. He said, “My daughter has just died. But come and place your hand on her. Then she will live again.” 19 Jesus got up and went with him. So did his disciples.

20 Just then a woman came up behind Jesus. She had a sickness that made her bleed. It had lasted for 12 years. She touched the edge of his clothes. 21 She thought, “I only need to touch his clothes. Then I will be healed.”

22 Jesus turned and saw her. “Dear woman, don’t give up hope,” he said. “Your faith has healed you.” The woman was healed at that moment.

23 When Jesus entered the synagogue leader’s house, he saw the noisy crowd and people playing flutes. 24 He said, “Go away. The girl is not dead. She is sleeping.” But they laughed at him. 25 After the crowd had been sent outside, Jesus went in. He took the girl by the hand, and she got up. 26 News about what Jesus had done spread all over that area.

Jesus Heals Two Blind Men

27 As Jesus went on from there, two blind men followed him. They called out, “Have mercy on us, Son of David!”

28 When Jesus went indoors, the blind men came to him. He asked them, “Do you believe that I can do this?”

“Yes, Lord,” they replied.

29 Then he touched their eyes. He said, “It will happen to you just as you believed.” 30 They could now see again. Jesus strongly warned them, “Be sure that no one knows about this.” 31 But they went out and spread the news. They talked about him all over that area.

32 While they were going out, another man was brought to Jesus. A demon controlled him, and he could not speak. 33 When the demon was driven out, the man spoke. The crowd was amazed. They said, “Nothing like this has ever been seen in Israel.”

34 But the Pharisees said, “He drives out demons by the power of the prince of demons.”

There Are Only a Few Workers

35 Jesus went through all the towns and villages. He taught in their synagogues. He preached the good news of the kingdom. And he healed every illness and sickness. 36 When he saw the crowds, he felt deep concern for them. They were treated badly and were helpless, like sheep without a shepherd. 37 Then Jesus said to his disciples, “The harvest is huge. But there are only a few workers. 38 So ask the Lord of the harvest to send workers out into his harvest field.”