Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 9

Isus iscjeljuje uzetog čovjeka

1Tako Isus uđe u lađicu i preplovi do svojega grada.

Ondje mu donesu uzetog čovjeka na nosilima. Kad Isus vidje njihovu vjeru, reče bolesniku: 'Hrabro, sinko, oprošteni su ti grijesi!'

A neki od pismoznanaca pomisle: 'Ovaj huli!'

Isus je prozreo što misle, pa ih upita: 'Zašto mislite zlo u srcu?

Što je lakše reći uzetom čovjeku: "Grijesi su ti oprošteni' ili "Ustani i idi''?

Dokazat ću vam da ja, Sin Čovječji, imam vlast na zemlji opraštati grijehe.' Okrene se zatim prema uzetome i reče: 'Ustani, uzmi nosila i idi kući!'

On ustane i ode kući.

Kad je mnoštvo to vidjelo, zaprepaste se i počnu slaviti Boga što je ljudima dao takvu vlast.

Isus poziva Mateja

Odlazeći odande, Isus ugleda čovjeka imenom Matej kako ubire porez. 'Pođi za mnom!' reče mu. Matej ustane i pođe za njim.

10 Dok je Isus poslije bio u kući za stolom, došli su brojni ubirači poreza i grešnici i pridružili se njemu i njegovim učenicima.

11 Pošto su to vidjeli, farizeji upitaju njegove učenike: 'Zašto vaš učitelj jede s ubiračima poreza i grešnicima?'

12 Isus je to čuo, pa reče: 'Ne treba liječnik zdravima, nego bolesnima!'

13 Proučite što znači: "Draže mi je da ste milosrdni nego da mi prinosite žrtve.' Jer nisam došao zvati pravednike, već grešnike.'

Rasprava o postu

14 Jednom dođu k Isusu učenici Ivana Krstitelja te ga upitaju: 'Zašto tvoji učenici ne poste kao što postimo mi i farizeji?'

15 'Mogu li uzvanici na svadbenoj večeri tugovati dok je mladoženja s njima? Ali doći će dani kada će im ugrabiti mladoženju. Tada će postiti.

16 Nitko ne krpa rupe na staroj odjeći zakrpom od još nesmočena platna. Zakrpa bi se skupila, razvukla tkaninu i napravila još veću rupu.

17 Ne ulijeva se novo vino u stare mjehove jer bi se raspuknuli. Vino bi se prolilo, a mjehovi uništili. Novo se vino lijeva u nove mjehove. Tako se sačuva i jedno i drugo.'

Isus iscjeljuje zbog velike vjere ljudi

18 Dok je još govorio, pristupi mu neki poglavar i padne pred njega ničice klanjajući se. 'Kćerka mi je umrla

19 Isus pođe s učenicima njegovu domu.

20 Neka žena koja je već dvanaest godina bolovala od krvarenja priđe mu otraga i dotakne skut njegova ogrtača

21 jer je pomislila: 'Dodirnem li samo njegovu odjeću, ozdravit ću!'

22 Isus se okrene i spazi ju te joj reče: 'Samo hrabro, kćeri! Tvoja te vjera iscijelila.' I žena istoga trena ozdravi.

23 Kad je Isus stigao do poglavarova doma, ugleda bučno mnoštvo i svirače.

24 'Odstupite! Djevojčica nije umrla, nego samo spava!' A oni ga počnu ismijavati.

25 Kad ih je istjerao, Isus uđe k djevojčici i uzme ju za ruku, a ona ustane.

26 Glas o tome proširio se cijelim krajem.

Isus iscjeljuje slijepce i njemaka

27 Kad je Isus odande odlazio, dva slijepca pođu za njime vičući: 'Smiluj nam se, sine Davidov!'
28     Pođu za njim ravno u kuću u kojoj je odsjeo, a Isus ih upita: 'Vjerujete li da to mogu učiniti?'
    'Vjerujemo, Gospodine
29     Tada im dotakne oči i reče: 'Neka vam bude prema vašoj vjeri!'

30 I oči im se otvore. Isus ih strogo upozori: 'Nikome o tomu ne pričajte!'

31 Ali oni, kad iziđu, prošire glas o njemu po cijelome kraju.

32 Tek što su oni izišli, dovedu mu nijema i opsjednuta čovjeka.

33 Isus istjera zlog duha, a njemak progovori. Mnoštvo se silno čudilo. 'Takvo što u Izraelu još nikada nismo vidjeli!'

34 Ali farizeji su govorili: 'On izgoni zle duhove pomoću poglavice zlih duhova.'

Potreba za radnicima

35 Isus je putovao po svim gradovima i selima poučavajući u židovskim sinagogama, navješćujući Radosnu vijest o kraljevstvu te iscjeljujući ljude od svake bolesti i nemoći.

36 Sažalilo mu se mnoštvo koje je dolazilo jer su ljudi bili izmučeni i zapušteni poput ovaca bez pastira.

37 'žetva je vrlo velika, a radnika je tako malo

38 'Zato molite gospodara da pošalje radnike u svoju žetvu.'

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 9

Исцеление парализованного и прощение его грехов

1Исо вошёл в лодку, переправился на другую сторону озера и вернулся в город, где Он жил. Несколько человек принесли к Нему парализованного, лежащего на постели. Когда Исо увидел их веру, Он сказал парализованному:

– Не бойся, сын Мой, прощаются тебе твои грехи!

