Knijga O Kristu

Evanđelje po Marku 10

O braku i rastavi

1Isus ode iz Kafarnauma južnije, u judejski kraj te istočno od rijeke Jordana. I opet nagrne k njemu mnoštvo naroda te ih je po svojemu običaju poučavao.

Dođu neki farizeji i upitaju ga pokušavajući ga zaskočiti: 'Je li dopušteno mužu razvesti se od žene?'

'Što je vam je o tome zapovjedio Mojsije?' upita ih Isus.

'On je to dopustio

'Dopustio vam je to zbog vaše tvrdokornosti!

Jer Bog ih je još na početku stvorenja stvorio "muškim i ženskim'.

'Čovjek će ostaviti oca i majku da bi se sjedinio sa svojom ženom, i njih će dvoje biti jedno tijelo.'[a]

Njih dvoje, prema tome, više nisu dva tijela, nego jedno.

Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio!'

10 Kad su bili u kući, učenici ga ponovno o tomu upitaju.

11 On im reče: 'Kad se muškarac rastavi od žene da bi se oženio drugom, čini preljub prema prvoj ženi.

12 Rastavi li se žena od muža i preuda, ona također čini preljub.'

Isus blagoslivlja djecu

13 Isusu donesu djecu da ih dotakne i blagoslovi. Učenici su ih tjerali.

14 Kad je Isus to vidio, razljutio se te im reče: 'Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada Božje kraljevstvo.

15 Zaista vam kažem, tko kraljevstvo Božje ne prihvati poput te dječice, nikada neće u njega ući!'

16 Tada izgrli djecu i blagoslovi ih polažući na njih ruke.

Bogataš

17 Dok se spremao na put, pritrči mu neki čovjek, klekne pred njega i upita ga: 'Dobri učitelju, što moram učiniti da dobijem vječni život?'

18 'Zašto me zoveš dobrim?' upita ga Isus. 'Samo je Bog uistinu dobar.

19 A zapovijedi znaš: ne ubij, ne čini preljub, ne ukradi, ne laži, ne varaj, poštuj oca i majku.'

20 'Gospodine, sve te zapovijedi držim još od mladosti

21 Isus ga promotri i zavoli ga. 'Još ti jedno nedostaje

22 Čovjek se na te riječi snuždi i žalosno ode jer je bio vrlo bogat.

23 Isus pogleda uokolo i reče učenicima: 'Kako je teško bogatašima ući u kraljevstvo Božje!'

24 Oni se na to silno iznenade. Isus nastavi: 'Djeco draga, kako je teško ući u kraljevstvo Božje!

25 Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!'

26 Učenici se zaprepaste. 'Pa tko se onda uopće može spasiti?' pitali su.

27 Isus ih pozorno pogleda pa reče: 'Ljudima je to potpuno nemoguće, ali ne i Bogu. Jer Bogu je sve moguće!'

28 Petar mu reče: 'Mi smo se svega odrekli da bismo te slijedili.'

29 Isus odgovori: 'Zaista vam kažem, nema takvoga tko se radi mene i radi Radosne vijesti odrekao kuće, braće, sestara, majke, oca, djece ili imanja,

30 a da uz progonstvo neće već u ovome svijetu dobiti natrag stostruko: kuće, braću, sestre, majku, oca, djecu i imanja, a u budućemu svijetu i vječni život.

31 Ali mnogi koji su sada prvi tada će biti na zadnjemu mjestu, a mnogi koje ovdje smatraju zadnjima ondje će biti najveći.'

Isus ponovno naviješta svoju smrt

32 Uspinjali su se prema Jeruzalemu. Isus je išao pred zaprepaštenim učenicima. Ljudi koji su ga slijedili bili su prestrašeni. Isus povede Dvanaestoricu na stranu i počne im još jedanput govoriti o onomu što mu se imalo dogoditi kad stignu u Jeruzalem.

33 'Evo, stižemo u Jeruzalem

34 Rugat će mu se, popljuvati ga, bičevati i ubiti. Ali on će nakon tri dana uskrsnuti.'

Isus poučava o služenju drugima

35 Zatim mu priđu Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, i potiho mu rekoše: 'Učitelju, htjeli bismo da nam nešto učiniš.'

36 'A što?' upita ih Isus.

37 'Dopusti nam, kad uđeš u svoju slavu, da sjedimo na počasnim mjestima do tebe, jedan s desne, a drugi s lijeve strane.'

38 'Ne znate što tražite!' odgovori im Isus. 'Možete li piti iz gorke čaše iz koje ja trebam piti? Ili se krstiti krštenjem trpljenja kojim se ja moram krstiti?'

39 'Možemo!' odgovore mu. A Isus im reče: 'Da, pit ćete iz moje čaše i krstit ćete se mojim krštenjem,

40 ali nije na meni da određujem tko će sjediti zdesna ili slijeva do mene. Ta mjesta pripadaju onima za koje su određena.'

41 Kad su to čula ostala desetorica učenika, naljute se na Jakova i Ivana.

42 Zato ih Isus dozove k sebi i reče: 'Vi znate da vladari svijeta okrutno postupaju s narodom i da moćnici nad njim vladaju stegom.

43 Ali neka među vama ne bude tako. Naprotiv, tko želi biti najveći među vama, neka vam bude sluga.

44 Tko želi biti najveći od svih, neka vam svima bude robom.

45 Jer ni Sin Čovječji nije došao da mu služe, već da on služi drugima i dade svoj život kao otkupninu za mnoge!'

Isus vraća vid Bartimeju

46 Stigli su tako u Jerihon. Kad je Isus izlazio iz Jerihona u pratnji učenika i velikog mnoštva, pokraj puta sjedio je slijepi prosjak Bartimej, Timejev sin.

47 Kad je čuo da je stigao Isus iz Nazareta, počeo je vikati: 'Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!'

48 Mnogi su ga korili i opominjali ga da ušuti, ali on počne još jače vikati: 'Sine Davidov, smiluj mi se!'

49 Kad Isus to začuje, zaustavi se i reče: 'Recite mu da priđe.'Oni pozovu slijepca. 'Samo hrabro!' kazaše mu. 'Hajde, zove te!'

50 Bartimej zbaci sa sebe ogrtač, skoči i pritrči Isusu.

51 'Što želiš da učinim?' upita ga Isus.'Učitelju,' reče slijepac, 'učini da progledam!'

52 'Hajde

Footnotes

  1. Evanđelje po Marku 10:7 Postanak 1:27; 5:2.