Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 4

Isusove kušnje

1Zatim Sveti Duh odvede Isusa u pustinju da ga ondje kuša đavao.

Ništa nije jeo četrdeset dana i četrdeset noći pa je nakon toga vrlo ogladnio.

Tada mu pristupi napasnik i reče mu: 'Ako si Božji Sin, reci ovom kamenju da postane kruhom.'

Ali Isus mu odgovori: 'U Svetome pismu piše:
    "Ne živi čovjek samo o kruhu, već i o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.[a]''
    Tada ga đavao odvede u Jeruzalem, navrh Hrama

i reče: 'Ako si Božji Sin, skoči! Jer Sveto pismo kaže:
    "On zapovijeda svojim anđelima da te čuvaju. Oni će te svojim rukama zadržati da ni nogom o kamen ne udariš.''[b]

Isus mu odgovori: 'Sveto pismo također kaže: "Ne iskušavaj Gospodina Boga svojega!''[c]

Đavao ga zatim povede na vrh vrlo visoke gore te mu pokaže sve narode svijeta i svu njihovu slavu.

'Sve ću ti ovo dati

10 'Odlazi, Sotono!' reče mu Isus. 'U Svetome pismu piše:
    "Klanjaj se samo Bogu i njemu jedinome služi!''[d]

11 Tada đavao ode, a dođu mu služiti anđeli.

Početak Isusove službe

12 Kad je Isus čuo da su Ivana zatvorili, povuče se u Galileju.

13 Ode iz Nazareta te se nastani u Kafarnaumu, na Zebulunovu i Naftalijevu području.

14 Tako se ispunilo Izaijino proročanstvo:
15     'U zemlji Zebulunovoj i Naftalijevoj, uz more, s one strane Jordana, u poganskoj Galileji,
16     narod koji je u tmini živio ugleda veliku svjetlost;
    onima što su prebivali u mračnom predjelu smrti
    zasjalo je jarko svjetlo.'[e]

17 Otada Isus počne propovijedati: 'Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!'

Prvi učenici

18 Prolazeći jednom obalom uz Galilejsko jezero, Isus opazi dvojicu braće - Šimuna, zvanoga još i Petar, i Andriju - kako bacaju mrežu u more. Bili su, naime, ribari.

19 Reče im: 'Pođite za mnom i ja ću vas učiniti ribarima ljudi!'

20 Oni smjesta ostave svoje mreže te pođu za njim.

21 Malo dalje ugleda drugu dvojicu braće, Jakova i Ivana, kako sjede u lađici sa svojim ocem Zebedejem i krpaju mreže. Pozove i njih.

22 Oni smjesta ostave lađicu i oca te pođu za njim.

Isusova služba u Galileji

23 Isus je putovao cijelom Galilejom poučavajući u židovskim sinagogama, propovijedajući Radosnu vijest o nebeskom kraljevstvu te iscjeljujući svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu.

24 Glas o njemu pronese se po svoj Siriji, pa su mu ljudi čak i odande dovodili sve koje je mučila kakva bolest i patnja: opsjednute, mjesečare i uzete, a on ih je ozdravljao.

25 Za njim je nagrnulo silno mnoštvo iz Galileje, Dekapolisa, Jeruzalema i cijele Judeje, pa čak i s druge strane Jordana.

Footnotes

  1. Evanđelje po Mateju 4:4 Ponovljeni zakon 8:3.
  2. Evanđelje po Mateju 4:6 Psalam 91 : 11-12.
  3. Evanđelje po Mateju 4:7 Ponovljeni zakon 6:16.
  4. Evanđelje po Mateju 4:10 Ponovljeni zakon 6:13.
  5. Evanđelje po Mateju 4:16 Izaija 9:1-2.