Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 5

Propovijed na gori

1Kad Isus ugleda da se okupilo mnoštvo, popne se na goru i sjedne. Nato mu priđu njegovi učenici.

On počne poučavati.

Blaženstva

'Blago onima koji shvaćaju da im je Bog potreban[a]
jer je njihovo nebesko kraljevstvo.
Blago onima koji tuguju,
jer će ih Bog utješiti!
Blago krotkima,
jer će baštiniti zemlju.
Blago onima koji su gladni i žedni pravednosti,
jer će je se nasititi.
Blago milosrdnima,
jer će se i njima iskazati milosrđe.
Blago ljudima čista srca,
jer će gledati Boga.
Blago mirotvorcima,
jer će se nazivati Božjom djecom!
10 Blago onima koje progone zato što su pravedni pred Bogom,
jer je njihovo nebesko kraljevstvo!

11 Blago vama kad vas zbog mene budu grdili i progonili i lažno vam pripisivali kojekakva zla!

12 Radujte se zbog toga, silno se radujte! Jer velika vas nagrada čeka na nebesima. Tako su progonili i proroke prije vas!

Sol i svjetlo

13 'Vi ste sol čovječanstvu[b]. Ali kakva je korist od soli ako obljutavi? Za što se može uporabiti? Ni za što, osim da se izbaci van, da ju ljudi pogaze.

14 Vi ste svjetlost svijetu - grad na gori koji noću sjaji da ga svi vide.

15 Svjetiljku ne palite da biste ju pokrili, nego da biste ju postavili tako da svijetli svima u kući.

16 Neka vaša svjetlost svijetli pred ljudima tako da vide vaša dobra djela i da slave vašega nebeskog Oca.

Isus poučava o Zakonu

17 'Nemojte pogrešno shvatiti da sam došao ukinuti Mojsijev zakon i zapise proroka. Nisam ih došao ukinuti, nego ispuniti.

18 Zaista vam kažem: Sve dok postoji nebo i zemlja, nijedno slovce, nijedan potez pera u Zakonu neće nestati dok se sve ne ostvari.

19 Prekrši li zato tko i najmanju zapovijed i druge tome pouči, bit će najmanji u nebeskom kraljevstvu. Ali oni koji poučavaju Božjim zakonima i pokoravaju im se bit će veliki u nebeskom kraljevstvu.

20 Kažem vam, ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, nipošto nećete ući u nebesko kraljevstvo!'

O srdžbi

21 'Čuli ste da je starima rečeno u Mojsijevu zakonu: "Ne ubij! Tko ubije, mora biti izveden pred sud.'

22 A ja vam kažem: Tko se rasrdi na svojeg brata, odgovarat će pred sudom! Nazove li ga glupanom, odgovarat će pred najvišim sudom. A nazove li ga luđakom, odgovarat će za to u paklenome ognju!

23 Stojiš li, dakle, pred žrtvenikom u Hramu prinoseći žrtvu Bogu pa se iznenada sjetiš da neki tvoj brat ima što protiv tebe,

24 ostavi žrtvu pred žrtvenikom pa se najprije pomiri s njime, a tek onda dođi i prinesi žrtvu Bogu.

25 Brzo se nagodi s protivnikom, prije nego što bude kasno, dok te nije izveo pred sud, a sudac bacio u tamnicu.

26 Zaista ti kažem, odande nećeš izići sve dok ne isplatiš i posljednji novčić.

O preljubu

27 'Čuli ste da u Mojsijevu zakonu piše: "Ne čini preljuba!'

28 A ja vam kažem: Tko samo i pogleda ženu s požudom, već je u svojem srcu s njom počinio preljub.

29 Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iskopaj ga i baci. Bolje ti je da samo jedan dio tvojeg tijela bude uništen nego da sav budeš bačen u pakao.

30 Pa makar te i tvoja desna ruka navodila na grijeh, odsijeci ju i baci od sebe. Bolje da ostaneš bez jednoga od udova nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.'

O rastavi

31 'Također ste čuli: "Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu.'[c]

32 Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda, navodi ju na preljub. I tko god se oženi razvedenom ženom, čini preljub.'