Тогда некоторые из учителей Таврота подумали про себя: «Он кощунствует!»

Зная, о чём они думают, Исо сказал:

– Почему у вас в сердце такие злые мысли? Вы, наверное, думаете, что сказать «Прощаются тебе грехи» намного легче, чем сказать «Встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Ниспосланный как Человек имеет власть на земле прощать грехи…

И Он обратился к парализованному:

– Вставай, возьми свою постель и иди домой.

Человек встал и пошёл домой. Видевшие это исполнились благоговейного ужаса и стали славить Всевышнего, давшего человеку такую власть.

Обед в доме у Матто

Когда Исо шёл оттуда, Он увидел человека по имени Матто, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин.

– Следуй за Мной, – сказал ему Исо.

Тот встал и пошёл за Ним. 10 Позже, когда Исо возлежал за столом в доме у Матто, там собралось много сборщиков налогов и прочих грешников. Они возлегли с Исо и Его учениками. 11 Когда блюстители Закона увидели это, они спросили учеников Исо:

– Почему ваш Учитель ест со сборщиками налогов и грешниками?

12 Когда Исо услышал это, Он сказал:

– Не здоровым нужен врач, а больным. 13 Попытайтесь вначале понять, что значат слова: «Милости хочу, а не жертвы»[a]. Я пришёл призвать не праведников, а грешников.

О посте

14 Затем пришли ученики Яхьё и спросили:

– Почему мы и блюстители Закона постимся, а Твои ученики – нет?

15 Исо ответил им так:

– Разве могут гости на свадьбе печалиться, когда с ними жених? Но наступит время, когда жених будет взят от них, вот тогда они и будут поститься.[b] 16 Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани: она, когда сядет, разорвёт дыру ещё больше. 17 Никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе бурдюки прорвутся: и вино вытечет, и бурдюки пропадут. Нет, молодое вино наливают в новые бурдюки, тогда и то и другое будет цело.

Господство Исо Масеха над болезнью и смертью

18 Когда Исо ещё говорил, к Нему подошёл один начальник. Он поклонился Исо и сказал:

– Моя дочь только что умерла, но если Ты придёшь и возложишь на неё руку, она оживёт.

19 Исо встал и пошёл с ним. Ученики тоже пошли за ними. 20 В это время к Исо сзади подошла женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, и прикоснулась к кисточке на краю Его одежды[c]. 21 Она думала про себя: «Если я только прикоснусь к Его одежде, то исцелюсь». 22 Исо обернулся и увидел её.

– Не бойся, дочь Моя, – сказал Он, – твоя вера исцелила тебя.

И женщина в тот же момент выздоровела.

23 Когда Исо вошёл в дом начальника и увидел свирельщиков, приглашённых для похорон, и смятение толпы, 24 Он сказал:

– Выйдите, ведь девочка не умерла, а спит.

Но они лишь посмеялись над Ним. 25 Когда людей всё-таки удалили, Исо вошёл, взял девочку за руку, и она встала. 26 Слух об этом распространился по всей округе.

Исцеление двух слепых и немого

27 Когда Исо вышел оттуда, за Ним пошли двое слепых, крича:

– Сжалься над нами, Сын Довуда[d]!

28 Когда Он вошёл в дом, слепые подошли к Нему, и Он спросил их:

– Вы верите, что Я могу это сделать?

– Да, Повелитель, – ответили те.

29 Тогда Исо прикоснулся к их глазам и сказал:

– Пусть же с вами будет по вашей вере.

30 И они тотчас прозрели. Исо же строго наказал им:

– Смотрите, чтобы никто не узнал об этом.

31 Но они пошли и рассказали о Нём по всей округе. 32 Не успели ещё они выйти, как к Исо привели немого человека, одержимого демоном. 33 Когда демон был изгнан, человек, который был нем, заговорил. Люди удивлялись:

– Ничего подобного ещё не бывало в Исроиле.

34 Блюстители же Закона говорили:

– Он изгоняет демонов силой повелителя демонов.

Жатвы много, а работников мало

35 Исо ходил по всем городам и селениям, учил в молитвенных домах, возвещал Радостную Весть о Царстве и исцелял людей от всех болезней и немощей. 36 Увидев толпы народа, Он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы без пастуха.[e] 37 Он говорил Своим ученикам:

– Жатвы много, а работников мало. 38 Поэтому просите Хозяина жатвы, чтобы Он выслал работников на Свою жатву.

Footnotes

  1. Мат 9:13 Ос. 6:6.
  2. Мат 9:15 То есть пока Исо (жених) находился с верующими, им не нужно было печалиться и держать пост.
  3. Мат 9:20 К краям верхней мужской одежды иудеи пришивали кисточки, в которые обязательно вплетались голубые нити. Эти кисточки должны были напоминать иудеям о необходимости исполнять повеления Всевышнего (см. Чис. 15:38-40; Втор. 22:12).
  4. Мат 9:27 Сын Довуда – один из титулов Масеха. Согласно Книге Пророков ожидаемый Масех (т. е. праведный Царь и Освободитель) должен был быть потомком царя Довуда (см. Ис. 11:1-5; Иер. 23:5-6).
  5. Мат 9:36 См. Чис. 27:17; 3 Цар. 22:17; Езек. 34:5.