Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 25

Prispodoba o deset djevica

1'Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao kad je deset djevica uzelo svjetiljke i pošlo u susret zaručniku.

Pet ih je bilo budalastih, a pet mudrih.

Budalaste djevice ponesu svjetiljke, ali ne i ulja.

A mudre su skupa sa svjetiljkama ponijele i posude s uljem.

Kako je zaručnik kasnio, sve one poliježu i zaspu.

U ponoć se začula vika: "Zaručnik stiže! Iziđite pred njega!'

Sve djevice ustanu da prirede svjetiljke.

Budalaste tada zamole mudre: "Dajte nam od svojega ulja jer nam svjetiljke trnu.'

Ali one im odgovore: "Nipošto! Sigurno nema dovoljno i za vas i za nas. Pođite ga radije kupiti.'

10 Kad su ga otišle kupiti, dođe zaručnik te one koje su bile pripravne uđu s njim na svadbu i vrata se zatvore.

11 Poslije dođu i ostale djevice i stanu dozivati: "Gospodine! Gospodine, otvori nam!'

12 Ali on im odgovori: "Zaista vam kažem, ne poznajem vas!'

13 Stoga bdijte jer ne znate dan ni čas mojega dolaska!

Prispodoba o trojici slugu

14 Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao s čovjekom koji je, polazeći na put, pozvao sluge i povjerio im svoj imetak.

15 Jednomu je dao pet vreća zlatnika,[a] drugomu dvije, a trećemu jednu - svakome prema sposobnostima. Zatim je otputovao.

16 Sluga koji je primio pet vreća zlatnika odmah ode, uloži ih i zaradi još pet vreća.

17 Sluga s dvjema vrećama zlatnika također zaradi još dvije.

18 Sluga koji je dobio samo jednu, naprotiv, iskopa rupu u zemlji i u nju skrije gospodarov novac.

19 Poslije dugog vremena gospodar se vrati i zatraži od slugu da mu polože račun.

20 Onaj kojemu je povjerio pet vreća zlatnika donese i drugih pet. "Gospodaru, dao si mi pet vreća zlatnika. Zaradio sam, eto, još pet.'

21 Gospodar mu nato reče: "Odlično, dobri i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim i zato ću te postaviti nad velikim. Dođi se radovati sa svojim gospodarom!'

22 Zatim priđe sluga koji je primio dvije vreće zlatnika i reče: "Gospodaru, meni si dao dvije vreće. Zaradio sam još dvije.'

23 Gospodar mu reče: "Odlično, dobri i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim i zato ću te postaviti nad velikim. Dođi se radovati sa svojim gospodarom!'

24 Priđe zatim sluga koji je primio jednu vreću te reče: "Gospodaru! Znao sam da si strog čovjek, da žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.

25 Zato sam se prestrašio i skrio tvoju vreću u zemlju. Evo, uzmi ju!'

26 Ali gospodar mu reče: "Zli i lijeni slugo! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao?

27 Trebao si onda barem uložiti moj novac u banku[b] pa bih nakon povratka dobio kamate.

28 Uzmite ovomu čovjeku novac i dajte ga onome koji ima deset vreća zlatnika!

29 Tko ima, dat će mu se još pa će obilovati, a onome tko nema oduzet će se i ono što ima.

30 Bacite beskorisnoga slugu van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zuba.''

O posljednjem sudu

31 'Kad Sin Čovječji dođe u slavi i sa svim svojim anđelima, sjest će na prijestolje svoje slave.

32 Tada će se svi narodi okupiti pred njime, a on će, kao što pastir odvaja ovce od koza,

33 pravednike postaviti sebi zdesna, a ostale s lijeve strane.

34 Tada će kralj reći onima koji mu budu zdesna: "Vi, koje je Otac blagoslovio, dođite primiti u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

35 Jer ste me nahranili kad sam bio gladan, napojili kad sam bio žedan, primili ste me kad sam bio tuđinac

36 i obukli me kad sam bio gol; posjećivali ste me dok sam bio bolestan i u zatvoru.'

37 Pravednici će ga tada upitati: "Gospodine, kada smo te vidjeli gladna i nahranili, kada smo te vidjeli žedna i napojili te?

38 Kada smo ti pružili dobrodošlicu kao tuđincu i obukli te gola?

39 Kada smo te posjetili bolesna ili u tamnici?'

40 A kralj će odgovoriti: "Zaista vam kažem, sve što ste učinili jednomu od moje najmanje braće, meni ste učinili!'

41 Zatim će reći onima slijeva: "Odlazite od mene, prokleti, u vječni oganj pripravljen za đavla i njegove anđele!

42 Jer bio sam gladan, a niste mi dali jesti; bio sam žedan, a niste mi dali piti;

43 bio sam bolestan i u zatvoru, a niste me posjetili.'

44 Oni će pitati: "Gospodine, kad smo te to vidjeli gladna ili žedna, ili kao tuđinca, ili gola, ili bolesna, ili u zatvoru i nismo ti pomogli?'

45 A on će im odgovoriti: "Zaista vam kažem, sve što niste učinili jednomu od ovih najmanjih, meni niste učinili!'

46 Tako će oni otići u vječnu patnju, a pravednici u vječni život.'

Footnotes

  1. Evanđelje po Mateju 25:15 U grčkome: pet talenata. Talenat ima 34 kilograma.
  2. Evanđelje po Mateju 25:27 U grčkome: kod novčara.