O zakletvi

33 'Čuli ste da u Mojsijevu zakonu piše: "Ne krši zakletve, nego izvrši ono na što si se Gospodinu zakleo.'[d]

34 A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom, jer je Božje prijestolje,

35 ni zemljom, jer je podnožje njegovim nogama, ni Jeruzalemom, jer je to grad velikoga kralja.

36 Ne kunite se ni svojom glavom, jer ni jednu jedinu vlas niste u stanju učiniti bijelom ili crnom.

37 Kad kažete: 'Da

O osveti

38 'Čuli ste da u Mojsijevu zakonu piše: "Oko za oko, zub za zub!'[e]

39 A ja vam kažem: Ne opirite se zlotvoru! Pljusne li vas, naprotiv, tko po jednom obrazu, okrenite mu i drugi!

40 Ako bi se tko htio s tobom parničiti da ti otme košulju, daj mu i svoj ogrtač.

41 Primoraju li te rimski vojnici da im poneseš opremu jednu milju, ponesi ju dvije.[f]

42 Zatraži li tko nešto od tebe, daj mu, i nemoj okrenuti leđa onome tko te zamoli da mu posudiš.'

O ljubavi prema neprijatelju

43 'Čuli ste da u Mojsijevu zakonu piše: "Ljubi svoje bližnje, a mrzi neprijatelje!'

44 A ja vam kažem: Ljubite i svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone!

45 Tako ćete se ponijeti kao prava djeca svojega nebeskog Oca, koji daje da njegovo Sunce izlazi i nad zlima i nad dobrima te da kiša pada i pravednicima i nepravednicima.

46 Jer ako volite samo one koji vas vole, kakvu nagradu možete očekivati? Ne čine li tako i pokvarenjaci?[g]

47 Ako ste ljubazni samo prema svojoj braći, po čemu se razlikujete od drugih? Tako postupaju i neznabošci.

48 Budite, dakle, savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac.'

Footnotes

 1. Evanđelje po Mateju 5:3 U grčkome: onima koji su ponizna duha, ili doslovce: siromašnima u duhu
 2. Evanđelje po Mateju 5:13 U grčkome: sol zemlje.
 3. Evanđelje po Mateju 5:31 Ponovljeni zakon 24:1.
 4. Evanđelje po Mateju 5:33 Brojevi 30:2.
 5. Evanđelje po Mateju 5:38 Izlazak 21:24.
 6. Evanđelje po Mateju 5:41 Prema ondašnjem zakonu rimski su vojnici imali pravo to činiti.
 7. Evanđelje po Mateju 5:46 U grčkome: carinici (ubirači poreza koji su u to doba bili omraženi u narodu zbog suradnje s okupatorskim vlastima i zbog toga što su iznuđivali novac od siromašnoga puka).

New Living Translation

Matthew 5

The Sermon on the Mount

1One day as he saw the crowds gathering, Jesus went up on the mountainside and sat down. His disciples gathered around him, and he began to teach them.

The Beatitudes

“God blesses those who are poor and realize their need for him,[a]
    for the Kingdom of Heaven is theirs.
God blesses those who mourn,
    for they will be comforted.
God blesses those who are humble,
    for they will inherit the whole earth.
God blesses those who hunger and thirst for justice,[b]
    for they will be satisfied.
God blesses those who are merciful,
    for they will be shown mercy.
God blesses those whose hearts are pure,
    for they will see God.
God blesses those who work for peace,
    for they will be called the children of God.
10 God blesses those who are persecuted for doing right,
    for the Kingdom of Heaven is theirs.

11 “God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. 12 Be happy about it! Be very glad! For a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way.

Teaching about Salt and Light

13 “You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless.

14 “You are the light of the world—like a city on a hilltop that cannot be hidden. 15 No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand, where it gives light to everyone in the house. 16 In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father.

Teaching about the Law

17 “Don’t misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. 18 I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God’s law will disappear until its purpose is achieved. 19 So if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the Kingdom of Heaven. But anyone who obeys God’s laws and teaches them will be called great in the Kingdom of Heaven.

