Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 12

Rasprava o suboti

1U ono je vrijeme neke subote Isus s učenicima prolazio žitnim poljima. Učenici su ogladnjeli te počeli trgati klasje i jesti ga.

Opaze to neki farizeji pa kazaše: 'Ne bi to smjeli činiti! Zakonom je zabranjeno skupljati usjev subotom.'

Ali Isus im reče: 'Niste li čitali što je učinio kralj David kad su on i njegovi pratitelji ogladnjeli?

Ušao je u Dom Božji[a] te su pojeli prinesen kruh koji nije bilo dopušteno jesti ni njemu ni njegovim pratiteljima, nego samo svećenicima.

Niste li u Zakonu pročitali da svećenici služeći subotom u Hramu krše Zakon, a ipak nemaju krivnje?

A ja vam kažem da je ovdje nešto veće od Hrama!

Kad biste zaista razumjeli što znači: "Draže mi je da ste milosrdni nego da mi prinosite žrtve

Ja, Sin Čovječji, gospodar sam čak i subote.'

Isus iscjeljuje u subotu

Zatim ode u sinagogu i

10 ondje spazi čovjeka usahnule ruke. Da bi ga mogli optužiti zbog potvrdnog odgovora, farizeji upitaju Isusa: 'Je li dopušteno subotom liječiti?'

11 On odgovori: 'Tko to od vas ne bi svoju jedinu ovcu ako bi u subotu upala u jamu iz nje izvadio?

12 A koliko je čovjek vredniji od ovce! Subotom je, dakle, slobodno činiti dobro.'

13 Onome čovjeku zatim reče: 'Ispruži ruku!' On ju ispruži, a ruka mu postane zdrava kao i druga.

14 A farizeji se, čim su izišli iz sinagoge, okupe na vijećanje da se dogovore kako da ga smaknu.

Isus, Božji izabrani sluga

15 Ali Isus je to znao pa je otišao iz sinagoge s mnogima koji su ga slijedili. Sve je bolesne među njima iscijelio,

16 ali ih je upozorio da ne šire glas o njegovim čudesnim djelima.

17 Time se ispunilo Izaijino proročanstvo:
18     'Ovo je moj ljubljeni Sluga,
    kojega sam izabrao.
    On je moja radost.
    Duh svoj stavit ću na njega.
    On će navješćivati pravdu narodima.
19     Neće se prepirati ni vikati,
    ulicama mu se neće čuti glasa.
20     Ni zgažene trske neće slomiti,
    ni ugasit žiška što tek tinja
    sve dok ne ostvari pobjedu pravde.
21     U njegovo će se ime uzdati narodi.'[b]

Isus i knez zloduha

22 Tada Isusu dovedu zloduhom opsjednuta, slijepa i nijema čovjeka. Isus ga iscijeli te on progovori i progleda.

23 Mnoštvo je osupnuto pitalo: 'Da on nije Mesija?'

24 Kad su za to čuli farizeji, rekoše: 'Taj zloduhe izgoni uz pomoć Beelzebula, kneza zloduha.'

25 Znajući što misle, Isus im reče: 'Svako podijeljeno kraljevstvo propada. Grad ili dom ne može opstati ako je iznutra razjedinjen.

26 Ako dakle Sotona izgoni Sotonu, njegovo je kraljevstvo razjedinjeno. Kako će se onda održati?

27 Ako ja zaista izgonim zle duhove uz pomoć Beelzebula, čijom ih pomoći istjeruju vaši sljedbenici? Zato će vas oni osuditi.

28 Ali ako ja izgonim zloduhe pomoću Božjega Duha, onda je k vama stiglo Božje kraljevstvo.

29 Ne možete ući u kuću snažnog čovjeka i opljačkati ga a da ga najprije ne svežete. Tek tada ga možete orobiti.

30 Tko nije na mojoj strani, zapravo je protiv mene; i svatko tko sa mnom ne skuplja, zapravo rastjeruje.

31 Zato će se, kažem vam, ljudima oprostiti svaki grijeh i bogohulstvo, ali hula na Svetoga Duha neće se nikada oprostiti.

32 Kaže li tko što protiv Sina Čovječjega, to će mu se oprostiti, ali kaže li što protiv Svetoga Duha, neće mu se oprostiti ni na ovome ni u budućemu svijetu.

33 Odlučite se dakle: ili je stablo dobro i donosi dobar rod ili je nevaljalo i donosi zao rod. Pa drvo se poznaje po plodovima!

34 Zmijski rode! Kako biste i mogli govoriti dobro kad ste zli? Jer usta govore ono čega je srce prepuno.

35 Dobar čovjek iz riznice svojega srca iznosi dobro, a zao čovjek zlo.

36 A ja vam kažem da će ljudi za svaku bezrazložnu riječ koju izgovore položiti račun na Sudnji dan.

37 Vlastite će te riječi opravdati ili osuditi.'

Jonin znak

38 Zatim mu neki pismoznanci i farizeji rekoše: 'Učitelju, htjeli bismo da nam pokažeš neki znak.'

39 On im odgovori: 'Samo zao i nevjernički naraštaj traži znak, ali neće mu se dati drugoga osim znaka proroka Jone.

40 Kao što je Jona tri dana i tri noći proveo u utrobi morske nemani, tako ću i ja, Sin Čovječji, provesti u krilu zemlje tri dana i tri noći.

41 Stanovnici Ninive ustat će protiv ovoga naraštaja na Sudu i osuditi ga jer su se oni obratili na Jonino propovijedanje. S vama je ovdje i veći od Jone, a ne kajete se!

42 Kraljica Juga[c] ustat će protiv ovoga naraštaja na Sudu i osuditi ga jer izdaleka dođe čuti Salomonovu mudrost; s vama je ovdje i veći od Salomona, a vi ga ne slušate.

43 Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći odmora, ali ga ne nalazi.

44 Tada kaže: "Vratit ću se u čovjeka iz kojega sam izišao.'[d] Vrati se i svoj stari dom zatekne prazan, pometen i čist.

45 Zatim ode pronaći drugih sedam duhova još gorih od sebe te svi oni uđu u čovjeka i u njemu se nastane. Na kraju tako čovjeku bude i gore nego prije. Tako će biti i ovome zlom naraštaju.'

Prava Isusova obitelj

46 Dok je Isus još govorio mnoštvu, vani su stajali njegova majka i braća želeći s njime razgovarati.

47 Netko mu je rekao: 'Evo, tu su ti majka i braća. žele s tobom razgovarati.'

48 On odgovori: 'Tko mi je majka? Tko su mi braća?'

49 Pokaže zatim prema svojim učenicima. 'Evo,' reče, 'to su mi majka i braća.

50 Zaista, tko god čini volju mojega nebeskog Oca, taj mi je i brat, i sestra, i majka!'

Footnotes

  1. Evanđelje po Mateju 12:4 U Hram.
  2. Evanđelje po Mateju 12:21 Izaija 42:1-4.
  3. Evanđelje po Mateju 12:42 Kraljica od Sabe.
  4. Evanđelje po Mateju 12:44 U grčkome: "... u kuću iz koje sam izišao.'