Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 8

Isus iscjeljuje gubavca

1Veliko je mnoštvo pohrlilo za Isusom dok je silazio s gore.

Odjednom mu pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i zamoli ga: 'Gospodine, ako hoćeš, možeš me iscijeliti.'

Isus ispruži ruku i dotakne čovjeka. 'Hoću! Ozdravi!' reče mu. I guba odmah nestane.

Isus mu reče: 'Nikome o tomu ne govori, već idi ravno svećeniku te sa sobom ponesi žrtveni dar prema Mojsijevu zakonu kao javno svjedočanstvo svojeg ozdravljenja.

Vjera rimskoga stotnika

Kad Isus dođe u Kafarnaum, pristupi mu neki stotnik

i reče: 'Gospodine, sluga mi kod kuće leži uzet i u teškim mukama.'
    'Doći ću ga iscijeliti

Stotnik odgovori: 'Gospodine, nisam dostojan da uđeš u moju kuću. Samo reci da ozdravi i on će ozdraviti!

Jer i moram slušati svoje nadređene. A podređenom vojniku kažem: "Idi!' i on ode, te drugome: "Dođi!' i dođe; a sluzi kažem: "Učini to!' i on učini.'

10 Kad je to čuo, Isus se zadivi. Okrene se mnoštvu, pa reče: 'Zaista vam kažem, takve vjere nisam vidio ni u koga u cijelom Izraelu.

11 Kažem vam da će mnogi pogani[a] sjesti u nebeskom kraljevstvu s Abrahamom, Izakom i Jakovom,

12 a mnogi Izraelci[b] biti izbačeni u mrklu tamu gdje će biti plač i škrgut zuba.'

13 Zatim reče rimskome stotniku: 'Idi! Neka ti bude kako si vjerovao!' I sluga mu istog trena ozdravi.

Mnoga ozdravljenja

14 Kad je Isus došao u Petrovu kuću, Petrova punica ležala je bolesna, u vrućici.

15 Isus joj dotakne ruku i vrućica nestane. žena ustane i počne ga posluživati.

16 Te mu večeri dovedu mnoge opsjednute. Na njegovu riječ svi su zli duhovi izlazili, a svi bolesnici ozdravljali.

17 Tako se ispunilo što je napisao prorok Izaija:
    'On slabosti naše uze i ponese naše bolesti.'[c]

Cijena učeništva

18 Kad je Isus vidio koliko se mnoštvo okuplja, zapovjedi da otplove na drugu stranu jezera.

19 Tada mu priđe neki pismoznanac i reče: 'Učitelju, slijedit ću te kamo god ti pošao.'

20 Isus mu odgovori: 'Lisice imaju jame i ptice imaju gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje ni glavu nasloniti.'

21 Drugi mu od učenika reče: 'Gospodine, dopusti mi da najprije pokopam svojeg oca.'

22 Ali Isus mu odgovori: 'Pođi za mnom i pusti da mrtvi pokapaju svoje mrtvace!'

Isus smiruje oluju

23 Isus se ukrca u lađu, a za njim uđu i njegovi učenici.

24 Odjednom nastane tako silna oluja da su se valovi prelijevali preko lađice. Isus je spavao.

25 Učenici dođu k njemu i probude ga: 'Gospodine, spasi nas! Izginut ćemo!'

26 Isus im reče: 'Malovjerni! Što se toliko strašite?' Ustane zatim i zaprijeti vjetru i valovima, a oluja se stiša i nastane mukla tišina.

27 Ljudi su se u čudu pitali: 'Pa tko je on da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?'

Isus iscjeljuje dvojicu opsjednutih

28 Kad su stigli na drugu stranu jezera, u gadarski kraj[d], susretnu ga dvojica opsjednutih koji su dolazili iz grobnica i bili tako goropadni da zaradi njih nitko nije mogao proći tim putem.

29 Odjednom poviču: 'Što hoćeš od nas, Sine Božji? Došao si nas ovdje mučiti prije vremena?'

30 Nedaleko je paslo veliko krdo svinja.

31 Zli duhovi zamole Isusa: 'Ako nas istjeraš, pošalji nas u ono krdo svinja.'

32 'Idite!' reče im Isus. Oni iziđu iz opsjednutih i uđu u svinje. Nato cijelo krdo jurne niz strminu u more i podavi se u vodi.

33 Svinjari pobjegnu u grad te razglase što se dogodilo s opsjednutima.

34 Tada sav grad iziđe u susret Isusu. Kad su ga ugledali, zamole da ode iz njihova kraja.

Footnotes

  1. Evanđelje po Mateju 8:11 U grčkome: mnogi s istoka i zapada.
  2. Evanđelje po Mateju 8:12 U grčkome: sinovi kraljevstva.
  3. Evanđelje po Mateju 8:17 Izaija 53:4.
  4. Evanđelje po Mateju 8:28 U nekim rukopisima geraski ili gergezenski kraj. Vidjeti: Marko 5:1, Luka 8:26.