20 “But I warn you—unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of religious law and the Pharisees, you will never enter the Kingdom of Heaven!

Teaching about Anger

21 “You have heard that our ancestors were told, ‘You must not murder. If you commit murder, you are subject to judgment.’[c] 22 But I say, if you are even angry with someone,[d] you are subject to judgment! If you call someone an idiot,[e] you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone,[f] you are in danger of the fires of hell.[g]

23 “So if you are presenting a sacrifice[h] at the altar in the Temple and you suddenly remember that someone has something against you, 24 leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God.

25 “When you are on the way to court with your adversary, settle your differences quickly. Otherwise, your accuser may hand you over to the judge, who will hand you over to an officer, and you will be thrown into prison. 26 And if that happens, you surely won’t be free again until you have paid the last penny.[i]

Teaching about Adultery

27 “You have heard the commandment that says, ‘You must not commit adultery.’[j] 28 But I say, anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. 29 So if your eye—even your good eye[k]—causes you to lust, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. 30 And if your hand—even your stronger hand[l]—causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell.

Teaching about Divorce

31 “You have heard the law that says, ‘A man can divorce his wife by merely giving her a written notice of divorce.’[m] 32 But I say that a man who divorces his wife, unless she has been unfaithful, causes her to commit adultery. And anyone who marries a divorced woman also commits adultery.

Teaching about Vows

33 “You have also heard that our ancestors were told, ‘You must not break your vows; you must carry out the vows you make to the Lord.’[n] 34 But I say, do not make any vows! Do not say, ‘By heaven!’ because heaven is God’s throne. 35 And do not say, ‘By the earth!’ because the earth is his footstool. And do not say, ‘By Jerusalem!’ for Jerusalem is the city of the great King. 36 Do not even say, ‘By my head!’ for you can’t turn one hair white or black. 37 Just say a simple, ‘Yes, I will,’ or ‘No, I won’t.’ Anything beyond this is from the evil one.

Teaching about Revenge

38 “You have heard the law that says the punishment must match the injury: ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’[o] 39 But I say, do not resist an evil person! If someone slaps you on the right cheek, offer the other cheek also. 40 If you are sued in court and your shirt is taken from you, give your coat, too. 41 If a soldier demands that you carry his gear for a mile,[p] carry it two miles. 42 Give to those who ask, and don’t turn away from those who want to borrow.

Teaching about Love for Enemies

43 “You have heard the law that says, ‘Love your neighbor’[q] and hate your enemy. 44 But I say, love your enemies![r] Pray for those who persecute you! 45 In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. For he gives his sunlight to both the evil and the good, and he sends rain on the just and the unjust alike. 46 If you love only those who love you, what reward is there for that? Even corrupt tax collectors do that much. 47 If you are kind only to your friends,[s] how are you different from anyone else? Even pagans do that. 48 But you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect.

Footnotes

 1. 5:3 Greek poor in spirit.
 2. 5:6 Or for righteousness.
 3. 5:21 Exod 20:13; Deut 5:17.
 4. 5:22a Some manuscripts add without cause.
 5. 5:22b Greek uses an Aramaic term of contempt: If you say to your brother, ‘Raca.’
 6. 5:22c Greek if you say, ‘You fool.’
 7. 5:22d Greek Gehenna; also in 5:29, 30.
 8. 5:23 Greek gift; also in 5:24.
 9. 5:26 Greek the last kodrantes [i.e., quadrans].
 10. 5:27 Exod 20:14; Deut 5:18.
 11. 5:29 Greek your right eye.
 12. 5:30 Greek your right hand.
 13. 5:31 Deut 24:1.
 14. 5:33 Num 30:2.
 15. 5:38 Greek the law that says: ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ Exod 21:24; Lev 24:20; Deut 19:21.
 16. 5:41 Greek milion [4,854 feet or 1,478 meters].
 17. 5:43 Lev 19:18.
 18. 5:44 Some manuscripts add Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Compare Luke 6:27-28.
 19. 5:47 Greek your brothers.