Knijga O Kristu

Evanđelje po Marku 15

Isus pred Pilatom

1Već rano ujutro sastanu se svećenički poglavari, starješine i pismoznanci - cijelo Veliko vijeće - te Isusa svežu i odvedu rimskome upravitelju Pilatu.

Pilat ga upita: 'Jesi li ti kralj židova?''Sam si rekao

Svećenički ga poglavari optuže za mnoge zločine.

Pilat ga ponovno upita: 'Zar nemaš ništa na to reći? Gledaj kako te optužuju!'

Isus mu više ništa ne odgovori, što je Pilata veoma začudilo.

Bio je, međutim, običaj da rimski upravitelj svake godine o blagdanu Pashe pusti na slobodu jednoga židovskog zatvorenika kojega narod zatraži.

U to je vrijeme jedan od zatvorenika bio Baraba, osuđen s drugim prevratnicima za ubojstvo u pobuni.

Svjetina se počne okupljati pred Pilatom tražeći da, prema običaju, oslobodi jednog zatvorenika.

'Hoćete li da oslobodim židovskoga kralja?' upita Pilat

10 jer je shvatio da su mu ga svećenički poglavari predali zbog zavisti.

11 Ali svećenički poglavari podjare svjetinu da traži slobodu za Barabu.

12 A što da onda učinim s ovim kojega nazivate kraljem židova?'

13 'Raspni ga!' poviču oni.

14 'Zbog čega?' upita Pilat. 'Kakvo je zlo učinio?'Ali oni su samo još glasnije vikali: 'Raspni ga!'

15 I tako Pilat, želeći ugoditi svjetini, oslobodi Barabu, a Isusa izbičuje i preda da ga raspnu.

Vojnici se izruguju Isusu

16 Vojnici ga odvedu u palaču, u takozvani pretorij, i sazovu cijelu četu.

17 Obuku ga u grimiz i ispletu krunu od trnja te mu stave na glavu.

18 Pozdravljali su ga povicima: 'živio kralj židova!'

19 Udarali su ga štapom po glavi, pljuvali po njemu i padali na koljena da mu se "klanjaju'.

20 Kad su mu se izrugali, skinu s njega grimiz, obuku ga u njegovu odjeću i odvedu da ga raspnu.

Isusa raspinju na križ

21 Natjeraju nekog prolaznika, Šimuna iz Cirene,[a] koji se baš tada vraćao iz polja, da ponese Isusov križ (Šimun bijaše Aleksandrov i Rufov otac).

22 Dovedu tako Isusa do mjesta zvanoga Golgota (što znači 'lubanja').

23 Ponude mu vino s opojnim gorkim travama,[b] ali on nije htio piti.

24 Zatim ga raspnu na križ i bace kocku te tako razdijele među sobom njegovu odjeću.

25 Raspeli su ga u devet sati ujutro.

26 Iznad njega je stajao natpis o njegovoj krivnji: 'Kralj židova'.

27 S njim raspnu i dvojicu razbojnika, jednoga slijeva, a drugoga zdesna.

29 Prolaznici su ga ružili i odmahivali glavom govoreći: 'Možeš srušiti Hram i sam ga opet izgraditi u tri dana, je li?

30 Spasi onda sebe i siđi s križa!'

31 Slično su mu se rugali i svećenički poglavari i pismoznanci: 'Spasio je druge, a sebe ne može spasiti!

32 Mesija! Kralj Izraelov! Neka sada siđe s križa da vidimo, pa da vjerujemo!' Vrijeđali su ga čak i razbojnici raspeti skupa s njim.

Isusova smrt

33 O podnevu po svoj zemlji nastane tama i potraje do tri ure.[c]

34 U tri ure Isus glasno poviče: 'Eloi, Eloi, lema sabahtani!

35 Neki od promatrača pomisle da zove proroka Iliju.

36 A neki čovjek otrči uzeti spužvu te ju namoči u ocat i pruži mu na štapu. 'Da vidimo hoće li doći Ilija i skinuti ga

37 A Isus još jedanput glasno krikne i izdahne.

38 Nato se zastor u Hramu razdere napola od vrha do dna.

39 Kad je rimski stotnik koji je stajao nasuprot Isusu vidio kako je izdahnuo, reče: 'Ovaj je čovjek zaista bio Božji Sin!'

40 Bile su tu i žene koje su promatrale izdaleka - Marija iz Magdale, Marija, majka Jakova mlađega i Josipa, te Saloma,

41 koje su ga pratile i služile mu dok je bio u Galileji. S njim su došle u Jeruzalem.

Isusov ukop

42 Sve se to događalo u petak, na dan Priprave, dan uoči Subote. Kad je pala večer,

43 Josip iz Arimateje, ugledan član Velikoga vijeća koji je također iščekivao Božje kraljevstvo, odvaži se te uđe k Pilatu zatražiti Isusovo tijelo.

44 Pilat se veoma začudi da je Isus već umro, pa pozove dežurnoga rimskog stotnika da ga upita je li mrtav.

45 Stotnik odgovori da jest, pa Pilat preda Josipu Isusovo mrtvo tijelo.

46 Josip kupi platna, skine Isusovo tijelo s križa, umota ga u platno i položi u grob isklesan u stijeni te na ulaz navali kamen.

47 Marija iz Magdale i Marija Josipova majka gledale su kamo ga polažu.

Footnotes

  1. Evanđelje po Marku 15:21 Grad u sjevernoj Africi.
  2. Evanđelje po Marku 15:23 U grčkome: sa smirnom
  3. Evanđelje po Marku 15:33 U grčkome: od šestoga do devetog sata, po rimskome računanju vremena prema kojemu je dan počinjao u šest sati ujutro.